Foto: Vojta Herout, www.nafotime.cz

Krajinný park Lítožnice

Příměstská krajina mezi pražskými Běchovicemi a Dubčí se v posledních letech proměnila k nepoznání. Místo napřímeného koryta Říčanky byl obnoven přirozeně meandrující mělký potok s podmáčenými loukami a množstvím tůní. Místo třech rybochovných rybníků v havarijním stavu je zde jeden velký Lítožnický rybník s extenzivním chovem ryb, ostrůvky, rozsáhlými litorálními porosty a tůněmi. Stěny pro ledňáčky, písečná duna, zimoviště, mrtvé dřevo a odumírající stromy v zátopě rybníka tvoří útočiště pro mnoho druhů zvířat. Oblast díky všem těmto změnám umí lépe hospodařit s vodou za sucha i za vysokých průtoků vody. Více také láká k procházkám a rekreaci v přírodě.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Opatření proti suchu a protipovodňová ochrana se kolem Lítožnického rybníka kombinují s podporou biodiverzity a rekreačním potenciálem příměstské krajiny. Podařilo se zde zadržet vodu prostřednictvím vodní nádrže o rozloze bezmála jedenáct hektarů a plnohodnotně revitalizovat vodní tok Říčanka, který byl v minulosti napřímen.

Slovy jednatele autorské společnosti Lukáše Řádka “projekt je mimo jiné výsledkem výborné synergie mezi investorem a projekční kanceláří. V průběhu náročného projektování docházelo ke společnému a pozitivnímu zdokonalování myšlenek, které vedly k ideálnímu cíli. Projekt tak dokonale naplnil potenciál zájmového území mnoha celospolečenskými funkcemi.”
 
Jak to funguje
Nejprve byly odbahněny rybníky V Mejtě a Nový, odstraněny byly jejich dělicí hráze a výpustní zařízení. Celkem se z těchto dvou rybníků vyvezlo více než 48 tisíc kubických metrů materiálu. Tam, kde se na dělicích hrázích nacházely hodnotné nebo vzrostlé stromy, vznikly ostrovy budoucího velkého Lítožnického rybníku. Některé stromy byly ponechány i přímo v zátopě k samovolnému rozkladu.

Myslivecký rybník zůstal napuštěný nejdéle, aby byla v lokalitě bez přerušení zachovaná vodní plocha pro vodní ptáky a obojživelníky. Později z něj bylo odvezeno dalších 20 metrů kubických materiálu. Všechen materiál byl přitom použit v lokalitě pro modelaci terénu. Modelovány byly nové tůně i písečné duny. Postupně byla obnovena také původní historická hráz a byla dostavěna její chybějící část, aby bylo možné napustit celý velký Lítožnický rybník.

Pro revitalizaci Říčanky posloužila celá údolní niva potoka. Délka nového koryta je o tři sta metrů delší než koryto původní. Vznikla také soustava větších a menších tůní o celkové ploše bezmála šest tisíc metrů čtverečních. V jedné tůni byl břeh upraven tak, aby vznikla kolmá stěna pro ledňáčky. Stromy, které musely být pokáceny, posloužily jako mrtvé dřevo do potoka i do tůní. Původní koryto je nyní zasypané, pouze na jednom místě zůstala tůň.

Celá plocha nivy je oseta travní směsí květnatých luk. Přes potok nyní vedou dva brody z balvanité rovnaniny a dvě povalové lávky. Brody se ve vodním toku vytvářely až po dokončení úprav, kdy zde byl normální průtok vody, aby měly správnou výšku.

Do budoucna se chystá ještě výsadba sadu republika, který bude vysázen v půdorysu České republiky a stromy zde budou rozmístěny podle toho, v které lokalitě nejčastěji rostou.
 
Původní stav
První zmínky o rybnících v této lokalitě pochází už ze 16. století. Podoba a počet rybníků se postupně proměňovaly. Před zahájením revitalizace zde byly tři rybníky. Myslivecký z roku 1953, Nový a V Mejtě z let 1969 až 1970. Všechny tři rybníky byly vybudovány jako boční a potok Říčanka protékal mezi nimi. Stav rybníků však byl kvůli zanedbané údržbě havarijní. Zbytky vodních ploch postupně zanikaly a přemíra sedimentů bránila rozvoji fauny a flóry. Paradoxně v nejlepším stavu byla hlavní hráz, která sloužila několik staletí. Boční dělící hráze budované v 60. a 70 letech byly zcela zerodované a místy široké jen několik desítek centimetrů.

Potok Říčanka pod Lítožnicí ztratil přirozený charakter již dávno v minulosti. Koryto je napřímené již na mapách z roku 1848. V 60. letech minulého století byl potok celý zpevněný dřevěnými oplůtky. V minulosti to bylo považováno za přírodě blízké opatření, s odstupem let však taková opatření hodnotíme jinak.

Lokalita:
Praha-Běchovice, Praha-Dubeč, okres Hlavní město Praha
{{projects[11717] != undefined ? projects[11717].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11717].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11717] != undefined ? projects[11717].votes != undefined ? decline_votes(projects[11717].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Realizace:
2017-2020
Autor:
Hlavní projektant ENVICONS s.r.o., některé části technických objektů Ekotechnik Inženýring s.r.o.
Zhotovitel:
Lesy hl. m. Prahy, Nowastav a.s., Pas Natura s.r.o., Stavby rybníků s.r.o., Aquasys s.r.o.
Investor:
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
Kontakt:
Jiří Karnecki (OOP MHMP)
jiri.karnecki@praha.eu

Lukáš Řádek (ENVICONS)
lukas.radekhaha.@envicons.cz

Finálové projekty 2021

200 kilometrů alejí pod horou Blaník

Podblanicko (Vlašim, Benešov, Votice a část obce Příbram – okolí Sedlec Prčice)
{{projects[11709] != undefined ? projects[11709].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11709].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11709] != undefined ? projects[11709].votes != undefined ? decline_votes(projects[11709].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Moravské Toskánsko – Demonstrační ekofarma Petra Marady

Šardice a okolí, okres Hodonín
{{projects[11713] != undefined ? projects[11713].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11713].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11713] != undefined ? projects[11713].votes != undefined ? decline_votes(projects[11713].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Domov Podhradí

Týnec nad Labem
{{projects[11714] != undefined ? projects[11714].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11714].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11714] != undefined ? projects[11714].votes != undefined ? decline_votes(projects[11714].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Dyje a nový lužní les poblíž Novosedel

Dyje, říční km 81,550 až 84,028; Novosedly, okres Břeclav
{{projects[11715] != undefined ? projects[11715].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11715].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11715] != undefined ? projects[11715].votes != undefined ? decline_votes(projects[11715].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Zlín-Velíková, okres Zlín
{{projects[11716] != undefined ? projects[11716].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11716].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11716] != undefined ? projects[11716].votes != undefined ? decline_votes(projects[11716].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Krajinný prvek Holický les

Olomouce-Holice, okres Olomouc
{{projects[11718] != undefined ? projects[11718].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11718].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11718] != undefined ? projects[11718].votes != undefined ? decline_votes(projects[11718].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Šetrné zemědělství v Praze 12

MČ Praha 12 – Cholupice a Točná, okres Hlavní město Praha
{{projects[11719] != undefined ? projects[11719].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11719].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11719] != undefined ? projects[11719].votes != undefined ? decline_votes(projects[11719].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Mosaic House Design Hotel

Praha 2, Odborů 4, okres Hlavní město Praha
{{projects[11720] != undefined ? projects[11720].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11720].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11720] != undefined ? projects[11720].votes != undefined ? decline_votes(projects[11720].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

MŠ a ZŠ Ostopovice – komunitní centrum obce

Ostopovice, okres Brno-venkov
{{projects[11721] != undefined ? projects[11721].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11721].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11721] != undefined ? projects[11721].votes != undefined ? decline_votes(projects[11721].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné

Demonstrační objekt Klokočná, Říčany u Prahy, okres Praha-východ
{{projects[11722] != undefined ? projects[11722].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11722].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11722] != undefined ? projects[11722].votes != undefined ? decline_votes(projects[11722].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Pavilon tropického zemědělství

Praha-Suchdol, okres Hlavní město Praha
{{projects[11723] != undefined ? projects[11723].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11723].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11723] != undefined ? projects[11723].votes != undefined ? decline_votes(projects[11723].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Přírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné

Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí
{{projects[11724] != undefined ? projects[11724].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11724].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11724] != undefined ? projects[11724].votes != undefined ? decline_votes(projects[11724].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Revitalizace pramenišť a rašelinišť v Malém Boru

Malý Bor, Šumava, okres Klatovy
{{projects[11725] != undefined ? projects[11725].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11725].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11725] != undefined ? projects[11725].votes != undefined ? decline_votes(projects[11725].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Znovuoživení Rakovského potoka v Rokycanech

Šťáhlavská, Rokycany, okres Rokycany
{{projects[11726] != undefined ? projects[11726].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11726].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11726] != undefined ? projects[11726].votes != undefined ? decline_votes(projects[11726].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Revitalizace rašeliniště v Krušných horách

Nová Ves u Křimova, Hora Sv. Šebestiána
{{projects[11727] != undefined ? projects[11727].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11727].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11727] != undefined ? projects[11727].votes != undefined ? decline_votes(projects[11727].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech

Semily, park Ostrov, okres Semily
{{projects[11728] != undefined ? projects[11728].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11728].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11728] != undefined ? projects[11728].votes != undefined ? decline_votes(projects[11728].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Zelené střechy a přírodě blízké trvalkové výsadby v Zoo Hluboká

Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
{{projects[11729] != undefined ? projects[11729].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11729].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11729] != undefined ? projects[11729].votes != undefined ? decline_votes(projects[11729].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Finálové projekty rakouské 2021

Hlasujte pro maximálně dva české a jeden rakouský projekt
Vybrané projekty
Hlasujte alepsoň pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český a jeden rakouský projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden rakouský projekt
Odeslat hlasy
Odeslat hlasy