Zastavěná území
Přírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné Foto: Vojta Herout, www.nafotime.cz

Přírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné

Nejméně 12 domů v obci Písečná u Žamberka bylo pravidelně ohrožováno velkou vodou a zvýšeným stavem zdejšího toku Potočnice. Ten byl v minulosti nevhodně napřímen. Důsledkem úprav byla malá kapacita koryta při velké vodě a malá schopnost zadržet vodu v období sucha. Nebylo navíc možné změnit přímo profil tohoto toku. Na základě modelů proto hydrologové navrhli vybudování odlehčovacího koryta, které bude v případě povodní sloužit jako jakýsi přírodní by-pass. Už první velká voda prověřila, že toto řešení opravdu funguje. Díky novému korytu, tůním a výsadbě zeleně navíc v obci vznikla příjemná zelená lokalita, kde se lidé rádi setkávají.