App
Zastavěná území
Krajinný prvek Holický les Foto: Vojta Herout, www.nafotime.cz

Krajinný prvek Holický les

Jih Olomouce obklopovaly donedávna intenzivně obhospodařované zemědělské pozemky, které trápily obyvatele z okolí vysokou prašností. Krajina byla vyprahlá, neuměla si poradit s prudkými dešti a nelákala k procházkám.

Situaci změnila v roce 2008 myšlenka na výsadbu nového Holického lesa. Za projekt se v petici postavilo přes 1000 místních obyvatel. Vzniklo také občanské sdružení Spolek pro Holický les. Na více než 34 hektarech je nyní přírodní areál s klidovou sportovně-rekreační zónou, která zve k pěším procházkám, jízdě na kole i in-line bruslích. K pobytu v přírodě lákají rozsáhlé louky obklopené porosty dřevin. Holický les je zároveň součástí protipovodňové ochrany města.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Cílem výsadby bylo snížení prašnosti na jihu Olomouce a úprava území pro rekreaci. Oproti intenzivně zemědělsky obhospodařovaným polnostem se širokorozchodnými plodinami došlo po výsadbě stromů a keřů a výsevu lučního porostu ke snížení teploty a prašnosti v celé lokalitě. Zlepšila se také schopnost krajiny vypořádat se s přívalovými dešti a rychlými povodněmi. Krajinný prvek Holický les omezuje vytváření tepelných mostů, které zvyšují riziko dlouhodobého sucha.
 
Jak to funguje
Na místě původně intenzivně obhospodařované půdy bylo vysazeno téměř 73 tisíc stromů a 2 000 keřů. Postupně zde rostou duby, lípy, habry, jilmy, olše a javory. Souvislý porost má nyní rozlohu 14 a půl hektaru. Další plochy byly osety luční travní směsí s příměsí regionálních bylin. Rostou zde i solitérní a alejové stromy – vysazeno bylo již 44 vzrostlých stromů, dalších 456 stromů bude ještě vysazeno v rámci náhradních výsadeb různých firem. Celý Holický les se rozkládá na ploše 34,5 hektaru a vytváří tak potřebnou zelenou plochu mezi průmyslovými zónami města.
 
Původní stav
Na místě byla dříve intenzivně obhospodařovaná a silně vysušená zemědělská krajina se silnou ztrátou půdního humózního skeletu. Potenciálně se na místě měla stavět další průmyslová zóna, případně pozemek prodat.
 
Údržba
Údržba Holického lesa vychází průměrně na částku 700 tisíc korun ročně. Jedná se o údržbu lesnicky založených výsadeb v oplocenkách a keřových skupin mimo oplocenky společně s údržbou lučního porostu.
 
Proč to není jinak
Část radnice chtěla na místě vytvořit další průmyslovou zónu, případně pozemek prodat. Nakonec se ale podařilo Holický les uhájit.
 
Největší výzvy a překážky
Náročná byla koordinace podmínek a termínů daných dotačních titulů s finančními možnostmi města, s rozhodnutími samosprávy a státní správy.
 
Zkušenosti z provozu
Nepočítalo se s tím, jak silně bude krajina intenzivním zemědělském obhospodařování vyčerpaná a zdevastovaná. Půda byla přesycena průmyslovými hnojivy a rezidui pesticidů, což se po výsadbě projevilo malými přírůstky vysazených porostů. Při dalších výsadbách byl proto použit nejen půdní kondicionér, ale také mykorhiza.
 
Kolik to stálo
Celkové výdaje byly 3 491 316 korun. 85 procent potřebné částky pokryly dotace z Operačního programu životní prostředí. Jedná se o neinvestiční projekt návratnost ani úspora nebyly vyčísleny.

Městská zeleň Vlny horka a tepelný ostrov Lesy 

Lokalita:
Olomouce-Holice, okres Olomouc
Realizace:
2013
Autor:
ZAHRADA Olomouc s.r.o., Firma AGERIS s.r.o.
Zhotovitel:
LT EkoLesServis s.r.o
Investor:
Statutární město Olomouc
Kontakt:
Ivana Kalodová
i.kalodovahaha.@seznam.cz
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.