Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9 Foto: Nadace Partnerství, Vojta Herout

Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Školní budova 21. století, navržená a fungující jako živá laboratoř. Pasivní, uhlíkově pozitivní, šetrně nakládající s pitnou i dešťovou vodou, chytrá, přehledná a komfortní až do té míry, že se půl hodiny před výukou v učebnách vše nastaví tak, aby studentům nebylo vedro, zima, nesvítilo na ně příliš slunce a měli přísun čerstvého vzduchu. K tomu přidejme stoly na šachy, stolní tenis, workoutové hřiště, venkovní učebnu či relaxační zónu v átriu.

Škola snů? Ne, nacházíme se v budově pražské střední školy v Českobrodské ulici, z níž před obnovou zůstala pouze nosná konstrukce. Vedení školy i zastupitelé města doufají, že budova ukáže cestu k novému standardu ve výstavbě i impulz pro učňovské školství, které je dlouhodobě přehlížené a probíhá často v nevyhovujících podmínkách.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Hlavním cílem projektu bylo přestavět původní budovu na chytrou, bezpečnou a trvale udržitelnou. Z klimatického hlediska se ji podařilo adaptovat na dlouhodobé sucho i přívalové srážky díky zeleným střechám, velkému množství zelených ploch, akumulační a retenční nádrži, které pomáhají zadržovat dešťovou vodu v lokalitě. Pasivní budova a chytré technologie zase chrání třídy před přehříváním a snižují požadavky na chlazení. Škola je nyní energeticky a uhlíkově pozitivní, protože si díky tepelným čerpadlům a fotovoltaické elektrárně vyrobí víc energie, než spotřebuje.
 
Jak to funguje
Vytápění, chlazení a větrání

Revitalizací školy se podařilo vytvořit energeticky a uhlíkově plusovou budovu, která splňuje nároky a doporučené hodnoty pro pasivní budovy. Tvoří ji mimo jiné inovativní lehká dřevěná fasáda ENVILOP, která vznikla aplikovaným výzkumem ČVUT. Menší plochy fasády mají cembonitový obklad. Vytápění, chlazení a přípravu teplé vody zajišťují 2 tepelná čerpadla země - voda, při čemž až 70 % chlazení se daří zajistit pasivně. Učebny vytápí a chladí konvektory fancoil, v ostatních prostorách se navíc ještě vyskytují radiátory. Budova má nucené větrání se zpětným získáváním tepla. Systém řídí čidla, časové programy a váže se také na školní rozvrh.

Osvětlení

LED osvětlení reaguje na přítomnost osob a jeho intenzita se upravuje v závislosti na intenzitě denního světla. V automatickém režimu fungují také venkovní žaluzie. Sekundární prosvětlení tříd a tělocvičny pomáhají zajistit nadsvětlíky a střešní světlíky.

Biosolární střecha a zelená fasáda

Budovu školy pokrývá extenzivní zelená střecha o rozloze 810 m² doplněná o fotovoltaickou elektrárnu. Západní i část severní fasády školy a atrium navíc popíná zeleň, která na podzim opadává (celkem 780 m²). V okolí školy se pak nachází dalších 1600 m² zelených ploch.

Energie

Na střeše se nachází fotovoltaické panely o výkonu 147 kWp doplněné o 300 kWh baterii. Inovativní systém řízení předpovídá a optimalizuje nákup i prodej elektrické energie. Den dopředu zná spotřebu budovy, výrobu elektrické energie, spotové ceny na trhu s energiemi a stav baterie. Připraví algoritmus chování na následující den.

Hospodaření s dešťovou a šedou vodou

Parter tvoří mix dlážděných a zelených ploch a ploch se zatravňovacími dlaždicemi. Nadbytečná dešťová voda putuje do akumulační nádrže (využití k zálivce zeleně) a do retenčních nádrží (řízený odtok do přilehlého toku Malé Rokytky). Pro případ nedostatku vody se nádrž doplňuje ze studny. Šedá voda ze sprch a umyvadel se přečišťuje a pak se s ní splachují toalety, což ušetří 19 % celkové spotřeby pitné vody ve škole.

Více z revitalizace na YouTube UCEEB Buštěhrad.
 
Původní stav
Původní budova školy byla významně energeticky nehospodárná, velké plochy střešní roviny způsobovaly přehřívání a do některých míst pravidelně zatékalo.

Část školní budovy vznikla v 70. letech 20. století s pomocí konstrukčního systému KORD. V 90. letech k ní pak přibyla zděná přístavba. Starší část se skládala ze dvou třípodlažních křídel, v třetím křídle se nacházela tělocvična s částečným rozdělením na dvě podlaží. Jednalo se v podstatě o ocelový skelet založený na pilotech se stropní konstrukcí z trapézových plechů a betonu. Vnitřní příčky a obvodový plášť tvořily sendvičové panely se sádrovláknitými deskami (v některých případech s obsahem azbestu). Azbest se dále vyskytoval v podhledech a střešní krytině. Konstrukce budovy po obnažení a detailním statickém průzkumu poukázala na značně individuální geometrii, také stropní desky byly místy degradované. Zděná část budovy nevykazovala žádné konstrukční vady ani se zde nevyskytoval azbest.

Na pozemku školy se nacházela podzemní přečerpávací jímka splaškové kanalizace, která už ale byla také za hranicí životnosti.

Lokalita:
Českobrodská 32a, Praha 9
{{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17162].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes != undefined ? decline_votes(projects[17162].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Realizace:
2019-2022
Autor:
ECOTEN s.r.o.
Zhotovitel:
Subterra a.s.
Investor:
Střední škola - Centrum odborné přípravy Technickohospodářské (COPTH)
Kontakt:
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
tencar@ecoten.cz

Finálové projekty 2022

Adaptace krajiny obce Vohančice

Adaptace krajiny obce Vohančice

Vohančice, okres Brno-venkov
{{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17167].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes != undefined ? decline_votes(projects[17167].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Český soběstačný dům

Český soběstačný dům

Kyselov, Vyšší Brod
{{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17153].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes != undefined ? decline_votes(projects[17153].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
DADA Distrikt

DADA Distrikt

Brno, Sekaninova 3
{{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17154].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes != undefined ? decline_votes(projects[17154].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Jizerská 237, Liberec
{{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17169].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes != undefined ? decline_votes(projects[17169].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Stvolny, obec Manětín, okres Plzeň-sever
{{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17176].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes != undefined ? decline_votes(projects[17176].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Flight Park Javorový

Flight Park Javorový

Třinec – Oldřichovice
{{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17171].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes != undefined ? decline_votes(projects[17171].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
{{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17172].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes != undefined ? decline_votes(projects[17172].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Lesopark Líchy u Židlochovic

Lesopark Líchy u Židlochovic

Líchy, Židlochovice, okres Brno - venkov
{{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17175].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes != undefined ? decline_votes(projects[17175].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Nová radnice Praha 12

Nová radnice Praha 12

Generála Šišky 2375/6, Praha 12
{{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17155].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes != undefined ? decline_votes(projects[17155].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Čelakovského sady, Praha 1
{{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17157].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes != undefined ? decline_votes(projects[17157].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Prevence povodní v krajině Šardic

Prevence povodní v krajině Šardic

Šardice, okres Hodonín
{{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17165].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes != undefined ? decline_votes(projects[17165].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Residence Sakura

Residence Sakura

Praha 5, Košíře
{{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17164].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes != undefined ? decline_votes(projects[17164].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Borkovických blat

Revitalizace Borkovických blat

Borkovická blata u Soběslavi, okres Tábor
{{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17156].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes != undefined ? decline_votes(projects[17156].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Ořechov, Brno-venkov
{{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17166].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes != undefined ? decline_votes(projects[17166].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

niva toku Libuňky, Karlovice - Sedmihorky, okres Semily
{{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17168].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes != undefined ? decline_votes(projects[17168].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Jihlava, ulice Vrchlického, Masarykovo náměstí
{{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17158].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes != undefined ? decline_votes(projects[17158].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Brno-Bohunice, Švermova 255/8
{{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17160].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes != undefined ? decline_votes(projects[17160].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Finálové projekty rakouské 2022

Hlasujte pro maximálně dva české a jeden rakouský projekt
Vybrané projekty
Hlasujte alepsoň pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český a jeden rakouský projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden rakouský projekt
Odeslat hlasy
Odeslat hlasy