Adapterra Awards
Hledá nejlepší příklady
adaptací na změnu klimatu

Inspirativní databáze

Chceme, aby byl náš život příjemný
v každé roční době

Změna klimatu mění naše životy a je jen na nás, jak planetu připravíme na budoucnost. Soutěž Adapterra Awards vyhlášená Nadací Partnerství hledá a oceňuje projekty, které ochlazují naše města a pomáhají zadržovat vodu v krajině.

dnů stačí kořenovce na přečištění šedé vody

tisíc hektarů mokřadů zmizelo v ČR od roku 1950

litrů vody odpaří vzrostlý strom za jeden den

Aktuální dění

 

Inspirujte se v databázi

Gratulujeme všem vítězům!

Vítěze jsme odhalili
na konferenci 4. listopadu v Praze.
Záznam z konference uvedeme brzy
na tomto webu a jako součást doporučení obcím v projektu LIFE Tree Check.

Gratulujeme také všem finálovým projektům, Všechny zapojené nápady jsou inspirující.
Více o nich se dozvíte v naší
unikátní databázi dobrých příkladů!

 

Vítěz kategorie Volná krajina

Vítěz kategorie Zastavěná území

Vítěz kategorie Pracovní prostředí

Vítěz kategorie Náš domov

Vítěz Ceny sympatie
ve veřejném hlasování

Mrkněte na sestřih z konference

Harmonogram

5. 2.–22. 3. 2019
Přihlašování projektů do soutěže
1. 4–31. 7. 2019
Hodnocení projektů
31. 7. 2019
Zveřejnění příkladů postupujících do finále
7. 8.–25. 9. 2019
Veřejné online hlasování
4. 11. 2019
Konference a slavnostní vyhlášení
Od 5. 11. 2019
Příprava na rok 2020

Odborná komise

 

Přihlášené projekty zhodnotí odborná komise.

RNDr. Jakub Horecký, Ph.D.
Úředník MŽP z odboru obecné ochrany přírody a krajiny, který má od roku 2012 na starost přípravu národních strategických dokumentů v oblasti adaptace na změnu klimatu. Vzdělání v oborech ekologie a ochrana životního prostředí získal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zkušenosti z oblasti změny klimatu doplnil na četných konferencích a workshopech.
Ing. Vlastimil Karlík
Odborník na ochranu přírody, působí ve spolcích Koalice pro řeky a Arnika. Je řešitelem řady projektů zaměřených na podporu revitalizací vodních toků a niv, zvyšování biodiverzity a zavádění přírodě blízkých adaptačních opatření pro zmírňování sucha a povodní.
Mgr. Zuzana Rajchlová
Výzkumná pracovnice v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde se věnuje tématu změny klimatu, jejího dopadu na zemědělství a také výzkumu adaptačního chování z pohledu sociologie. Je absolventkou oboru Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde také nyní studuje v doktorském programu Environmentální studia.
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.
Přední český klimatolog působící na Českém hydrometeorologickém ústavu je řadu let expertem na klimatologická data a databáze ve Světové meteorologické organizaci (WMO), od roku 2014 zastupuje Českou republiku v Mezivládním panelu pro klimatickou změnu (IPCC) a dále publikuje a přednáší s cílem popularizovat klimatologii.
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Specialista na krajinnou ekologii, ekologické aplikace v krajině, ekologickou újmu a environmentální problémy venkovské krajiny, působí od roku 1992 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Mimo jiné zpracoval přes 130 ekologických expertíz, expertních stanovisek a konzultačních vyjádření k vlivům investičních záměrů na životní prostředí.

Historie soutěže

 

Máme na co navazovat

Adapterra Awards pokračuje v soutěži Adaptační opatření roku, kterou v roce 2015 uspořádala Integra Consulting s.r.o. Odborná porota soutěže vybrala čtyři vítěze z celkem 29 přihlášených projektů. Vyhlášení vítězů proběhlo 17. března 2016 na národní konferenci Adaptace na změnu klimatu v regionech na Masarykově univerzitě v Brně za účasti ministra životního prostředí, Mgr. Richarda Brabce. Více informací o projektech najdete zde.

Newsletter

 

Chcete být informovaní o novinkách ze světa adaptací jako první?

Staňte se partnerem

 

Prezentujte se v soutěži, která oslovuje pokrokové odborníky ve vaší sféře.

Partneři

Pořadatel

Hlavní partner

Odborný garant

Pod záštitou

Podpora