Adapterra Awards 2020

Hledáme inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Vytváříme unikátní databázi nejlepších příkladů adaptačních opatření, ve které najde inspiraci domácí kutil i odborník.

O soutěži

 

Aktuální dění

Známe naše vítěze! Všem moc gratulujeme.

Ačkoliv vítězů může být jen pár, všechny finálové projekty jsou velmi inspirativními řešeními. Podívejte se na ně v naší databázi.

Chci se inspirovat

Podívejte se na video vyhlášení

Vítězové roku 2020

Katalog inspirativních nápadů 2020

Stáhněte si katalog inspirativních řešení a projděte si hravou formou adpatacemi v zemědělské a příměstské krajině.

Chci si stáhnout katalog

Soutěžní kategorie

Volná krajina

Chceme kolem sebe úrodnou a vlahou půdu, nikoliv vyprahlou step. Adaptační opatření realizovaná v krajině zmírňují dopady klimatických výkyvů i dlouhodobých trendů. Může se jednat o přírodě blízkou protipovodňovou ochranu, protierozní opatření na zemědělské půdě, obnovu a revitalizaci mokřadů a tůní nebo další tradiční a inovativní řešení.

Zastavěná území

Potřebujeme, aby byl život ve městech příjemný nebo alespoň snesitelný za letních veder, stejně jako silných mrazů. Adaptační opatření ve městech a obcích musí přispět ke zmírnění efektu tepelného ostrova města a také umět vhodně využít a zadržet vodu, případně ji rychle odvést za silných krátkodobých srážek. Příkladem takových řešení je budování povrchů propustných pro dešťovou vodu nebo zvětšení ploch zeleně.

Pracovní prostředí

Naším záměrem je, aby se soukromé firmy i veřejné instituce nejen přizpůsobily klimatickým změnám, ale zároveň svými opatřeními aktivně přispívaly k adaptaci na klimatickou změnu tím, jak ovlivňují své bezprostřední okolí i životní prostředí. Jedná se například o nová technologická řešení provozů i kancelářských budov, která se zaměřují na vícenásobné využití vody a využití obnovitelných zdrojů.

Náš domov

Všichni se můžeme přizpůsobit změně klimatu adaptací našich domovů a jejich okolí. Příkladem adaptace na úrovni domu je opakované využití vody včetně šedé a dešťové. Nebo zlepšení mikroklimatu v okolí, kterému pomůže instalace zelené střechy, vytvoření promyšlené přírodní zahrady s koupacím jezírkem nebo domácí kořenová čistírna.

Kritéria

Jak závažné klimatické riziko projekt v dané oblasti zohledňuje? Reaguje na problémy, které z hlediska očekávaného vývoje klimatu v ČR vyžadují řešení? Jde například o povodně, vlny veder nebo jiné rozmary počasí.

Zajímá nás, jestli opatření funguje v různých situacích, nebo je naopak velmi flexibilní a umožňuje úpravy podle vývoje změn klimatu. Také nás zajímá, jestli opatření řeší zároveň více problémů spojených se změnami klimatu. Může dojít i k negativnímu dopadu na další adaptační zájmy?

Jaké vedlejší efekty projekt má? Je přínosný i pro rekreaci obyvatel nebo podpořil prostupnost území? Přispívá i ke snižování emisí skleníkových plynů? Má nějaké další pozitivní vedlejší efekty případně je výrazně ekonomicky výhodný?

Jedním z kritérií je i to, zda předložený projekt má nějaké pozitivní či negativní vlivy na životní prostředí. Například podporuje biodiverzitu nebo přispívá k větší čistotě ovzduší.

Má dané řešení potenciál inspirovat ostatní k tvorbě dalších adaptačních opatření? Také nás zajímá do jaké míry je projekt opakovatelný neboli dobře přenositelný na další lokality a za jakých podmínek. Může vzniklým řešením dojít i k negativnímu dopadu na další adaptační zájmy?

Další ocenění

Cena sympatie

Adaptace na klimatickou změnu se týkají nás všech. Proto do výběru o nejsympatičtější projekt zapojíme vás, širokou veřejnost. Zajímá nás, jaký projekt se vám nejvíce zalíbí a jaký byste rádi šířili dál mezi své okolí. V průběhu léta proto vypíšeme veřejné online hlasování, ve kterém určíte vaši miss sympatie.

Cena Prahy

Zvláště ve velkých a hustě zastavěných městech, jako je Praha, ohrožují projevy klimatické změny kvalitu života (bezpečnost, výdělek, majetek) a zdravotní stav obyvatel výrazněji než kdekoli jinde. Proto s podporou hlavního města oceníme také nejlepší adaptační opatření realizované na území hlavního města Prahy.

Průběh soutěže

Přihlašování

Od února 2021.

Do soutěže může svůj projekt přihlásit jednotlivec i organizace, která projekt financovala, projektovala, podílela se na jeho výstavbě nebo ho vlastní. Pokud pozemek není váš, potřebujeme, abyste nám k přihlášce připojili i souhlas majitele.

Editace a zveřejnění přihlášek

Které projekty zabojují v soutěži Adapterra Awards 2021? Jejich seznam zveřejníme 30. dubna 2021.

Rozhodování poroty

V naší porotě jsou odborníci na slovo vzatí. Všechny projekty důkladně posoudí a těm nejlepším 31. července otevřou dveře do finále. Některé projekty také odborná porota osobně navštíví. Z každé soutěžní kategorie vybere jeden vítězný projekt. Zároveň určí vítěze Ceny Prahy, tedy nejlépe hodnocený projekt na území hlavního města Prahy.

Hlasování veřejnosti

Vítěze každé kategorie i Ceny Praha určuje odborná porota. Adapterra Awards však udělí navíc ještě Cenu sympatie. Který projekt ji získá? To v průběha léta rozhodne veřejnost prostřednictvím online hlasování.

Vyhlášení a konference

Kterých šest projektů si odnese ocenění Adapterra Awards zjistíte 4. listopadu 2021 na celostátní konferenci věnované adaptacím na změnu klimatu.

Na programu bude slavnostní vernisáž výstavy finálových projektů a křest průvodce nejlepšími adaptačními projekty letošního roku.

Ocenění

Vítězný projekt v kategorii Volná krajina, který vybere odborná porota, obdrží finanční Cenu Nestlé ve výši 100 000 Kč.

Vítězové všech čtyř soutěžních kategorií i vítěz Ceny Prahy a vítěz Ceny sympatie se mohou těšit na zahraniční exkurzi za nejlepšími příklady adaptačních opatření.

Zajímají vás podrobná pravidla?

Pravidla pro rok 2021 teprve tvoříme. Zatím se však můžete podívat na pravidla roku 2020, kterým budou podobná. Podívejte se na ně v pdf.

Podrobné podmínky soutěže

Newsletter

 

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima

Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.