Volná krajina
Plužiny – šetrné zemědělství v Praze Foto: Vojta Herout, www.vojtaherout.com

Plužiny – šetrné zemědělství v Praze

Vítěz Ceny Prahy 2020

Šestihektarové pole na okraji Prahy. V létě rozpálené sluncem, velkou část roku holé. Místo, které neláká k procházce a kde se neuvažuje o kvalitě zemědělské půdy. A právě to se na Odboru ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy rozhodli změnit. Jednolitý lán rozdělili ovocnými stromořadími na menší podlouhlá políčka, na kterých se začaly střídat plodiny a kde se neužívá chemické ošetření ani hnojiva. Vypěstované plodiny po sklizni putují do zdejších mateřských, základních i středních škol, domovů pro seniory nebo dětských domovů. Pestřejší krajina, kterou stíní stromy, navíc láká místní k častým procházkám.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Město velikosti Prahy se samozřejmě potýká s negativními jevy spojenými s tepelným ostrovem. Proměnit 6 hektarů zemědělské půdy v Dolních Počernicích má po úpravách proti těmto efektům pomoci. Dřeviny vysazené do orné půdy budou bránit silnému rozpálení povrchu orné půdy, svými korunami budou také snižovat proudění větru. Obojí bude mít pozitivní vliv na snížení výparu. Pestrá mozaika pěstovaných plodin a vhodněji nastavené osevní postupy zaručí, že v průběhu roku bude vždy jen část původního pole bez vegetační pokrývky – tedy další krok ke snížení výparu a zadržení vody v krajině.

Projekt je součástí celkové úpravy hospodaření na zemědělských pozemcích v majetku Hlavního města Prahy. To vypovědělo v roce 2019 své pachtovní smlouvy a přechází na ekologické zemědělství na všech svých zemědělských pozemcích. Plužiny jsou ukázkou jednoho takového pole, které dokazuje, že tento čin je správný.
 
Jak to funguje
Pole o velikosti 6 hektarů, kde byla do podzimu 2018 pěstována vždy na celé ploše jen jedna plodina, Praha během zimy 2018/2019 rozdělila řadami ovocných stromů různých druhů na několik podlouhlých políček, tradičně zvaných plužiny. Část plochy následně osela jetelotravní směskou, na části fialově kvetla svazenka a zase jinde byly pěstovány dýně, cukety nebo červená řepa. Během roku 2019 město na nových políčkách pěstovalo bez použití chemie včetně umělých hnojiv.

Řady stromů jsou umístěné kolmo na cestu, která slouží jako promenáda pro občany Dolních Počernic a sídliště Černý Most. Během roku 2020 budou řady stromů doplněné o keřové výsadby. Všechny plody z přibližně 250 ovocných stromů a keřů jsou volně k dispozici veřejnosti.
 
Původní stav
Na místě bylo původně jednolité šestihektarové pole, kde byla každoročně pěstována pšenice, řepka či kukuřice.
 
Údržba
Budoucí údržba tkví v pravidelném hospodaření, které financuje pachtýř – tedy zemědělec, který zde podle smlouvy hospodaří.

Vysokokmenům ovocných stromů budou zapěstované koruny. Náklady na ošetření stromů a zálivku prvních třech letech bude hradit Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Ročně půjde přibližně o 100 tisíc korun.

Od roku 2022 by do projektu město nemělo dávat žádné peníze, neboť skončí zálivka. Pokud bude stále ještě potřeba tvarování korunek ovocných stromů, půjde o jednotky tisíc za rok.
 
Největší výzvy a překážky
Rozbití pole na menší díly a pestrá skladba pěstovaných plodin se setkalo s překvapivě velkým nadšením veřejnosti.

Část veřejnosti bohužel krade pěstovanou zeleninu.
 
Kolik to stálo
Náklady jsou doposud vyčíslené na půl milionu korun. Byly hrazené z rozpočtu Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Finanční návratnost investor neočekával. Vyvažuje ji ekologická hodnota nových biotopů. Při průběžné péči lze očekávat trvalá životnost.

Zemědělská krajina Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Extrémní vítr Eroze půdy 

Lokalita:
Dolní Počernice, okres Hlavní město Praha
Realizace:
2018 – dosud
Autor:
Jiří Rom
Zhotovitel:
Miloš Král
Investor:
Odbor ochrany prostředí MHMP
Kontakt:
Jiří Rom
jiri.romhaha.@praha.eu
„Vysazené dřeviny budou chránit plodiny na orné půdě před větrem a silným slunečním svitem, což bude snižovat výpar. Jedná o zdařilý a perspektivní projekt, který může být dobrým příkladem pro obce i jiné vlastníky zemědělské půdy, jak hospodařit na orné půdě, aby lépe zadržovala vodu, aby se zvyšovala její kvalita (struktura, množství organické hmoty, půdní organizmy) a aby půda i pěstované plodiny byly lépe chráněny před extrémy počasí.“
RNDr. Jakub Horecký, Ph.D.
Odborný porotce soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.