Revitalizace Sedmihorských mokřadů Foto: Nadace Partnerství, Vojta Herout

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Vojtěcha Šťastného z ČSOP Bukovina zajímalo území Sedmihorských mokřadů a místní ptačí společenstva už od doby, kdy ještě chodil na základní školu. Postupem času si tento mladý ornitolog uvědomil, že území je jistým způsobem narušené pozůstatky socialistického hospodaření a potřebuje pomoc člověka. Posbíral v sobě veškerou trpělivost, cílevědomost, zápal a nadšení pro věc, spolu s dalšími lidmi založil Pozemkový spolek a navázal spolupráci se Společností pro Jizerské hory.

Společně získali desítky souhlasů vlastníků pozemků, přesvědčili zatvrzelé úředníky a zasadili se o to, aby došlo k odstranění husté sítě odvodňovacích kanálů, vybudování soustavy 14 tůní, a území se tak vrátila schopnost zadržovat vodu. Podzemní voda v nivě toku Libuňky po revitalizaci vystoupala do své přirozené výšky, retenční kapacita území se zvýšila o více než 26 500 m³ a místo osídlily vzácné druhy obojživelníků i ptáků.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Projekt přímo ovlivnil vodní režim 6 ha nivy, další plochy pak nepřímo. Revitalizovaný mokřad pozitivně působí na řadu klimatických rizik – plní významnou funkci při řešení přívalových srážek a povodní střídaných dlouhodobým suchem. Přerušení sítě drenáží totiž zamezuje soustředěnému odtoku vody z území. Díky přirozenému odparu mokřad ochlazuje své okolí v horkých dnech, a tím se krajina nepřehřívá. Realizace tůní navíc výrazně posílila biodiverzitu lokality. Kromě uvedeného měl projekt také velký vzdělávací význam, protože uvedl do praxe bakalářský projekt Vojtěcha Šťastného.
 
Jak to funguje
Vojtěch Šťastný během studia zpracoval návrh revitalizačního projektu, který posloužil jako základ pro celou přípravu projektu. Po zvládnutí složité majetkoprávní situace bylo možné komplexně přerušit hustou síť drenáží a vybudovat plánovanou soustavu 14 tůní.

Projekt ukončil funkčnost otevřených kanálů o celkové délce 770 m, melioračních trubkových hlavníků o délce až 1 875 m (z toho kolem 633 m plastových) a až 5 150 m drobných per. Trubkové drenáže se nejprve překopaly a následně zaslepily jílovými clonami v celkové délce 680 m. Celkově se podařilo rozrušit drenážní síť o délce 7,8 km. Kromě toho vznikla již zmíněná soustava různě velkých a členitých tůní o rozloze téměř 6 000 m² a zhruba stejně tolik dalších drobných vodních ploch.

V řešené části mokřadu se zvýšila retenční kapacita o 26 500 m³ vody, přičemž z toho asi 3 000 m³ se zadržuje v tůních a dalších prohlubních, přes 23 500 m³ vody zůstává v půdě.

Kromě uvedeného projekt přinesl do lokality nová zimoviště pro obojživelníky a další biotopy pro různé druhy živočichů. Území objevují na tahu bahňáci, zahnízdili zde čejka i kulík a poprvé za 10 let výskytu vyvedli své mládě jeřábi popelaví. Do budoucna by chtěli členové spolku v území udržet takový management, aby se sem navrátily i vzácné druhy rostlin (např. orchideje).

Více o revitalizaci mokřadů na YouTube Naše voda.
 
Původní stav
Sedmihorské mokřady a niva říčky Libuňky byly po celou 2. polovinu 20. století pod neustálým tlakem ze strany tehdejších meliorátorů. V oblasti dnešních mokřadů se odvodňovalo v 60., 70., 80. letech, a dokonce i počátkem 90. let. Jedná se při tom z botanického hlediska o historicky cenné území a významné ložisko rašeliny.

Velký potenciál lokalita skýtá pro ornitology. Tam, kde docházelo k samovolné obnově, poskytovaly mokřady domov celé řadě zvláště chráněných druhů. Bohužel renaturace probíhá pouze v malé části slatiniště. Z tohoto důvodu spolek přišel s revitalizačním projektem navazujícím na tuto část.

Plocha před revitalizací byla zarostlá jednolitým porostem rákosu, kopřiv a svlačce. Odvodňovacími kanály každou sekundou odtékalo asi 1,6 litrů vody!

Před realizací

Lokalita:
niva toku Libuňky, Karlovice - Sedmihorky, okres Semily
{{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17168].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes != undefined ? decline_votes(projects[17168].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Realizace:
8/2021 - 2/2022
Autor:
Ing. Pavel Schneider (AquaKlimax)
Zhotovitel:
Ing. Zbyněk Hýzler
Investor:
Společnost pro Jizerské hory o.p.s.
Kontakt:
RNDr. Vojtěch Šťastný
sedmihorske.mokrady@gmail.com

Finálové projekty 2022

Adaptace krajiny obce Vohančice

Adaptace krajiny obce Vohančice

Vohančice, okres Brno-venkov
{{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17167].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes != undefined ? decline_votes(projects[17167].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Český soběstačný dům

Český soběstačný dům

Kyselov, Vyšší Brod
{{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17153].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes != undefined ? decline_votes(projects[17153].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
DADA Distrikt

DADA Distrikt

Brno, Sekaninova 3
{{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17154].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes != undefined ? decline_votes(projects[17154].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Jizerská 237, Liberec
{{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17169].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes != undefined ? decline_votes(projects[17169].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Stvolny, obec Manětín, okres Plzeň-sever
{{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17176].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes != undefined ? decline_votes(projects[17176].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Flight Park Javorový

Flight Park Javorový

Třinec – Oldřichovice
{{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17171].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes != undefined ? decline_votes(projects[17171].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
{{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17172].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes != undefined ? decline_votes(projects[17172].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Lesopark Líchy u Židlochovic

Lesopark Líchy u Židlochovic

Líchy, Židlochovice, okres Brno - venkov
{{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17175].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes != undefined ? decline_votes(projects[17175].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Nová radnice Praha 12

Nová radnice Praha 12

Generála Šišky 2375/6, Praha 12
{{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17155].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes != undefined ? decline_votes(projects[17155].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Čelakovského sady, Praha 1
{{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17157].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes != undefined ? decline_votes(projects[17157].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Prevence povodní v krajině Šardic

Prevence povodní v krajině Šardic

Šardice, okres Hodonín
{{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17165].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes != undefined ? decline_votes(projects[17165].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Residence Sakura

Residence Sakura

Praha 5, Košíře
{{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17164].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes != undefined ? decline_votes(projects[17164].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Borkovických blat

Revitalizace Borkovických blat

Borkovická blata u Soběslavi, okres Tábor
{{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17156].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes != undefined ? decline_votes(projects[17156].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Ořechov, Brno-venkov
{{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17166].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes != undefined ? decline_votes(projects[17166].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Českobrodská 32a, Praha 9
{{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17162].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes != undefined ? decline_votes(projects[17162].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Jihlava, ulice Vrchlického, Masarykovo náměstí
{{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17158].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes != undefined ? decline_votes(projects[17158].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Brno-Bohunice, Švermova 255/8
{{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17160].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes != undefined ? decline_votes(projects[17160].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Finálové projekty rakouské 2022

Hlasujte pro maximálně dva české a jeden rakouský projekt
Vybrané projekty
Hlasujte alepsoň pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český a jeden rakouský projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden rakouský projekt
Odeslat hlasy
Odeslat hlasy