Volná krajina
Ochrana před přívalovou vodou Schwertberg Foto: Vojta Herout

Ochrana před přívalovou vodou Schwertberg

Obec Schwertberg je pravidelně sužována přívalovými dešti, které neobvykle často vedly k velkým záplavám. Silné bouřky a obzvlášť nepříznivé počasí 23. července 2016 se staly podnětem k zajištění ochrany všech problémových zón obce proti přívalové vodě stékající z okolních svahů. Doposud bylo investováno 4 mil. EUR. Kromě vybudování 10 retenčních nádrží, sofistikovaných odvodňovacích kanálů a příkopů uzavřela obec také smlouvy o zelených úhorech se zemědělci, aby se více než 5 hektarů polí ve svazích mohlo změnit na trvale zelené louky a pastviny. Došlo k ekologickému zhodnocení retenčních prostor, založily se kvetoucí louky pro včely a vysadily se stromy a keře na ochranu před erozí.