Lesopark Líchy u Židlochovic Foto: Nadace Partnerství, Vojta Herout

Lesopark Líchy u Židlochovic

Před sedmi lety do západního cípu Židlochovic, lokality zvané Líchy, přijely bagry. Hrábly do země, objevila se voda a spolu s ní se sem vrátily rostliny i zvířata. Postupně zde vznikl lužní les a mokřad. Na původně obrovský lán pole pak přibyly ještě další prvky – lesíky, remízky, ovocné sady, stromořadí a květnaté louky.

Přestože měl projekt v době přípravy i řadu odpůrců, lokalita se brzy po realizaci stala oblíbeným cílem procházek obyvatel z blízkého okolí. Láká je sem bruslení na zamrzlé vodní ploše, vrbové proutí na pletení pomlázek, plody ovocných stromů, kvetoucí louky nebo travnaté plochy pro různé pohybové aktivity.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Nyní cca 7 let od založení se začínají projevovat příznivé dopady uskutečněných opatření. Mokřadní plocha a vegetační prvky příznivě ovlivňují mikroklima a snižují riziko sucha, tlumí větrnou erozi, způsobenou silným severozápadním prouděním větrů v otevřené krajině a v neposlední řadě dochází k pomalé obnově přirozeného biotopu lužního lesa, zvyšování biodiverzity a ekologické stability krajiny.
 
Jak to funguje
Na území o velikosti 7,4 ha mezi dvěma říčními biokoridory Šatavy a Svratky vznikl mokřad (0,6 ha), louky a bylinné travnaté plochy (4,5 ha), přibyly solitéry, stromořadí i porosty domácích listnatých stromů a keřů (2,3 ha).

Terénní modelace nejprve ve východní části a v západním cípu řešeného území narušila rovinatou nivu zemními valy o výšce 1,5 m. K vytvoření valů se použil materiál vytěžený při hloubení mokřadní plochy, která se nachází v jihozápadní části území.

Celkem se na území vysadilo 37 alejových stromů, 1670 stromů velikosti odrostek, 25 ovocných stromů (většinou polokmeny) a 423 keřů. Nejrozsáhlejší porost vznikl v severní části při hranici s Vojkovicemi, kde stromy brání silným větrům ze severozápadu a větrné erozi z polí. Další významný porost se pak nachází ve východní části na jednom ze zemních valů. Menší porosty najdeme v jižní a střední části lokality. Porosty stromů z návětrné strany doplňují keře a luční trávník. Solitérní stromy rostou na loukách v okolí mokřadu. Své zastoupení zde mají topoly, duby, jasany, kolem mokřadu pak i vrby. Stromořadí podél cest pak tvoří ovocné druhy stromů, především třešeň a hrušeň. Žáci zde také vysadili „školní lípy“ a v roce 2018 ještě i „Lípu republiky“.

V neposlední řadě zde vzniklo ještěrkoviště z místních vápenců. Na území se přiváží také kmeny pokácených stromů z jiných lokalit města a upravují se do podoby k sezení. Při postupném tlení se pak stávají zdrojem potravy pro hmyz.
 
Původní stav
Líchy se nachází v jinak intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině v záplavovém území řeky Svratky v nadmořské výšce 180 m n. m. V dávných dobách, před regulací vodních toků Svratky a Šatavy, se jednalo o lokalitu s lužními lesy. Hydrologický režim zde ovlivňuje relativně mělce položená hladina spodních vod, která stoupá blízko k povrchu v jarním období za vyšších vodních stavů v řece Svratce. Úroveň hladiny spodních vod však výrazně kolísá, většinou s maximem v jarním období (cca 1,0 až 1,3 m pod povrchem) a minimem v období letním (1,8 až 2,2 m). Na celém řešeném území převládá severozápadní proudění větru, které ho vystavuje silné větrné erozi. Pozemky jsou ve vlastnictví města Židlochovice.

Před realizací

Lokalita:
Líchy, Židlochovice, okres Brno - venkov
{{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17175].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes != undefined ? decline_votes(projects[17175].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Realizace:
2014-2016
Autor:
Ing. Jitka Vágnerová, Ing. Ondřej Remeš a Ing. Martin Dratva
Zhotovitel:
Elitbau, s.r.o. (tvorba mokřadu a modelace terénu) a Hortiscentrum s.r.o. (sadové úpravy)
Investor:
Město Židlochovice
Kontakt:
Martin Dratva
martin.dratva@zidlochovice.cz

Finálové projekty 2022

Adaptace krajiny obce Vohančice

Adaptace krajiny obce Vohančice

Vohančice, okres Brno-venkov
{{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17167].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes != undefined ? decline_votes(projects[17167].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Český soběstačný dům

Český soběstačný dům

Kyselov, Vyšší Brod
{{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17153].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes != undefined ? decline_votes(projects[17153].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
DADA Distrikt

DADA Distrikt

Brno, Sekaninova 3
{{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17154].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes != undefined ? decline_votes(projects[17154].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Jizerská 237, Liberec
{{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17169].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes != undefined ? decline_votes(projects[17169].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Stvolny, obec Manětín, okres Plzeň-sever
{{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17176].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes != undefined ? decline_votes(projects[17176].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Flight Park Javorový

Flight Park Javorový

Třinec – Oldřichovice
{{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17171].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes != undefined ? decline_votes(projects[17171].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
{{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17172].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes != undefined ? decline_votes(projects[17172].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Nová radnice Praha 12

Nová radnice Praha 12

Generála Šišky 2375/6, Praha 12
{{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17155].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes != undefined ? decline_votes(projects[17155].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Čelakovského sady, Praha 1
{{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17157].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes != undefined ? decline_votes(projects[17157].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Prevence povodní v krajině Šardic

Prevence povodní v krajině Šardic

Šardice, okres Hodonín
{{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17165].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes != undefined ? decline_votes(projects[17165].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Residence Sakura

Residence Sakura

Praha 5, Košíře
{{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17164].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes != undefined ? decline_votes(projects[17164].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Borkovických blat

Revitalizace Borkovických blat

Borkovická blata u Soběslavi, okres Tábor
{{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17156].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes != undefined ? decline_votes(projects[17156].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Ořechov, Brno-venkov
{{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17166].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes != undefined ? decline_votes(projects[17166].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

niva toku Libuňky, Karlovice - Sedmihorky, okres Semily
{{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17168].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes != undefined ? decline_votes(projects[17168].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Českobrodská 32a, Praha 9
{{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17162].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes != undefined ? decline_votes(projects[17162].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Jihlava, ulice Vrchlického, Masarykovo náměstí
{{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17158].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes != undefined ? decline_votes(projects[17158].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Brno-Bohunice, Švermova 255/8
{{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17160].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes != undefined ? decline_votes(projects[17160].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Finálové projekty rakouské 2022

Hlasujte pro maximálně dva české a jeden rakouský projekt
Vybrané projekty
Hlasujte alepsoň pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český a jeden rakouský projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden rakouský projekt
Odeslat hlasy
Odeslat hlasy