Náš domov
Zdravý dům z přírodních materiálů Foto: Vojta Herout, www.vojtaherout.com

Zdravý dům z přírodních materiálů

Mladá pětičlenná rodina si splnila sen o bydlení v souladu s přírodou. Nyní je jejich domovem pasivní dům na náhorní plošině s širokým výhledem do údolí a terasou krytou vinicí, který velice úsporně hospodaří s vodou v krajině díky kořenové čističce, jímce na dešťovou vodu a zelené střeše. Díky těmto opatřením se daří zadržovat vodu v lokalitě, která trpí suchem. V letních měsících se okolí domu i dům samotný ochlazují pomocí zelené střechy. Dům je navíc postavený ze snadno recyklovatelných materiálů a hraje si s přírodním vytápěním díky orientaci oken k jihozápadu a fotovoltaiky na střeše.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Cílem výstavby rodinného pasivního domu bylo vytvoření příjemného prostředí rodinného domu, který by uspokojoval potřeby majitelů a zároveň byl v souladu s přírodou. Pro výstavbu byly využity výhradně přírodní a lokální materiály. Dům má vlastnosti téměř nulové stavby s minimální ekologickou stopou a míří k soběstačnosti.

Lokalita na kopci trpí suchem, a proto se návrh domu snaží toto riziko řešit jednotlivými opatřeními, jako je jímání dešťové vody, přečišťování černé a šedé vody kořenovou čističkou a osázení střechy vegetací.

Dalším rizikem jsou vysoké letní teploty, které řeší zelená střecha, vinná réva a dřevěné lamelové panely po obvodu domu, které slouží jako stínění.
 
Jak to funguje
Hospodaření s vodou
Sucho v dané lokalitě je řešeno hned několik opatřeními. Plocha šikmých střech je ozeleněná rozchodníky, které zadržují vodu a podporují ochlazování domu a jeho okolí. Rovné střešní plochy slouží pro rychlé jímání dešťových srážek, a proto je majitelé ošetřili pouze vrstvou kačírku, aby bylo možné i nejčastější letní desetiminutové přeháňky jímat k zálivce pro pěstování zeleniny.

Veškeré odpadní vody z domu řeší vlastní kořenová čistírna. V prvním stupni protéká čtyřkomorovým septikem a pokračuje horizontálně i vertikálně přes kořenový systém do jímky společné jak pro dešťovou tak odpadní vodu. Jímka má objem 5 kubíků.

Teplo domova
Teplota a vlhkost uvnitř domu se vyrovnává vnitřními hliněnými omítkami. Stínění zajišťují dřevěné lamelové panely umístěné v několika částech okolo domu. Díky orientaci a velikosti oken se v zimě snižují nároky na vytápění, v létě zase pergola porostlá vinnou révou dostatečně stíní, aby se dům nepřehříval. Dokud réva dostatečně nevyroste, chrání okna jednoduché vnější rolety.

Teplo domova a teplou vodu si majitelé zajišťují převážně z obnovitelných zdrojů ze slunce přímo z fotovoltaiky umístěné na střeše a nepřímo spalováním dřeva v malých kamnech. Ročně spotřebují pouze 1 kubík dřeva. Výjimečně, když je potřeba rychle ohřát vodu, využívají energii od Nano energies. Zdravé vnitřní prostředí zajišťuje čidlem CO2 cíleně řízená výměna vzduchu s rekuperací tepla podle aktuální potřeby.

Dobrovolná skromnost
V duchu dobrovolné skromnosti si majitelé rozhodli pořídit pouze jednopatrový dům se zastavěnou plochou 120 metrů čtverečních, z toho užitnou plochou 97 metrů čtverečních. Pro stavbu použili snadno recyklovatelné materiály jako je lokální dřevo na konstrukci, místní jíl na vnitřní omítky a foukanou celulózu na tepelnou izolaci.

Díky jednotlivým opatřením se daří zadržovat vodu v okolí domu, snižovat spotřebu pitné vody, zvyšovat biodiverzitu díky zelené střeše a permakulturní zahradě a díky nízké energetické náročnosti a použitým přírodním a snadno odbouratelným materiálům se celkově snižuje ekologická stopa domu.
 
Původní stav
Na místě, kde nyní stojí rodinný dům, byl nestavební pozemek, přes který vede vysokotlaký plyn, takže velká část nebyla možná zastavět. Pro započetí výstavby byla potřeba změna územního plánu a územního řízení pro kořenovou čističku. Tyto nutné kroky trvaly osm let, ale samotná realizace trvala jen několik měsíců.
 
Údržba
Bezúdržbová vegetační střecha má minimální náklady. Modřínový obklad domu je rovněž bezúdržbový, jelikož díky přírodním silicím nepotřebuje lakování. Kořenová čistírna potřebuje jednou do roka odčerpat minimální množství kalu, což vlastními silami zvládají majitelé domu.
 
Proč to není jinak
Z počátku majitelé zvažovali stavbu domu svépomocí a využití slaměných balíků, ale tuto variantu pro časovou náročnost a pracnost zavrhli. Původně chtěli použít kompostovací záchod, ale to se ukázalo jako nekompatibilní s kořenovou čističkou, zbytečně nákladné a technicky komplikované.

Během projektování zvažovali majitelé větší okna. Ta by však nebyla ani praktická a ani příjemná s ohledem na tepelný komfort a soukromí.

V domě jsou připravené rozvody pro využití vody z jímky na splachování toalet. V současné době však není kapacita jímky dostačující. Veškerou zachycenou vodu využijí pro závlahu. Do budoucna plánují zvětšit objem zachytávané vody a využívat ji i jako užitkovou v domě.
 
Největší výzvy a překážky
Největší překážkou byla časová náročnost schvalovacího procesu stavby. Zpoždění stavby způsobila také žádost o dotaci.
 
Zkušenosti z provozu
Vzduchotechnika je slyšet jen minimálně, ale určitý zvukový diskomfort vytvářejí skulinky pod dveřmi, kudy je nasáván odpadní vzduch.

Velký vliv na vytápění domu má běžný provoz, jako je například vaření či sprchování teplou vodou. Při vaření se v letním dni může zvednout vnitřní teplota o dva stupně Celsia.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady na výstavbu domu včetně kořenové čističky se pohybovaly okolo 5 milionů korun.

Zdroje na výstavbu pocházely ze soukromých zdrojů investora a z dotace Nová zelená úsporám.

Předpokládaná životnost je 100 let.

Rodinné a bytové domy Čištění a recyklace vody Využití dešťové vody Vytápění Zelená střecha Stínění Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Nedostatek vody a sucho Zelená energie 

Lokalita:
Chodouň, okres Beroun
Realizace:
/
Autor:
Akad.arch.Aleš Brotánek a spoluautoři Ing.arch. Jan Praisler a Ing.Pavel Minář
Zhotovitel:
EP Stavby s.r.o., Brněnská, 69501 Hodonín
Investor:
Zuzana Čítková a Ondřej Čítek
Kontakt:
Aleš Brotánek
abrotanekhaha.@abatelier.cz
„Nezbývá než zatleskat investorům, kteří si uvědomují, že dobrovolná skromnost (i ohledně přiměřeně velké podlahové plochy domu) je součástí udržitelných řešení. Snadno recyklovatelný materiál a stínění terasy, které na podzim zmizí s posledním opadaným listem opět šetří zdroje i energii. Kořenová čistírna redukuje objem odpadních vod. Přiměřrná soběstačnost a minimální generovaná ekologická zátěž, příklad hodný následování.“
Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, PhD.
Odborný porotce soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.