Prevence povodní v krajině Šardic Foto: Jeden ze čtyř poldrů v Šardicích; archiv města Šardice

Prevence povodní v krajině Šardic

Šardice patří k místům, která v minulosti opakovaně postihovaly lokální povodně. Největší z nich zasáhla obec v červnu 1970, kdy se nad regionem rozpoutala větrná smršť a bouře s mimořádně silnou průtrží mračen, která proměnila polní cesty v potoky a potoky v dravé řeky. Z horní části Šardického potoka přišla povodňová vlna, kdy se obrovské množství vody valilo k obci proudem širokým 100 metrů.

Dřív než se dostala k obci vtrhla do dolu Dukla, kde zaplavila 32 kilometrů chodeb. Pro 34 horníků v dole nebylo záchrany, přestože o ni několik dní usilovali specialisté z několika zemí. Voda tehdy způsobila velké škody na domech, komunikacích, polích, vinicích i vodohospodářských zařízeních v řadě obcí a jejich okolí. K obětem z dolu přibyla malá holčička, která se utopila v zaplaveném domě v Kyjově.

Bývalý starosta obce Miroslav Gregorovič, který v dolech pracoval a neštěstí zažil na vlastní kůži, viděl po roce 1989 jediné řešení v komplexních pozemkových úpravách. Ty proběhly v letech 2000-2007. I díky nim v posledních 10 letech v okolí Šardic vznikly nové krajinné prvky, které dělí obrovské lány polí na menší – příkopy, průlehy, vsakovací pásy, ochranné hrázky a nádrže, suché poldry, polní cesty, biocentra a biokoridory.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Jedná se o soubor opatření uskutečněný na ploše větší než 1600 ha, která pomáhají dlouhodobě řešit protipovodňovou ochranu obce, mírní dopady sucha a posilují druhovou rozmanitost území, protože poskytují úkryt polní a lesní zvěři, potravu pro ptáky a hmyz. Nabízí i možnost realizace řady aktivit členům místních spolků, zapojení místní mateřské a základní školy a studentů různých typů škol, či slouží jako místa odpočinku pro místní obyvatele či návštěvníky obce.
 
Jak to funguje
První nádrž (poldr s trvalou vodou) v okolí Šardic vybudoval v roce 2010 Státní pozemkový úřad. Nádrž v lokalitě Zápověď ochránila obec před povodní v létě stejného roku, přesto vznikly značné škody na obecním i soukromém majetku. Proto vznikl návrh na další dvě později realizované ochranné nádrže Červenice (suchý poldr, 2 tůně) a Loučkový potok (suchý poldr, 2 zemníky). Čtvrtá záchytná nádrž Mlatevňa (suchý poldr s trvalou zvodní) se nachází v lokalitě pod dolem Dukla (soutok Šardického potoka a Červenice). Celková plocha nádrží činí cca 9 ha.

Kromě toho obec založila několik lokálních biocenter (Pod Duklou, LBK2, Pod Pustým, Záhumenky), biokoridorů, vybudovala záchytné příkopy, obnovila polní cesty a osázela je zelení. Výsadby se nachází na ploše o celkové velikosti cca 10 ha. Dohromady se v okolí obce vysázelo přibližně 13 800 stromů a 4500 keřů.

Podívejte se na video o nádržích natočené Regionální televizí Jih.
 
Původní stav
Území obce Šardice tvořila intenzivně obhospodařovaná krajina se stopami po těžbě lignitu (ukončena 1993). Slévá se zde hned několik drobných toků – Šardický potok, Loučkový potok, Hovoranský potok a Červenice. Obec a okolí opakovaně v letech 1970, 1986, 1995, 1997, 2003 a 2010 postihly bleskové povodně způsobené rozvodněním těchto toků, kdy docházelo k zaplavení obce, poškození budov a infrastruktury, dokonce ztrátám na životech.

Před realizací

Lokalita:
Šardice, okres Hodonín
{{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17165].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes != undefined ? decline_votes(projects[17165].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Realizace:
2014-2020
Autor:
Ing. Darek Lacina, VZD Invest Pardubice, PÖYRY ENVIRONMENT, a.s., Dr. Ing. Petr Marada
Zhotovitel:
Zdeněk Sečka, Petr Vykrut, SKR Stav, SPH Stavby, Kavyl Mohelno, Jakub Sečka
Investor:
Obec Šardice a Státní pozemkový úřad Hodonín( nádrž N2-Červenice a Polní cesty C4, C11 a C25)
Kontakt:
Blažena Galiová
galiova@sardice.cz

Finálové projekty 2022

Adaptace krajiny obce Vohančice

Adaptace krajiny obce Vohančice

Vohančice, okres Brno-venkov
{{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17167].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes != undefined ? decline_votes(projects[17167].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Český soběstačný dům

Český soběstačný dům

Kyselov, Vyšší Brod
{{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17153].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes != undefined ? decline_votes(projects[17153].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
DADA Distrikt

DADA Distrikt

Brno, Sekaninova 3
{{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17154].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes != undefined ? decline_votes(projects[17154].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Jizerská 237, Liberec
{{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17169].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes != undefined ? decline_votes(projects[17169].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Stvolny, obec Manětín, okres Plzeň-sever
{{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17176].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes != undefined ? decline_votes(projects[17176].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Flight Park Javorový

Flight Park Javorový

Třinec – Oldřichovice
{{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17171].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes != undefined ? decline_votes(projects[17171].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
{{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17172].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes != undefined ? decline_votes(projects[17172].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Lesopark Líchy u Židlochovic

Lesopark Líchy u Židlochovic

Líchy, Židlochovice, okres Brno - venkov
{{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17175].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes != undefined ? decline_votes(projects[17175].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Nová radnice Praha 12

Nová radnice Praha 12

Generála Šišky 2375/6, Praha 12
{{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17155].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes != undefined ? decline_votes(projects[17155].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Čelakovského sady, Praha 1
{{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17157].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes != undefined ? decline_votes(projects[17157].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Residence Sakura

Residence Sakura

Praha 5, Košíře
{{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17164].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes != undefined ? decline_votes(projects[17164].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Borkovických blat

Revitalizace Borkovických blat

Borkovická blata u Soběslavi, okres Tábor
{{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17156].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes != undefined ? decline_votes(projects[17156].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Ořechov, Brno-venkov
{{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17166].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes != undefined ? decline_votes(projects[17166].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

niva toku Libuňky, Karlovice - Sedmihorky, okres Semily
{{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17168].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes != undefined ? decline_votes(projects[17168].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Českobrodská 32a, Praha 9
{{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17162].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes != undefined ? decline_votes(projects[17162].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Jihlava, ulice Vrchlického, Masarykovo náměstí
{{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17158].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes != undefined ? decline_votes(projects[17158].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Brno-Bohunice, Švermova 255/8
{{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17160].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes != undefined ? decline_votes(projects[17160].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Finálové projekty rakouské 2022

Hlasujte pro maximálně dva české a jeden rakouský projekt
Vybrané projekty
Hlasujte alepsoň pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český a jeden rakouský projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden rakouský projekt
Odeslat hlasy
Odeslat hlasy