Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Jedno z nejmodernějších kulturních center v ČR vzniklo v Klášterci nad Ohří a doslova pohltilo původní kulturní dům z 60. let minulého století. Dům vystavěný ve stylu sorely už nesplňoval ekonomické a energetické požadavky na moderní kulturní budovu, a tak získal novou obálku, solární technologie, rekuperační jednotku i vsakovací nádrže na dešťovou vodu. Zůstaly zde však i fragmenty připomínající ducha původní budovy – sloupy, schodiště, plastiky či mozaiky. Navíc se sem přestěhovala městská knihovna z další energeticky a ekonomicky nevyhovující budovy na nedalekém sídlišti Panorama.

Nyní v kulturním centru můžeme najít kromě knihovny i společenský sál, malý divadelní sál, klubovny, nahrávací studio, galerii, dětský koutek i kavárnu. Obnovené kulturní centrum během prvních tří měsíců od otevření navštívilo více než 17 tisíc lidí, což je víc než původní budovu za celý rok. Obyvatelé mu rádi přezdívají „Dům plný pohody“.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Podařilo se vytvořit místo s velkým kulturním a sociálním potenciálem. Setkávají se zde senioři, spolky osob postižených civilizačními chorobami, divadelníci, studenti, děti a rodiny v knihovně s kavárnou, konají se zde veřejná setkání s občany, pořádají se přednášky, konference, kurzy a workshopy, koncerty, plesy či divadelní představení. Celé kulturní centrum je bezbariérové. Nová technologie navíc umožňuje přenést zvuk hůře slyšícím přímo do jejich naslouchátek.

Hlavním prvkem udržitelnosti je ponechání základní budovy v útrobách moderního kulturního centra. Nemuselo se tak za vynaložení velkých finančních a energetických nákladů demolovat, odvážet nepředstavitelné množství suti a materiálu, ukládat ho na skládku, následně ho znovu vyrábět, přivézt a postavit nové konstrukce.

Z klimatického hlediska přestavba kulturního domu do pasivního standardu přinesla nižší energetickou náročnost, která zmírňuje jeho uhlíkovou stopu, zásadního hybatele klimatické změny. Část energie, kterou budova spotřebuje, pochází z vlastní fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše. Za šest měsíců provozu kulturního centra se díky ní mimo jiné ušetřilo 2,7 tun uhlí, 3,35 tun CO₂ a 5 pokácených stromů.

Veškerá voda u původní stavby směřovala do splaškové kanalizace a následně do řeky, což je v době sucha i přívalových dešťů neefektivní. Nově se kulturní centrum snaží s dešťovou vodou pracovat a v případě nadbytku ji vsáknout. Světlý plášť budovy a střechy společně s nově vysazenou zelení (32 stromů) navíc snižuje přehřívání v blízkosti centra.
 
Jak to funguje
Původní budova byla v podstatě obestavěna, zvýšila se o patro, vybudovala se příjezdová komunikace a parkovací místa.

Zateplení domu poskytuje 30 cm minerální vaty. Pasivní dům využívá teplo z návštěvníků, v zimních měsících ho navíc čerpá ze slunečních paprsků, jež do interiéru pronikají velkými okny. V letních měsících okna naopak stíní venkovní žaluzie. Chlazení domu napomáhá moderní chladicí jednotka – v podstatě velký barel s vodou umístěný na střeše. Větrání objektu zajišťuje výkonná inteligentní klimatizace, která získává teplo z odpadního vzduchu pomocí účinné rekuperace. Dům provětrává dle pokynů senzorů kvality vzduchu v jednotlivých místnostech.

Na střeše se nachází malá fotovoltaika o max. výkonu 10 kWh. Město ale plánuje její rozšíření i na další volné plochy na plášti budovy a na střeše.

Kulturní centrum sbírá a využívá dešťovou vodu ze střechy a zpevněných ploch. Dešťová voda se akumuluje do podzemní nádrže o objemu 23 m³ a následně přečerpává k zálivce zeleně. V případě nadbytku se svádí do vsakovacího objektu o rozměrech 69 x 4,5 x 0,8 m, při čemž voda z okolních parkovišť nejprve ještě teče tzv. „zaolejovanou kanalizací“ do odlučovače ropných látek.
 
Původní stav
Kulturní dům a městská knihovna původně sídlily ve dvou různých, velice nehospodárných budovách. Kulturní dům sám o sobě byl představitelem pozdního socialistického realismu (60. léta 20. století). Cílem bylo zachovat jeho krásnou estetiku při jeho současném energetickém a ekonomickém zefektivnění.

Před realizací

Lokalita:
Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
{{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17172].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes != undefined ? decline_votes(projects[17172].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Realizace:
4/2020 - 12/2021
Autor:
Ing. arch. Dalibor Borák; Energy Benefit Centre; Ing. Vlastislav Janík
Zhotovitel:
Trigema a.s.
Investor:
Město Klášterec nad Ohří
Kontakt:
Adéla Václavíková
vaclavikova@muklasterec.cz

Finálové projekty 2022

Adaptace krajiny obce Vohančice

Adaptace krajiny obce Vohančice

Vohančice, okres Brno-venkov
{{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17167].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes != undefined ? decline_votes(projects[17167].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Český soběstačný dům

Český soběstačný dům

Kyselov, Vyšší Brod
{{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17153].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes != undefined ? decline_votes(projects[17153].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
DADA Distrikt

DADA Distrikt

Brno, Sekaninova 3
{{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17154].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes != undefined ? decline_votes(projects[17154].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Jizerská 237, Liberec
{{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17169].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes != undefined ? decline_votes(projects[17169].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Stvolny, obec Manětín, okres Plzeň-sever
{{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17176].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes != undefined ? decline_votes(projects[17176].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Flight Park Javorový

Flight Park Javorový

Třinec – Oldřichovice
{{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17171].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes != undefined ? decline_votes(projects[17171].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Lesopark Líchy u Židlochovic

Lesopark Líchy u Židlochovic

Líchy, Židlochovice, okres Brno - venkov
{{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17175].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes != undefined ? decline_votes(projects[17175].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Nová radnice Praha 12

Nová radnice Praha 12

Generála Šišky 2375/6, Praha 12
{{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17155].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes != undefined ? decline_votes(projects[17155].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Čelakovského sady, Praha 1
{{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17157].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes != undefined ? decline_votes(projects[17157].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Prevence povodní v krajině Šardic

Prevence povodní v krajině Šardic

Šardice, okres Hodonín
{{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17165].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes != undefined ? decline_votes(projects[17165].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Residence Sakura

Residence Sakura

Praha 5, Košíře
{{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17164].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes != undefined ? decline_votes(projects[17164].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Borkovických blat

Revitalizace Borkovických blat

Borkovická blata u Soběslavi, okres Tábor
{{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17156].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes != undefined ? decline_votes(projects[17156].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Ořechov, Brno-venkov
{{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17166].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes != undefined ? decline_votes(projects[17166].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

niva toku Libuňky, Karlovice - Sedmihorky, okres Semily
{{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17168].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes != undefined ? decline_votes(projects[17168].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Českobrodská 32a, Praha 9
{{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17162].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes != undefined ? decline_votes(projects[17162].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Jihlava, ulice Vrchlického, Masarykovo náměstí
{{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17158].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes != undefined ? decline_votes(projects[17158].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Brno-Bohunice, Švermova 255/8
{{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17160].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes != undefined ? decline_votes(projects[17160].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Finálové projekty rakouské 2022

Hlasujte pro maximálně dva české a jeden rakouský projekt
Vybrané projekty
Hlasujte alepsoň pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český a jeden rakouský projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden rakouský projekt
Odeslat hlasy
Odeslat hlasy