Foto: Vojta Herout, www.nafotime.cz

Šetrné zemědělství v Praze 12

Na zemědělských pozemcích městské části Praha 12 hospodařilo ještě nedávno velké agrodružstvo konvenčním způsobem. To způsobilo snížení biodiverzity v celé lokalitě, pokles obsahu humusu v půdě a její vysychání a podpořilo erozi deštěm i větrem. Okrajové ulice Cholupic a Točné byly po přívalových deštích často zaplavované a zanášené bahnem z polí. Zdejší památný dub živořil kvůli těsnému oborávání a krajina nelákala k procházkám.

Městská část se proto rozhodla, že na svých pozemcích chce hospodařit jinak. Některé pozemky propachtovala k obhospodařování pachtýřům s novou podmínkou šetrného hospodaření, o ostatní se stará sama za účasti občanů. Vysazen byl komunitní permakulturní sad a biokoridor, vysety louky, kolem cest rostou opět aleje. Součástí projektu byla i záchrana památného dubu a cenného mokřadu. Změna se týká celkem 12 hektarů pozemků, z toho na 7 již jsou opatření realizovaná.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Opatření řeší většinu problémů spojených se změnou klimatu jako je nárůst teploty, sucho a přívalové deště. Při péči o pozemky nyní městská část spolupracuje s odbornými ústavy a vysokými školami. Odborníci také radí novým pachtýřům se změnou hospodaření na jejich pozemcích. Cílem je postupně napravit vzniklé škody a vrátit krajině její původní schopnost hospodařit s vodou.

Řada obcí má ve svém majetku zemědělskou půdu, ale nezajímá se o to, jak pachtýři pozemky obdělávají. Argumentují tím, že na to na radnici nemají odborníky. Nyní jim mohou posloužit zkušenosti z Prahy 12, kde společná péče o pozemky rozvíjí i komunitní život.
 
Jak to funguje
V první řadě bylo upuštěno od předchozího nevhodného hospodaření na orné půdě. Změny byly navržené s ohledem na dřívější charakter území i podle odtokových a srážkových poměrů v oblasti. Část pozemků je nově propachtovaná, podmínkou je šetrné hospodaření na těchto pozemcích, případně vytvoření mezí a dalších protierozních opatření.

Jedním z prvních nových pachtýřů se již v roce 2019 stal David Ježek. Na část pole zasel květnatou louku. Následně vybudoval včelnici a vysázel kolem ní na tři desítky kvetoucích keřů pro pastvu včel. Vysadil ovocné stromy a namísto chemického hubení hrabošů instaloval berličky pro dravce. Ze studie srážko-odtokových poměrů vyplynul návrh na kaskádu zasakovacích tůní. Na části pole bude pokračovat pěstování bylinek, obnovena zde bude původní cesta.

Na jiném poli, kde se dříve sela řepka, vysadila městská část ve spolupráci s místními a za podpory spolku Sázíme stromy permakulturní sad. Nyní je zde šest desítek ovocných stromů a podobné množství keřů. Plocha bude navíc volně přístupná pro pěstování zeleniny a bylinek.

Jeden z pozemků, přes který dříve tekla přívalová voda do ulic, je dnes propachtovaný na pěstování sena a pícnin pro místní koňskou farmu. Na okraji pozemku vysázel člen hnutí Brontosaurus Kandík Pavel Jeřábek 300 metrů dlouhý a osm metrů široký biokoridor. Další pozemek je zase propachtovaný s podmínkou vytvoření mezí. Na jiném místě stojí obnovený původní mokřad a ve spolupráci s odborníky je postupně kombinací různých opatření jeho stav stabilizován.

Radnice také podnikla kroky k záchraně památného dubu, který trpěl opakovaným holožírem housenek bekyně zlatořitné a usychal kvůli necitelně těsnému oborávání. Orbu proto radnice zakázala, strom podpořili místní hasiči zálivkou, okolí dubu zamulčovali a na základě doporučení odborníka byly na jaře ostříhány všechny zámotky bekyně. Stav stromu se nyní postupně zlepšuje.
 
Původní stav
Pozemky městské části Praha 12 původně obhospodařovalo velké agrodružstvo obvyklým způsobem. Využívala se zde chemická hnojiva a postřiky, souvislá pole neposkytovala úkryt drobným živočichům, hospodaření s vodou komplikovaly nevhodné meliorace.

Péči o zemědělské pozemky současně neměl na úřadě nikdo konkrétní na starosti. Nikdo se tedy nezabýval tím, zda je způsob obhospodařování vhodný a zda přináší užitek nejen agrodružstvu, ale i krajině a obyvatelům městské části.

Lokalita:
MČ Praha 12 – Cholupice a Točná, okres Hlavní město Praha
{{projects[11719] != undefined ? projects[11719].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11719].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11719] != undefined ? projects[11719].votes != undefined ? decline_votes(projects[11719].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Realizace:
2019-2021
Autor:
Iniciátor MČ Praha 12, konzultace VÚMOP, VÚRV, ČZU v Praze
Zhotovitel:
MČ Praha 12, David Ježek, Pavel Jeřábek (Hnutí Brontosaurus Kandík), spolek Sázíme stromy, pachtýři
Investor:
MČ Praha 12, hlavní město Praha, dary sponzorů, vlastní prostředky pachtýřů a další
Kontakt:
místostarostka Ing. Eva Tylová
tylova.evahaha.@praha12.cz

Finálové projekty 2021

200 kilometrů alejí pod horou Blaník

Podblanicko (Vlašim, Benešov, Votice a část obce Příbram – okolí Sedlec Prčice)
{{projects[11709] != undefined ? projects[11709].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11709].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11709] != undefined ? projects[11709].votes != undefined ? decline_votes(projects[11709].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Moravské Toskánsko – Demonstrační ekofarma Petra Marady

Šardice a okolí, okres Hodonín
{{projects[11713] != undefined ? projects[11713].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11713].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11713] != undefined ? projects[11713].votes != undefined ? decline_votes(projects[11713].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Domov Podhradí

Týnec nad Labem
{{projects[11714] != undefined ? projects[11714].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11714].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11714] != undefined ? projects[11714].votes != undefined ? decline_votes(projects[11714].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Dyje a nový lužní les poblíž Novosedel

Dyje, říční km 81,550 až 84,028; Novosedly, okres Břeclav
{{projects[11715] != undefined ? projects[11715].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11715].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11715] != undefined ? projects[11715].votes != undefined ? decline_votes(projects[11715].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Zlín-Velíková, okres Zlín
{{projects[11716] != undefined ? projects[11716].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11716].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11716] != undefined ? projects[11716].votes != undefined ? decline_votes(projects[11716].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Krajinný park Lítožnice

Praha-Běchovice, Praha-Dubeč, okres Hlavní město Praha
{{projects[11717] != undefined ? projects[11717].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11717].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11717] != undefined ? projects[11717].votes != undefined ? decline_votes(projects[11717].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Krajinný prvek Holický les

Olomouce-Holice, okres Olomouc
{{projects[11718] != undefined ? projects[11718].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11718].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11718] != undefined ? projects[11718].votes != undefined ? decline_votes(projects[11718].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Mosaic House Design Hotel

Praha 2, Odborů 4, okres Hlavní město Praha
{{projects[11720] != undefined ? projects[11720].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11720].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11720] != undefined ? projects[11720].votes != undefined ? decline_votes(projects[11720].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

MŠ a ZŠ Ostopovice – komunitní centrum obce

Ostopovice, okres Brno-venkov
{{projects[11721] != undefined ? projects[11721].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11721].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11721] != undefined ? projects[11721].votes != undefined ? decline_votes(projects[11721].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné

Demonstrační objekt Klokočná, Říčany u Prahy, okres Praha-východ
{{projects[11722] != undefined ? projects[11722].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11722].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11722] != undefined ? projects[11722].votes != undefined ? decline_votes(projects[11722].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Pavilon tropického zemědělství

Praha-Suchdol, okres Hlavní město Praha
{{projects[11723] != undefined ? projects[11723].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11723].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11723] != undefined ? projects[11723].votes != undefined ? decline_votes(projects[11723].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Přírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné

Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí
{{projects[11724] != undefined ? projects[11724].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11724].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11724] != undefined ? projects[11724].votes != undefined ? decline_votes(projects[11724].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Revitalizace pramenišť a rašelinišť v Malém Boru

Malý Bor, Šumava, okres Klatovy
{{projects[11725] != undefined ? projects[11725].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11725].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11725] != undefined ? projects[11725].votes != undefined ? decline_votes(projects[11725].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Znovuoživení Rakovského potoka v Rokycanech

Šťáhlavská, Rokycany, okres Rokycany
{{projects[11726] != undefined ? projects[11726].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11726].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11726] != undefined ? projects[11726].votes != undefined ? decline_votes(projects[11726].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Revitalizace rašeliniště v Krušných horách

Nová Ves u Křimova, Hora Sv. Šebestiána
{{projects[11727] != undefined ? projects[11727].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11727].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11727] != undefined ? projects[11727].votes != undefined ? decline_votes(projects[11727].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech

Semily, park Ostrov, okres Semily
{{projects[11728] != undefined ? projects[11728].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11728].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11728] != undefined ? projects[11728].votes != undefined ? decline_votes(projects[11728].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Zelené střechy a přírodě blízké trvalkové výsadby v Zoo Hluboká

Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
{{projects[11729] != undefined ? projects[11729].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11729].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11729] != undefined ? projects[11729].votes != undefined ? decline_votes(projects[11729].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Finálové projekty rakouské 2021

Hlasujte pro maximálně dva české a jeden rakouský projekt
Vybrané projekty
Hlasujte alepsoň pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český a jeden rakouský projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden rakouský projekt
Odeslat hlasy
Odeslat hlasy