Adapterra Awards
Hledá nejlepší příklady
adaptací na změnu klimatu

Chceme, aby byl náš život příjemný
v každé roční době

Změna klimatu mění naše životy a je jen na nás, jak planetu připravíme na budoucnost. Soutěž Adapterra Awards vyhlášená Nadací Partnerství hledá a oceňuje projekty, které ochlazují naše města a pomáhají zadržovat vodu v krajině.

dnů stačí kořenovce na přečištění šedé vody

tisíc hektarů mokřadů zmizelo v Česku od roku 1950

litrů vody odpaří vzrostlý strom za jeden den

Aktuální dění

 

Slavnostní vyhlášení vítězů

Hlasování veřejnosti o nejsympatičtější nápad, jak se adaptovat na klimatickou změnu, máme úspěšně za sebou. A kdo vyhrál? Kolik se zapojilo lidí?

Letos budeme mít šest vítězů – čtyři vítěze vybrané odbornou porotou (jednoho z každé kategorie), dále jednoho vítěze Ceny sympatie ve veřejném hlasování a jednoho vítěze Ceny Prahy, tedy nejlépe hodnoceného projektu na území hlavního města. Vítěze vyhlásíme 4. listopadu 2020.

Odbornou konferenci Zdravá a odolná krajina pořádanou 4. listopadu 2020 jsme vzhledem k aktuální situaci přesunuli do online prostředí. Už jste přihlášení?

Chci na konferenci

Záštita předsedy Senátu

Máme skvělou zprávu! Pověst naší soutěže doputovala až do Senátu České republiky a jeho předseda, Miloš Vystrčil, se rozhodl udělit naší soutěži záštitu.

Děkujeme za podporu!

Harmonogram

4. 2.–27. 4. 2020
Přihlašování projektů do soutěže PRODLOUŽENO
28. 4–31. 7. 2020
Hodnocení projektů
31. 7. 2020
Zveřejnění příkladů postupujících do finále
4. 8.–23. 9. 2020
Veřejné online hlasování
24. 9.–30. 9. 2020
Tajné online hlasování
4. 11. 2020
Konference a slavnostní vyhlášení

Odborná komise

 

Přihlášené projekty zhodnotí odborná komise.

RNDr. Jakub Horecký, Ph.D.
RNDr. Jakub Horecký, Ph.D.
Úředník MŽP z odboru obecné ochrany přírody a krajiny, který má od roku 2012 na starost přípravu národních strategických dokumentů v oblasti adaptace na změnu klimatu. Vzdělání v oborech ekologie a ochrana životního prostředí získal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zkušenosti z oblasti změny klimatu doplnil na četných konferencích a workshopech.
Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, PhD.
Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, PhD.
Místostarostka pro rozvoj architektury, urbanismu a veřejného prostoru Prahy 7, odborná asistentka na Ústavu urbanismu FA ČVUT. Studovala architekturu na FA VUT v Brně a TU Karlsruhe a hospodářské a sociální dějiny na FF UK a Universität Wien. Pracovala v architektonické kanceláři 3+1 architekti a také jako specialistka na urbanismus měst v Národním památkovém ústavu. Je členkou pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA.
Mgr. Zuzana Rajchlová
Mgr. Zuzana Rajchlová
Výzkumná pracovnice v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde se věnuje tématu změny klimatu, jejího dopadu na zemědělství a také výzkumu adaptačního chování z pohledu sociologie. Je absolventkou oboru Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde také nyní studuje v doktorském programu Environmentální studia.
Ing. Vlastimil Karlík
Ing. Vlastimil Karlík
Odborník na ochranu přírody, působí ve spolcích Koalice pro řeky a Arnika. Je řešitelem řady projektů zaměřených na podporu revitalizací vodních toků a niv, zvyšování biodiverzity a zavádění přírodě blízkých adaptačních opatření pro zmírňování sucha a povodní.
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.
Přední český klimatolog působící na Českém hydrometeorologickém ústavu je řadu let expertem na klimatologická data a databáze ve Světové meteorologické organizaci (WMO), od roku 2014 zastupuje Českou republiku v Mezivládním panelu pro klimatickou změnu (IPCC) a dále publikuje a přednáší s cílem popularizovat klimatologii.
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Specialista na krajinnou ekologii, ekologické aplikace v krajině, ekologickou újmu a environmentální problémy venkovské krajiny, působí od roku 1992 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Mimo jiné zpracoval přes 130 ekologických expertíz, expertních stanovisek a konzultačních vyjádření k vlivům investičních záměrů na životní prostředí.

Historie soutěže

 

Máme na co navazovat

Adapterra Awards pokračuje v soutěži Adaptační opatření roku, kterou v roce 2015 uspořádala Integra Consulting s.r.o. Odborná porota soutěže vybrala čtyři vítěze z celkem 29 přihlášených projektů. Vyhlášení vítězů proběhlo 17. března 2016 na národní konferenci Adaptace na změnu klimatu v regionech na Masarykově univerzitě v Brně za účasti ministra životního prostředí, Mgr. Richarda Brabce. Více informací o projektech najdete zde.

V roce 2019 jsme poprvé zorganizovali soutěž způsobem, jaký jej dnes známe. do prvního ročníku se zapojilo 24 projektů z celé České republiky. Podívejte se na ně v naší inspirativní databázi.

Newsletter

 

Chcete být informovaní o novinkách ze světa adaptací jako první?

Staňte se partnerem

 

Prezentujte se v soutěži, která oslovuje pokrokové odborníky ve vaší sféře.

Partneři

Pořadatel

Hlavní partner

Partner

Odborný garant

Pod záštitou

Podpora

Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.