Foto: Vojta Herout, www.vojtaherout.com

Park u Rakováčku v Rokycanech

Rakovský potok, pojmenovaný po mimořádně početné populaci chráněného raka kamenáče, už neomezuje žádné uměle narovnané koryto. Nyní si tok žije vlastním životem a klikatí se nově vytvořeným Parkem u Rakováčku. Potůček překrývají dřevěná plata či lanový mostek, aby se dalo volně přecházet z levé strany břehu na pravou. Na potoce najdeme i průtočné tůně. Snížené části širokého složeného koryta předchází negativním dopadům povodňových průtoků. Okolí tvoří pečlivě zvolené rostliny tvořící travnaté i květnaté louky. Park doplnily i výsadby domácích druhů stromů, keřů i bylin. Krajinářsky pojaté znovuoživení okolí potoka uprostřed zástavby tak nabízí prostor pro příjemné strávení volného času v horkých dnech nejen díky herním prvkům pro děti.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Krajinářsky pojatá revitalizace přibližně půlkilometrového úseku Rakovského potoka měla za cíl především přírodním způsobem předcházet povodňovým průtokům, ale zároveň Rokycanům vybudovat nový park, kam by se mohli uchýlit okolní obyvatelé v horkých letních dnech.

Důraz Rokycany kladly na péči o raka kamenáče, kterému přizpůsobila podobu toku, ale i na podporu celkové biodiverzity.
 
Jak to funguje
Původních 520 metrů uměle napřímeného potoka nahradily meandry s tůněmi. Díky tomu se podařilo tok mírně prodloužit na 538 metrů. Největší změnou, která definovala kompozici parku, však byla změna koryta toku. Město nahradilo jednoduché koryto takzvaným širokým složeným korytem. To se skládá ze snížené části, takzvané kynety, kterou voda protéká při běžném průtoku, a vyvýšené části koryta, takzvané bermy, kterou může voda protékat při povodňových průtocích. Přechod mezi kynetou a bermou je velmi pozvolný. Berma místy dosahuje až 40 metrů šířky.

Aby mohlo vzniknout široké složené koryto toku, muselo město zařídit velké terénní modelace na 3 hektarech parku. Během stavby odkopalo a uložilo na skládku 16 487 metrů krychlových nekvalitní zeminy, rozprostřeli dovezenou ornici a založili trávníky na ploše 22 305 metrů čtverečních. Výstavba zahrnovala i specializovaný záchranný přenos raků odborně způsobilou osobou. Při přenosu z půlkilometrového úseku se napočítalo okolo 1500 raků kamenáčů.

Potok je vystlaný pečlivě vybranými kameny, aby vyhovovaly místním rakům. Snížené části širokého složeného koryta, berma, jsou osázené pevně a hluboko kořenícími rostlinami, aby je voda neodplavila. Vyšší část rozvolněného koryta pokrývají květnaté louky. Město v parku vysázelo více než 70 stromů a 100 keřů.

Projektanti dbali také na minimální množství zpevněných ploch – hlavní parková cesta je mlatová, další cestičky jsou vytvořené na drenážním podkladu a oseté travní směsí odolnou proti sešlapu.

Součástí parkových prvků jsou i přechody přes vodní tok jako dřevěná plata a lanový mostek, které propojují levý a pravý břeh parku.

U jednoho z hlavních vstupů do parku vznikl terénní model suchého koryta potoka s průtočnou tůní, která slouží jako pískoviště. Nezaplavované části parku doplňují další odpočinkové a herní prvky. A myslelo se i na zábavu v zimě. V jižní části parku je vytvořený svah pro sáňkování a bobování.
 
Původní stav
Park Šťáhlavská u Rakováčku vznikl na dříve téměř nevyužívaných pozemcích města Rokycan mezi ulicemi Šťáhlavská, Sokolská a ulice Boženy Němcové. Tyto pozemky protínalo uměle vytvořené, napřímené a betonem opevněné koryto Rakovského potoka.

Hlasovat
{{projects[6102] != undefined ? projects[6102].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6102].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6102] != undefined ? projects[6102].votes != undefined ? decline_votes(projects[6102].votes) : "" : ""}}
Lokalita:
Šťáhlavská, Rokycany
Realizace:
09/2014 – 10/2015
Autor:
Generální projektant:Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (arch. část Architekti Headhand s.r.o.)
Zhotovitel:
STAVMONTA spol. s r.o.
Investor:
Město Rokycany. Stavba byla podpořena z dotace OPŽP.
Kontakt:
Gabriela Šímová
gsimovahaha.@rokycany.cz
Hlasovat

Finálové projekty 2020

AKADEMIE Libchavy

Horní Libchavy 127, okres Ústí nad Orlicí
{{projects[6091] != undefined ? projects[6091].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6091].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6091] != undefined ? projects[6091].votes != undefined ? decline_votes(projects[6091].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Biocentrum Mokroš

Mořice, okres Prostějov
{{projects[6092] != undefined ? projects[6092].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6092].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6092] != undefined ? projects[6092].votes != undefined ? decline_votes(projects[6092].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

ČSOB Kampus

Praha 5 Radlice, NHQ – Radlická 333/150, SHQ – Výmolova 3/353
{{projects[6093] != undefined ? projects[6093].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6093].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6093] != undefined ? projects[6093].votes != undefined ? decline_votes(projects[6093].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Dům vody a tónů

Pěnčín – Jistebsko, okres Jablonec nad Nisou
{{projects[6094] != undefined ? projects[6094].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6094].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6094] != undefined ? projects[6094].votes != undefined ? decline_votes(projects[6094].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Environmentální park Škrlovec

sídliště Olšava, Uherský Brod
{{projects[6095] != undefined ? projects[6095].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6095].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6095] != undefined ? projects[6095].votes != undefined ? decline_votes(projects[6095].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Hospodaření se srážkami Na Bahně

Bratčice, okres Brno-venkov
{{projects[6096] != undefined ? projects[6096].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6096].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6096] != undefined ? projects[6096].votes != undefined ? decline_votes(projects[6096].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Krajinný park V Ladech

Praha-Horní Počernice, okres Hlavní město Praha
{{projects[6097] != undefined ? projects[6097].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6097].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6097] != undefined ? projects[6097].votes != undefined ? decline_votes(projects[6097].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Hospodaření s vodou na Máchově statku

Kváskovice, okres Strakonice
{{projects[6098] != undefined ? projects[6098].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6098].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6098] != undefined ? projects[6098].votes != undefined ? decline_votes(projects[6098].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Mokřady Jablonné – ráj pro lidi i přírodu

Jablonné v Podještědí, okres Liberec
{{projects[6099] != undefined ? projects[6099].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6099].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6099] != undefined ? projects[6099].votes != undefined ? decline_votes(projects[6099].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Nový prostor pro řeku Dyji

Břeclav, hranice s Rakouskem, okres Břeclav
{{projects[6100] != undefined ? projects[6100].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6100].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6100] != undefined ? projects[6100].votes != undefined ? decline_votes(projects[6100].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Obnova Královské obory Stromovka v Praze

Královská obora Stromovka, okres Hlavní město Praha
{{projects[6101] != undefined ? projects[6101].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6101].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6101] != undefined ? projects[6101].votes != undefined ? decline_votes(projects[6101].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Park u Rakováčku v Rokycanech

Šťáhlavská, Rokycany
{{projects[6102] != undefined ? projects[6102].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6102].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6102] != undefined ? projects[6102].votes != undefined ? decline_votes(projects[6102].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Pestrá krajina na statku Vodňanský

Blíževedly, okres Česká Lípa
{{projects[6103] != undefined ? projects[6103].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6103].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6103] != undefined ? projects[6103].votes != undefined ? decline_votes(projects[6103].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Plužiny – šetrné zemědělství v Praze

Dolní Počernice, okres Hlavní město Praha
{{projects[6104] != undefined ? projects[6104].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6104].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6104] != undefined ? projects[6104].votes != undefined ? decline_votes(projects[6104].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Rekonstrukce a otevření areálu SVATOPETRSKA

Svatopetrská 725/7a, okres Brno-město
{{projects[6105] != undefined ? projects[6105].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6105].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6105] != undefined ? projects[6105].votes != undefined ? decline_votes(projects[6105].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Znovuoživení Staré Ponávky v Brně

Brno-Komárov, okres Brno-město
{{projects[6106] != undefined ? projects[6106].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6106].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6106] != undefined ? projects[6106].votes != undefined ? decline_votes(projects[6106].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Ozdravení vodního režimu na Lesnovských mokřadech

Lesnovské mokřady, Jihlava
{{projects[6107] != undefined ? projects[6107].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6107].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6107] != undefined ? projects[6107].votes != undefined ? decline_votes(projects[6107].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Hospodaření s dešťovkou v SUOMI Hloubětín

Laponská, Granitova, Saarinenova, Praha 9 Hloubětín
{{projects[6108] != undefined ? projects[6108].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6108].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6108] != undefined ? projects[6108].votes != undefined ? decline_votes(projects[6108].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Systém malých tůněk a mezí k zadržování vody

Dřevniště, Sedlčany, okres Příbram
{{projects[6110] != undefined ? projects[6110].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6110].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6110] != undefined ? projects[6110].votes != undefined ? decline_votes(projects[6110].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Téměř soběstačný slaměný dům

Dobřejovice, okres Praha-východ
{{projects[6111] != undefined ? projects[6111].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6111].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6111] != undefined ? projects[6111].votes != undefined ? decline_votes(projects[6111].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Zdravý dům z přírodních materiálů

Chodouň, okres Beroun
{{projects[6113] != undefined ? projects[6113].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6113].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6113] != undefined ? projects[6113].votes != undefined ? decline_votes(projects[6113].votes) : "" : ""}}
Hlasovat
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.