Pracovní prostředí
Rekonstrukce a otevření areálu SVATOPETRSKA Foto: Vojta Herout, www.vojtaherout.com

Rekonstrukce a otevření areálu SVATOPETRSKA

Areál SVATOPETRSKA už není starým nepoužívaným brownfieldem plným neúsporných budov, jako tomu bylo ještě před třemi lety. Nově na místě stojí pasivní budova využívající chytrý energetický koncept a řadu ekologických a ekonomických opatření, jako zemní vrty s tepelnými čerpadly, fotovoltaiku, rekuperaci vzduchu a další drobnější technologická řešení k energetickým úsporám. Pro splachování toalet využívají podzemní vodu ze studny. Dešťovou vodu akumulují v retenční nádrži a využívají k závlaze okolní zeleně, případně ji nechávají zasáknout do průlehů a podzemních zasakovacích košů. Okolí budovy lemují vsakovací beton a dlaždice. Nechybí ani extenzivní zelená střecha a popínavé rostliny na stěnách.

Součástí areálu je cyklostezka a navazuje na něj znovuoživená Stará Ponávka, která představuje ideální prostor pro oddech i neformální jednání a přispívá k příznivému klimatu lokality.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Hlavním cílem rekonstrukce areálu SVATOPETRSKA v Brně-Komárově byla rekonstrukce areálu do pasivního standardu a jeho otevření veřejnosti tak, aby se stal součástí města a atraktivní destinací nejen pro společnosti v něm působící, ale i návštěvníky z okolního sídliště. Investoři však mysleli na celkovou udržitelnost budovy, která má pozitivní vliv nejen na klima lokality, ale vychází dobře i z hlediska ekonomického. Vstupní investice se vlivem šetrného stavění značně zvýšila, zato finanční náročnost údržby se velmi snížila. Díky tomu dojde k brzké návratnosti nákladů. Ekonomická návratnost ekologických opatření bude přispívat k plánované rekonstrukci zbývajících objektů dnes již otevřeného areálu.
 
Jak to funguje
Na místě bývalého nepřístupného brownfieldu v Brně-Komárově nyní stojí pasivní budova o dvě patra vyšší než dřív. Najdeme v ní kanceláře, sklady i byty. Rozkládá se na ploše 6 500 metrů čtverečních. Celý areál je otevřený pro veřejnost. V přízemí vznikla restaurace a návštěvníci si užívají rozsáhlých zelených ploch kolem budovy a Staré Ponávky.

Hospodaření s vodou
Extenzivní zelená střecha zachycuje a zpomaluje odtok srážek ze střechy. Přebytečnou dešťovku, která odteče ze střech, zachycují investoři v retenční nádrži veliké 22 metrů krychlových a využívají ji pro zalévání zelených ploch v areálu. Zpevněné plochy kolem budovy jsou z vodopropustného betonu nebo zámkové dlažby a parkování z vsakovacích dlaždic. Umožňují tak zasakování vody do půdy. Kolem nové budovy se nachází také zatravněné průlehy, kde má dešťová voda delší čas na vsáknutí. Díky využívání vody ze studny na splachování toalet uspoří investoři až 400 metrů krychlových pitné vody za rok, což činí 50 % potřeby vody v areálu.

Boj proti tepelnému ostrovu města
Nová budova areálu svou zelenou střechou a fotovoltaickou elektrárnou bojuje proti tepelnému ostrovu města. Povrch fotovoltaických panelů má zpravidla nižší teplotu než srovnatelný povrch z betonových či pálených tašek či střech plechových. Zelená střecha postupným odpařováním vody přispívá ke snižování povrchové a okolní teploty. Místo elektrických klimatizací chladí stropními trámy z tepelných čerpadel, které na rozdíl od klimatizace nevrací do vzduchu teplo. Dobrou izolací stavby je zejména na jaře a na podzim snížená potřeba vytápění. Ke snižování teploty v okolí také přispívá protékající řeka Ponávka a okolní zeleň.

Chytrý energetický koncept
Provoz nové budovy dosahuje neutrální uhlíkové bilance. Budova je velmi dobře izolovaná, má kvalitní okna s trojskly stíněná venkovními žaluziemi, takže z nich neuniká teplo, ani se v létě nepřehřívají. Všechna stálá pracoviště osvětluje přirozené denní světlo.

Areál pro topení i chlazení využívá 43 zemních vrtů s tepelnými čerpadly, střešní fotovoltaický systém o výkonu 76kWp a rekuperaci vzduchu. Je vybavený řadou technologických řešení k energetickým úsporám, jako kompletní LED osvětlení, inteligentní řízení spotřeby, výměny vzduchu či nastavení žaluzií.
 
Původní stav
Areál na adrese Svatopetrská 7 v Brně-Komárově byl vybudovaný v sedmdesátých letech 20. století pro Státní výzkumný ústav materiálů (SVUM) a jako výzkumné středisko pro slévárenský průmysl. Od devadesátých let do rozsáhlé rekonstrukce v letech 2017-2019 areál sloužil víceméně v původním stavu jednotlivým nájemcům pro kanceláře, sklady a výrobu.

Celý areál byl oplocený a zcela nepřístupný veřejnosti.
 
Údržba
Technologická opatření jsou podmíněná každoročními servisními prohlídkami. Jejich očekávaná životnost zhruba dvojnásobně přesahuje dobu ekonomické návratnosti. Bližší informace bude možné upřesnit nejméně po 1 roce normálního provozu objektu.
 
Proč to není jinak
Investor zvažoval levnější variantu rekonstrukce, tedy s minimálními dispozičními změnami a minimálními venkovními úpravami. Projekt zahájil velkou studií možných opatření, kdy si investor uvědomil, že levné řešení nepřinese žádné odlišení prostor od stovek jiných nemovitostí a nevytvoří unikátní prostředí, které bude žádané nájemníky. Zároveň při prověření možností dotací se ukázalo, že na první pohled drahé technologie po snížení vstupní ceny o dotaci poskytují kromě nezávislosti na centrálních zdrojích i zajímavý ekonomický výsledek.
 
Největší výzvy a překážky
Jednou z výzev bylo zajištění financování úvěrem. Banky považovaly projekt za předimenzovaný a jeho budoucí cenu srovnávaly s výstupem "levné" rekonstrukce.

Další z výzev bylo převedení projektu z jeho digitální podoby do reálné stavby. To co lze jednoduše naprojektovat je stále obtížně uchopitelné pro většinu stavebních firem. Při rekonstrukci vzniká řada řešení na míru, které je nutné důsledně zachycovat do projektu skutečného provedení.
 
Zkušenosti z provozu
Při využití takové budovy je třeba naučit nájemníky, jak používat technologie.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady na realizaci projektu byly ve výši 211 000 000 Kč. Projekt byl vedle vlastních zdrojů investorů společnosti Top-In a Nadací Veronica a úvěru spolufinancován Evropskou unii z prostředků OPPIK tedy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předpokládaná návratnost celkové investice společnost Top-In odhaduje na 12 let. Návratnost fotovoltaické elektrárny odhaduje na 4-5 let. Životnost areálu odhaduje na 40 let.

Díky realizovaným opatřením je úspora vyčíslena na 11 milionů Kč.

Administrativní budovy Výrobní areál Využití dešťové vody Vytápění Zelená střecha Nedostatek vody a sucho Zelená energie Úspory energie 

Lokalita:
Svatopetrská 725/7a, okres Brno-město
Realizace:
2017 – 019
Autor:
Architektonická kancelář Burian-Křivinka / Ing. arch. Gustav Křivinka
Zhotovitel:
KALÁB - stavební firma, s.r.o. / Winning PS - stavební firma s.r.o.
Investor:
Top-in.cz, a.s, Nadace Veronica
Kontakt:
Ing. Pavel Strašák
arealhaha.@svatopetrska.cz
„Areál v sobě spojuje vše, co by mělo být budoucím standardem nových projektů pro obdobné budovy: Vhodné využití brownfieldů, architektonická souhra s okolím, a především nízká energetická náročnost včetně ekologické stopy. “
Ing. Michael Hošek
Odborný garant soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.