Foto: Vojta Herout, www.nafotime.cz

Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech

Park Ostrov v centru Semil je pro místní oblíbeným místem pro odpočinek i procházky. Náhon, který ho z jedné strany ohraničuje, byl však donedávna ostudou parku. Lidé procházeli kolem zaneseného a zapáchajícího koryta zarůstajícího náletovou vegetací. Opěrné zdi se rozpadaly, což zvyšovalo riziko povodní. Nedařilo se tam dobře ani živočichům, kteří naráželi na příliš mnoho bariér.

Náhonu, parku i přírodě pomohla revitalizace. Voda dostala prostor, aby se koryto mohlo vypořádat se suchem i velkou vodou. Náhon a jeho břehy se staly součástí parku. Děti i dospělí se zde mohou seznámit se životem ve vodě a v okolí vody. U vody a s vodou si děti mohou také bezpečně hrát. Zpět je rak říční, místní doufají i v návrat mihule potoční.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Revitalizace náhonu významně zvýšila úroveň protipovodňové ochrany. Díky pestré morfologii a tůním náhon zároveň zadržuje vodu v městské krajině a umožňuje lidem přístup k vodě v horkých dnech. Park Ostrov jako celek eliminuje efekt tepelného ostrovu města. Díky revitalizovanému vodnímu toku je zdejší mikroklima ještě příjemnější. Úpravy navíc podpořily biodiverzitu lokality.
 
Jak to funguje
Jde o chráněné území, které je součástí lokalit Natura 2000. Tomu se musela přizpůsobit i revitalizace náhonu, rozložit se musela do dvou let.

Na obou březích byl prověřen stav 380 stromů, k zemi jich musela jít zhruba čtvrtina. Většinou šlo o náletové dřeviny menšího vzrůstu a keře, kvůli špatnému stavu bylo ale potřeba vykácet i některé vzrostlé stromy. Vysazeny zde byly mokřadní a břehové rostliny. Nově vysazených stromů je jen tolik, aby byl prostor prostupnější a vzdušnější. Pařezy ponechané na hranách břehů mohou sloužit jako úkryt pro ryby. Na stromech jsou nové budky pro drobné ptáky.

Terén náhonu je nově vymodelovaný. Dříve úzké zabahněné koryto se rozšířilo a má pozvolnější profil. V rámci možností omezeného prostoru je i mírně zmeandrované. Sedimenty, kterými byl tok zanesený, se vytěžily a odvezly na zemědělský půdní fond. Díky modelaci vzniklo 7 bočních tůní. Příčný objekt v korytě chránící inženýrské sítě, který tvořil překážku pro migraci živočichů, ale nebylo možné jej přesunout, je po úpravě prostupnější. Staré nábřežní zdi posloužily po rozdrcení pro zpevnění břehů a zvýšeného koryta, kde teče voda pouze při zvýšených průtocích, takzvané bermy. K vodě je nyní příjemný a bezpečný přístup, který hojně využívají školy a školky.
 
Původní stav
Koryto náhonu kolem parku Ostrov bylo v délce téměř půl kilometru dlouhodobě neudržované. Jeho velká část byla zanesena zapáchajícími sedimenty, místy bylo zazemněné a zarůstalo náletovou vegetací. V technicky upravené části náhonu byly rozpadající se opěrné zdi. Příčný stupeň v náhonu, kudy jsou vedeny potřebné sítě, navíc tvořil migrační bariéru v biotopu zvláště chráněných druhů živočichů. Všechny zmíněné problémy také ovlivnily odtokové problémy a zvyšovaly povodňové riziko.

Lokalita:
Semily, park Ostrov, okres Semily
{{projects[11728] != undefined ? projects[11728].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11728].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11728] != undefined ? projects[11728].votes != undefined ? decline_votes(projects[11728].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Realizace:
2019-2020
Autor:
ENVICONS s.r.o.
Zhotovitel:
EUROVIA CS a.s.
Investor:
Město Semily
Kontakt:
Lukáš Řádek
lukas.radekhaha.@envicons.cz

Finálové projekty 2021

200 kilometrů alejí pod horou Blaník

Podblanicko (Vlašim, Benešov, Votice a část obce Příbram – okolí Sedlec Prčice)
{{projects[11709] != undefined ? projects[11709].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11709].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11709] != undefined ? projects[11709].votes != undefined ? decline_votes(projects[11709].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Moravské Toskánsko – Demonstrační ekofarma Petra Marady

Šardice a okolí, okres Hodonín
{{projects[11713] != undefined ? projects[11713].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11713].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11713] != undefined ? projects[11713].votes != undefined ? decline_votes(projects[11713].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Domov Podhradí

Týnec nad Labem
{{projects[11714] != undefined ? projects[11714].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11714].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11714] != undefined ? projects[11714].votes != undefined ? decline_votes(projects[11714].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Dyje a nový lužní les poblíž Novosedel

Dyje, říční km 81,550 až 84,028; Novosedly, okres Břeclav
{{projects[11715] != undefined ? projects[11715].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11715].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11715] != undefined ? projects[11715].votes != undefined ? decline_votes(projects[11715].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Zlín-Velíková, okres Zlín
{{projects[11716] != undefined ? projects[11716].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11716].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11716] != undefined ? projects[11716].votes != undefined ? decline_votes(projects[11716].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Krajinný park Lítožnice

Praha-Běchovice, Praha-Dubeč, okres Hlavní město Praha
{{projects[11717] != undefined ? projects[11717].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11717].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11717] != undefined ? projects[11717].votes != undefined ? decline_votes(projects[11717].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Krajinný prvek Holický les

Olomouce-Holice, okres Olomouc
{{projects[11718] != undefined ? projects[11718].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11718].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11718] != undefined ? projects[11718].votes != undefined ? decline_votes(projects[11718].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Šetrné zemědělství v Praze 12

MČ Praha 12 – Cholupice a Točná, okres Hlavní město Praha
{{projects[11719] != undefined ? projects[11719].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11719].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11719] != undefined ? projects[11719].votes != undefined ? decline_votes(projects[11719].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Mosaic House Design Hotel

Praha 2, Odborů 4, okres Hlavní město Praha
{{projects[11720] != undefined ? projects[11720].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11720].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11720] != undefined ? projects[11720].votes != undefined ? decline_votes(projects[11720].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

MŠ a ZŠ Ostopovice – komunitní centrum obce

Ostopovice, okres Brno-venkov
{{projects[11721] != undefined ? projects[11721].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11721].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11721] != undefined ? projects[11721].votes != undefined ? decline_votes(projects[11721].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné

Demonstrační objekt Klokočná, Říčany u Prahy, okres Praha-východ
{{projects[11722] != undefined ? projects[11722].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11722].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11722] != undefined ? projects[11722].votes != undefined ? decline_votes(projects[11722].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Pavilon tropického zemědělství

Praha-Suchdol, okres Hlavní město Praha
{{projects[11723] != undefined ? projects[11723].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11723].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11723] != undefined ? projects[11723].votes != undefined ? decline_votes(projects[11723].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Přírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné

Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí
{{projects[11724] != undefined ? projects[11724].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11724].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11724] != undefined ? projects[11724].votes != undefined ? decline_votes(projects[11724].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Revitalizace pramenišť a rašelinišť v Malém Boru

Malý Bor, Šumava, okres Klatovy
{{projects[11725] != undefined ? projects[11725].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11725].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11725] != undefined ? projects[11725].votes != undefined ? decline_votes(projects[11725].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Znovuoživení Rakovského potoka v Rokycanech

Šťáhlavská, Rokycany, okres Rokycany
{{projects[11726] != undefined ? projects[11726].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11726].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11726] != undefined ? projects[11726].votes != undefined ? decline_votes(projects[11726].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Revitalizace rašeliniště v Krušných horách

Nová Ves u Křimova, Hora Sv. Šebestiána
{{projects[11727] != undefined ? projects[11727].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11727].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11727] != undefined ? projects[11727].votes != undefined ? decline_votes(projects[11727].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Zelené střechy a přírodě blízké trvalkové výsadby v Zoo Hluboká

Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
{{projects[11729] != undefined ? projects[11729].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[11729].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[11729] != undefined ? projects[11729].votes != undefined ? decline_votes(projects[11729].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Finálové projekty rakouské 2021

Hlasujte pro maximálně dva české a jeden rakouský projekt
Vybrané projekty
Hlasujte alepsoň pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český a jeden rakouský projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden rakouský projekt
Odeslat hlasy
Odeslat hlasy