Nominace

Jste vlastník, investor, projektant nebo realizátor zajímavého adaptačního opatření na klimatickou změnu? Vytvořte si profil a přihlaste projekt do 27. dubna 2020!
Podrobné podmínky soutěže

Proč se přihlásit?

 

Díky vašim projektům společně inspirujeme širší okruh lidí, odborníků i veřejnosti k dalším realizacím adaptačních opatření.

Kvalitní projekty zveřejníme v databázi dobrých příkladů a budeme šířit jejich myšlenku, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí. K tomu nám pomůže veřejné hlasování o nejsympatičtější projekt.

Finálové projekty zveřejníme v tištěném i online katalogu a představíme je na listopadové konferenci o adaptačních opatřeních na klimatickou změnu.

Vítězové soutěže pojedou na exkurzi do zahraničí v celkové hodnotě 100 000 Kč.

Vítěz kategorie volná krajina získá navíc 100 000 Kč od hlavního partnera soutěže Nestlé Česko.

A protože palčivým problémem se v současnosti stávají urbanizovaná prostředí, zástupcům nejlepšího pražského projektu potřese pravicí zástupce samotného hlavního města Prahy.

 

Přihlášení

Registrace
Síla hesla: