Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově Foto: Archiv Ořechova

Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Kolektivizace v okolí Ořechova na Brněnsku s sebou přinesla rozorání mezí, polních cest, vytrhání ovocných stromů. Krajina se postupně změnila v obří zemědělské lány, snížila se její retenční schopnost, což vedlo k erozi půdy. Co se napáchalo v polovině minulého století, obec postupně od roku 2005 zase napravuje. Nejedná se však o ojedinělé výsadby nebo drobné stavby, ale o celý systém obnov cest, výsadeb stromořadí a hospodaření s dešťovou vodou uvnitř i mimo obec.

Jednotlivé části na sebe navazují a umožňují lidem vstoupit do krajiny i mimo frekventované asfaltové silnice. Za obnovení rozorané polní cesty zvané Gandia, po které kdysi chodili obyvatelé obce za prací do Brna, přišel dokonce na úřad osobně poděkovat jeden z obyvatelů. Jako malý chlapec si u ní hrál, a později se zde střetával se svou budoucí manželkou. Po zrušení této cesty si celý život přál, aby se po ní mohl ještě znovu projít. Jeho přání se mu konečně splnilo.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Val s biokoridorem, zatravněné pásy, polní cesty a výsadby kolem nich brání záplavám a erozi půdy při prudších deštích. Zasakování srážkové vody, která dříve končila v jednotné kanalizaci, zase snižuje nápor na čistírnu odpadních vod a zlepšuje její funkčnost.

Polní cesty bezesporu zlepšily život místních obyvatel. Mohou vyjít do přírody i do sousední obce mimo rušné silnice, nasbírat si ovoce, poznávat rostliny. Na mokřadech pravidelně vyvádí mladé čejka chocholatá, vodouš rudonohý, labutě, kachny. Lze zahlédnout i slípku zelenonohou, motáka pochopa, volavky či čápy. Prostředí také láká větší množství další zvěře (bažanti, křepelky, zajíci) a díky rozmanitému pylu napomáhá zdraví a lepšímu rozvoji včelstev.
 
Jak to funguje
Projekty obnovy krajiny a zadržování vody v obci se realizovaly na ploše zhruba 20 km². Obec díky hotovým komplexním pozemkovým úpravám v podstatě využila všechny plochy ve svém vlastnictví. Podařilo se na nich obnovit původní polní cesty, osázet je stromy, vytvořit remízky či rozsáhlý val s biokoridorem, který brání záplavám a splavování orné půdy do obce. Do úprav v krajině se zapojili i místní zemědělci, kteří pomohli s rozdělením velkých lánů polí biopásy. Dnes vedle každé polní cesty najdeme stromořadí, zatravněný pás s keři, biopás a pak až hospodářskou plodinu.

Na svém území obec vybudovala také tři přírodní rybníčky a suchý poldr na Tikovském potoku, který zabraňuje záplavám v obci při přívalových deštích. Mokřad o rozloze 7 ha vznikl na pozemku, kde je vysoká hladina spodní vody a při jarním tání je dlouho podmáčený. Okolo mokřadu protéká potok Lejtná, který je až na výjimky po celý rok suchý. Do Lejtné se vlévá Tikovský potok dotovaný vodou z čistírny odpadních vod. Přehrazením potoku Lejtná pod soutokem s Tikovským potokem se zadržená voda vrací proti toku Lejtné a zásobuje vodou mokřady. Dešťová voda ze střech v obci se pak svádí převážně do staré dešťové kanalizace a následně vtéká do Tikovského potoka a mokřadů.

Obec dále vybudovala 4 retenční nádrže s přepadem do vsaku nebo staré dešťové kanalizace, ze které následně odtéká do Tikovského potoka (viz výše). Jímaná voda z nádrží se používá k zálivce zeleně v obci. Ořechov se také snaží motivovat občany k zadržování vody v obci, a proto jim poskytuje dotaci na pořízení retenční nádrže.

V obci se nachází několik parků, které vznikly po 2. světové válce na místě zničených budov. Patří mezi ně i park pro seniory rozprostírající se na ploše bývalé Sokolovny a sokolského hřiště. Parkem prochází mlatová cesta a je vybaven fitness mobiliářem. Samozřejmostí je trvalková výsadba medonosných rostlin.

Pomyslnou třešničkou na dortu je pak výsadba stromu za každé narozené dítě. Rodiče dostanou poukaz na strom a je jen na nich, který druh si vyberou a zda ho vysadí na soukromém či obecním pozemku.
 
Původní stav
Ořechov leží v intenzivně zemědělsky obdělávané krajině, z níž v 90. letech 20. století zmizely i vinohrady. Na velkých lánech rostly pouze monokultury. Přívalové deště splavovaly ornici do obce, docházelo také k větrné erozi kvůli chybějícím polním cestám a alejím. Veškerá dešťová voda ze zastavěného území se sváděla do kanalizace ústící do Tikovského potoka, který ve spodní části obce při přívalových deštích zaplavoval domy (v ulicích Bašty a U Kostela).

Lokalita:
Ořechov, Brno-venkov
{{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17166].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes != undefined ? decline_votes(projects[17166].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Realizace:
2006-2022
Autor:
Zapojilo se více projektantů a také obec
Zhotovitel:
Obec Ořechov, místní spolky, Kavyl spol. s.r.o., MIKO Neslovice
Investor:
Obec Ořechov
Kontakt:
Tomáš Dudík
starosta@orechovubrna.cz

Finálové projekty 2022

Adaptace krajiny obce Vohančice

Adaptace krajiny obce Vohančice

Vohančice, okres Brno-venkov
{{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17167].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes != undefined ? decline_votes(projects[17167].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Český soběstačný dům

Český soběstačný dům

Kyselov, Vyšší Brod
{{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17153].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes != undefined ? decline_votes(projects[17153].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
DADA Distrikt

DADA Distrikt

Brno, Sekaninova 3
{{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17154].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes != undefined ? decline_votes(projects[17154].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Jizerská 237, Liberec
{{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17169].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes != undefined ? decline_votes(projects[17169].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Stvolny, obec Manětín, okres Plzeň-sever
{{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17176].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes != undefined ? decline_votes(projects[17176].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Flight Park Javorový

Flight Park Javorový

Třinec – Oldřichovice
{{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17171].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes != undefined ? decline_votes(projects[17171].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
{{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17172].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes != undefined ? decline_votes(projects[17172].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Lesopark Líchy u Židlochovic

Lesopark Líchy u Židlochovic

Líchy, Židlochovice, okres Brno - venkov
{{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17175].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes != undefined ? decline_votes(projects[17175].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Nová radnice Praha 12

Nová radnice Praha 12

Generála Šišky 2375/6, Praha 12
{{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17155].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes != undefined ? decline_votes(projects[17155].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Čelakovského sady, Praha 1
{{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17157].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes != undefined ? decline_votes(projects[17157].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Prevence povodní v krajině Šardic

Prevence povodní v krajině Šardic

Šardice, okres Hodonín
{{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17165].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes != undefined ? decline_votes(projects[17165].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Residence Sakura

Residence Sakura

Praha 5, Košíře
{{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17164].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes != undefined ? decline_votes(projects[17164].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Borkovických blat

Revitalizace Borkovických blat

Borkovická blata u Soběslavi, okres Tábor
{{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17156].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes != undefined ? decline_votes(projects[17156].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

niva toku Libuňky, Karlovice - Sedmihorky, okres Semily
{{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17168].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes != undefined ? decline_votes(projects[17168].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Českobrodská 32a, Praha 9
{{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17162].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes != undefined ? decline_votes(projects[17162].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Jihlava, ulice Vrchlického, Masarykovo náměstí
{{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17158].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes != undefined ? decline_votes(projects[17158].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Brno-Bohunice, Švermova 255/8
{{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17160].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes != undefined ? decline_votes(projects[17160].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Finálové projekty rakouské 2022

Hlasujte pro maximálně dva české a jeden rakouský projekt
Vybrané projekty
Hlasujte alepsoň pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český a jeden rakouský projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden rakouský projekt
Odeslat hlasy
Odeslat hlasy