Foto: Vojta Herout

Ekoulice Ober-Grafendorf

Stavby nových ulic v městysu Ober-Grafendorf v Dolním Rakousku se ubírají novými cestami. Inovativní tzv. ekologická ulice ukazuje směr pro budoucnost silničního stavitelství. V létě zajistí ochlazení, chrání před povodněmi a zadržuje dešťovou vodu pro rostliny. Ekoulice představuje inteligentní ekologický systém pro hospodaření s dešťovou vodou v souhře se silničním designem ohleduplným k životnímu prostředí a slouží jako významný ukázkový projekt pro obce.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Hlavním cílem projektu „Ekoulice“ je, aby se dešťová voda jako povrchová voda z cest v obci už neodváděla co nejrychleji do kanalizace, ale do zelených ploch, které vznikly speciálně k tomuto účelu a navazují přímo na tyto komunikace. Dešťová voda takto zůstává k dispozici rostlinám. Protipovodňovou ochranu lze zaručit na stejné úrovni jako u konvečních protipovodňových opatřeních. Zadržením vody na těchto plochách se ulehčí místní kanalizační síti, což přináší obci i okolí ekonomické výhody.
 
Jak to funguje
Dešťová voda v Ober-Grafendorfu se už nemusí čistit energeticky náročným způsobem v čističkách, ale přímo na místě ji mohou využívat rostliny, což s sebou nese celou řadu výhod. Zelené plochy se systémem Graingarden zaručují ve střednědobém, až dlouhodobém horizontu zmenšení nepropustného profilu komunikace v obytné zóně. To znamená aktivní ochranu půdy snížením nepropustné plochy a úsporu energie. Vysázením rostlin se vytvořila celoroční kvetoucí nabídka pro hmyz. Včely „ekoulici“ milují. Náklady na péči jsou nízké, poněvadž keře se musejí pouze jednou ročně ostříhat.
 
Původní stav
Četné a intenzivní srážky způsobují na nepropustném povrchu silnic záplavy, přetížení kanalizační sítě a čističek i rostoucí náklady za jejich údržbu a opravy. Stále se prodlužující období veder a sucha zase zvyšují náklady na zavlažování a péči o zelené plochy. Obec Ober-Grafendorf na tyto problémy našla odpověď v podobě projektu „Ekoulice“ s inovativní technologií pro management dešťové vody.

Lokalita:
nové ulice obce Ober-Grafendorf
Realizace:
od roku 2015
Autor:
Gartengestaltung Anton Rath, BOKU Wien, Zenebio GmbH, Stefan Schmidt (Schönbrunn), Ober-Grafendorf
Zhotovitel:
Gartengestaltung Anton Rath, BOKU Wien, Zenebio GmbH, Stefan Schmidt (Schönbrunn), Ober-Grafendorf
Investor:
realizace a rozvoj v rámci projektu projektu EU C3-Alps (Interreg Alpine Space Programme)
Kontakt:
Sonja Kadanka
sonja.kadankahaha.@ober-grafendorf.at