Foto: Archiv Attnang-Puchheim

Houbové město Attnang-Puchheim (I. etapa)

Centrum města Attnang-Puchheim prochází velkou proměnou a modernizací, v rámci které se provádí víceletá obnova dvou centrálních náměstí a propojujících cest. Pro nově vysázené stromy jsou vytvářeny optimální podmínky – v oblasti centra vzniká první tzv. „houbové město“ (sponge city) Horního Rakouska. Všechny použité rostliny, ať už dřeviny nebo trvalky, musí být takzvaně „klimafit“, tzn., že z dnešního pohledu představují optimální volbu pro současné klimatické podmínky a změny.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Hlavním cílem je zatraktivnit centrální oblasti středu města Attnang-Puchheim pro jeho obyvatele, vnést více „zeleně“ do veřejného prostoru, minimalizovat tranzitní a vůbec veškerou dopravu, vybudovat plochy určené procházkám a odpočinku a vytvořit nové centrum, které by se celkově vyznačovalo vysokou kvalitou pro pobyt obyvatel i návštěvníků. Veškeré revitalizační práce jsou naplánované na více než tři roky (2020 až 2022) ve čtyřech stavebních úsecích. Stavební úseky 1 a 2 jsou již realizované. Aktuálně probíhá rekonstrukce jednoho ze tří náměstí.

V rámci úprav vznikly nové zelené plochy a volná prostranství. Po dlouhých diskuzích s dotčenými subjekty se rozhodlo, že podloží, které se v důsledku rekonstrukce a zřízení nových inženýrských sítí stejně muselo udělat znovu, se provede tak, aby následně poskytlo stromům optimální podmínky pro jejich růst.
 
Jak to funguje
Bylo rozhodnuto, že se bude pracovat podle principu „sponge city“ a vybuduje se tak první „sponge city“ Horního Rakouska, tedy město chovající se jako houba. Byl přizván specialista pro systém „sponge city“, který společně s architekty a realizačními stavebními firmami připravil první opatření a v průběhu stavby podporoval realizátory.

V minulém roce se tímto způsobem nejdříve připravily jámy pro výsadbu stromů kolem cest a rozhodlo se, že i všechny další stavební úseky se budou realizovat podle tohoto principu. Kromě odpovídajícího stavebního provedení podloží, jež zaručí optimální podmínky pro růst stromů, se při výběru rostlin (stromů, keřů, zimovzdorných trvalek) kladl důraz na výběr druhů/odrůd vhodných do měnicích se klimatických podmínek, které budou také co nejlépe snášet horká období. Cílem je zajistit takovou výsadbu zeleně, jež se kromě vysoké atraktivity pro obyvatele města vyznačuje také vhodností pro budoucí období, tzn. jež odolá klimatických změnám a rovněž poslouží jako dobrý zdroj potravy pro hmyz.

Při úpravě náměstí Marktplatz dochází ke zklidnění dopravy. Podloží se upravuje podle principu „sponge city“ nejen bodově pod jednotlivými stromy, ale v souladu s tímto postupem se buduje celá plocha parkoviště.
 
Původní stav
V městě Attnang-Puchheim se nacházejí tři centrální náměstí, jež jsou mezi sebou propojená, ale netvoří žádnou jednotu, a pokud jde o jejich úpravu a uživatelskou přívětivost, mají již své nejlepší roky za sebou. Po revitalizaci jednoho z těchto náměstí kvůli rekonstrukci nádraží ustanovilo zastupitelstvo města tým pro městský rozvoj, který nyní již více než dva roky společně pracuje na přeměně obou dalších náměstí a spojovacích cest mezi nimi.

V popředí jsou kromě multifunkčního využívání jednotlivých prostranství také moderní přístupy v oblasti úprav a zvýšení atraktivity pro uživatele. Doposud se v centru nenacházely žádné zelené plochy a volná prostranství – kromě malého parku na ústředním náměstí Rathausplatz a „mini zelených ploch“ na menším náměstí Markplatz. Nerostly tady ani žádné stromy kolem silnic a cest.

Lokalita:
město Attnang-Puchheim
Realizace:
2020-2021
Autor:
DI Peter Gilhofer - Architekt/Stadtplaner; DI Gregor Mader - Studio blaugrün
Zhotovitel:
Fa. Niederndorfer; Fa. Wiesauer; Fa. dlp; Studio blaugrün; Meinhart&Partner
Investor:
město Attnang-Puchheim
Kontakt:
DI Dagmar Thaller
dagmar.thallerhaha.@tmo.at