Adapterra Awards
Hledá nejlepší příklady
adaptací na změnu klimatu

Adapterra Awards
soutěž, která inspiruje

Soutěž Adapterra Awards sdružuje realizovaná adaptační opatření, která naší zemi pomáhají přizpůsobit se změně klimatu. Nejlepší příklady z praxe se dostanou do databáze Adapterra, která bude inspirovat další realizátory i širokou veřejnost.
Vítěz v kategorii Volná krajina získá finanční odměnu od partnera soutěže Nestlé.

Jste zvědaví, jak databáze vypadá?
Připravujeme ji pro vás.

hlasujících ve veřejném online hlasování každý rok

inspirativních příkladů v databázi po třech letech

nejlepších projektů postupujících do finále

Aktuální dění

Hledáme nejlepší příklady adaptací na změnu klimatu. Přihlašte váš projekt a ukažte ho ostatním.

Získejte místo v prestižní databázi, titul Adapterra Awards ve své kategorii a vyhrajte zájezd na inspirativní exkurzi do zahraničí o adaptačních opatření na změnu klimatu.

25 nejlepších projektů bude od 31. července 2019 v naší Adapterra databázi a následně propagováno na našich sociálních sítích ve veřejném online hlasování.

4. listopadu 2019 vyhlásíme vítězné projekty Adapterra Awards 2019 na tematické konferenci.

Chci přihlásit soutěžní návrh

Harmonogram

5. 2. 2019
Přihlašování projektů do soutěže
22. 3. 2019
Uzávěrka přihlášek
31. 7. 2019
Zveřejnění příkladů postupujících do finále
7. 8.–25. 9. 2019
Veřejné online hlasování
18. 9.–25. 9. 2019
Tajné hlasování
4. 11. 2019
Konference a slavnostní vyhlášení

Odborná komise

Přihlášené projekty zhodnotí odborná komise.

RNDr. Jakub Horecký, Ph.D.
Úředník MŽP z odboru obecné ochrany přírody a krajiny, který má od roku 2012 na starost přípravu národních strategických dokumentů v oblasti adaptace na změnu klimatu. Vzdělání v oborech ekologie a ochrana životního prostředí získal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zkušenosti z oblasti změny klimatu doplnil na četných konferencích a workshopech.
Ing. Vlastimil Karlík
Odborník na ochranu přírody, působí ve spolcích Koalice pro řeky a Arnika. Je řešitelem řady projektů zaměřených na podporu revitalizací vodních toků a niv, zvyšování biodiverzity a zavádění přírodě blízkých adaptačních opatření pro zmírňování sucha a povodní.
Mgr. Zuzana Rajchlová
Výzkumná pracovnice v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde se věnuje tématu změny klimatu, jejího dopadu na zemědělství a také výzkumu adaptačního chování z pohledu sociologie. Je absolventkou oboru Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde také nyní studuje v doktorském programu Environmentální studia.
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.
Přední český klimatolog působící na Českém hydrometeorologickém ústavu je řadu let expertem na klimatologická data a databáze ve Světové meteorologické organizaci (WMO), od roku 2014 zastupuje Českou republiku v Mezivládním panelu pro klimatickou změnu (IPCC) a dále publikuje a přednáší s cílem popularizovat klimatologii.
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Specialista na krajinnou ekologii, ekologické aplikace v krajině, ekologickou újmu a environmentální problémy venkovské krajiny, působí od roku 1992 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Mimo jiné zpracoval přes 130 ekologických expertíz, expertních stanovisek a konzultačních vyjádření k vlivům investičních záměrů na životní prostředí.

Historie soutěže

Máme na co navazovat

Adapterra Awards navazuje na soutěž Adaptační opatření roku, kterou v roce 2015 uspořádala Integra Consulting s.r.o. Odborná porota soutěže vybrala čtyři vítěze z celkem 29 přihlášených projektů. Vyhlášení vítězů proběhlo 17. března 2016 na národní konferenci Adaptace na změnu klimatu v regionech na Masarykově univerzitě v Brně za účasti ministra životního prostředí, Mgr. Richarda Brabce. Více informací o projektech najdete zde.

Newsletter

Chcete být informování o adaptačních projektech Nadace Partnerství jako první?

Odebírejte náš newsletter a čtyřikrát ročně vám ukážeme to nejzajímavější, co právě děláme.

Staňte se partnerem

Prezentujte se v soutěži, která oslovuje pokrokové odborníky i realizátory ve vaší sféře.

Chci vědět víc

logo NP

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

Adaptační projekty Nadace Partnerství

Adapterra
Otevřená zahrada
Strom roku
Zelené oázy

Kontaktní údaje

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno
IČ: 457 73 521

adapterra@nadacepartnerstvi.cz