Foto: Vojta Herout, www.vojtaherout.com

Hospodaření s vodou na Máchově statku

V podhůří Šumavy v Kváskovicích najdete jeden neobyčejný historický statek. Dříve rozpadlá ruina a zanedbané pozemky využívané pro intenzivní pastvu se změnily v dům vytápěný kotlem na dřevo s akumulační nádrží, který se připravuje na zavedení fotovoltaiky. Odpadní vodu majitelé čistí ve vertikální kořenové čistírně a využívají ji pro závlahu. Dešťovou vodu ze střech svádí do přírodního jezírka, kde se zvolna zasakuje. Ve velké přírodní zahradě vysadili místní stromy, keře a staré odolné druhy ovocných stromů. Využívají mozaikovou seč trávy a zároveň ponechávají mnoho zahradního klestí volně ležet, aby vytvořili úkryty pro hmyz, ještěrky a další zvířata. Navíc je jejich zahrada prostupná s okolím, není tedy divu, že sem jednou za čas zavítají i srnky.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Máchův statek prošel rozsáhlou rekonstrukcí a přeměnou jeho okolí z intenzivní pastvy v přírodní oázu života. Díky zadržování dešťové vody, využívání odpadní vody a přírodním zasakovacím plochám na statku řeší dlouhodobá sucha, přívalové deště i vlny veder. Obnova okolí statku také předchází povodním, jelikož má voda na pozemku i ve svahu dostatek prostoru pro zasakování. Navíc díky jezírku a velkému množství vegetace je podporovaná druhová rozmanitost živočichů i rostlin. Velké množství zeleně a jezírko současně reaguje na zvyšování teplot a slouží k ochlazování okolí.
 
Jak to funguje
Zadržování vody
Odpadní voda ze statku nejprve putuje do dvou septiků, ve kterých se mechanicky přečistí. Poté pokračuje do pulsní šachty, která, když se naplní, pustí vodu do malých trubek s dírkami vedoucí do vertikální kořenové čistírny dimenzované na množství vody pro 10 osob. Tam se voda skrz kořenový filtr zasakuje do země. Ale jenom částečně. Část vody majitelé zrecyklují a pomocí čerpadla posílají zpět na začátek procesu, aby se voda ještě více pročistila. Toto opětovné čištění dovolilo majitelům menší rozlohu kořenové čistírny. Navíc díky recyklaci vody systém automaticky zavlahuje rostliny v kořenové čistírně v měsících, kdy na statku nikdo nepřebývá.

je přečištěna v kořenové čistírně a voda je dále využita na závlahu. V horní části zahrady leží přibližně 30 kubíkové přírodní jezírko. Do něj majitelé svádí dešťovou vodu ze střechy statku. Dešťovka prvně putuje do kubíkové podzemní akumulační nádrže a pomocí čerpadla stoupá do 30 metrového převýšení 80 metrů daleko do jezírka. Voda z jezírka zároveň slouží pro závlahu rostlin i nově vysazeného ovocného sadu. Odčerpávání vody z jezírka při zavlažování využívají majitelé zároveň k jeho vyčištění.

Přebytky dešťovky, které se nevejdou do akumulační nádrže, se volně zasakuje do půdy okolo statku, jelikož dům nemá okapy. Dříve zabahněný dvůr majitel vyštěrkoval, zakačírkoval a nechal zarůst. Okolí domu včetně dvora statku tak tvoří nezpevněné plochy s propustnými vrstvami, které umožňují volné zasakování vody.

Zvyšování teplot
Velká část pozemku je pokryta vegetací, aby byla půda chráněna před vysycháním. Své okolí ochlazuje jezírko, kořenová čistírna i stromy v sadu.

Druhová rozmanitost
Na pozemku majitelé ponechali mnoho náletových rostlin a vysadili další druhy, které jsou v Česku původní. Na pozemku ponechávají plochy nesekané trávy, hromady klacků, listí a sena, staré stromy a kmeny, což umožňuje život mnoha druhů živočichů, jako jsou ježci, včely samotářky, čmeláci, ptáci. Jezírko poskytuje životní prostor pro vodní hmyz, jako jsou vážky, potápníci, vodoměrky a dále pro čolky, žáby i plazy (užovka). Na louce, která byla intenzivně obhospodařovaná, je nyní vytvořený sad a louka je sekána dvakrát ročně s ponechanými nesekanými částmi. Díky tomuto opatření viditelně přibylo kvetoucích rostlin.
 
Původní stav
Statek byl v roce 2007 rozpadlý a jeho okolí bylo zanedbané a z části sloužilo pro intenzivní pastvu. Na pozemku se nevyskytovala voda kromě zabahněného dvora po deštích a bylo zde minimum živočichů a druhů rostlin.

Hlasovat
{{projects[6098] != undefined ? projects[6098].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6098].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6098] != undefined ? projects[6098].votes != undefined ? decline_votes(projects[6098].votes) : "" : ""}}
Lokalita:
Kváskovice, okres Strakonice
Realizace:
2008 – 2020
Autor:
Michal Šperling, Karolína Šůlová
Zhotovitel:
Kořenovky.cz
Investor:
Michal Šperling, Karolína Šůlová
Kontakt:
Michal Šperling
michal.sperlinghaha.@gmail.com
Hlasovat

Finálové projekty 2020

AKADEMIE Libchavy

Horní Libchavy 127, okres Ústí nad Orlicí
{{projects[6091] != undefined ? projects[6091].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6091].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6091] != undefined ? projects[6091].votes != undefined ? decline_votes(projects[6091].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Biocentrum Mokroš

Mořice, okres Prostějov
{{projects[6092] != undefined ? projects[6092].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6092].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6092] != undefined ? projects[6092].votes != undefined ? decline_votes(projects[6092].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

ČSOB Kampus

Praha 5 Radlice, NHQ – Radlická 333/150, SHQ – Výmolova 3/353
{{projects[6093] != undefined ? projects[6093].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6093].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6093] != undefined ? projects[6093].votes != undefined ? decline_votes(projects[6093].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Dům vody a tónů

Pěnčín – Jistebsko, okres Jablonec nad Nisou
{{projects[6094] != undefined ? projects[6094].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6094].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6094] != undefined ? projects[6094].votes != undefined ? decline_votes(projects[6094].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Environmentální park Škrlovec

sídliště Olšava, Uherský Brod
{{projects[6095] != undefined ? projects[6095].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6095].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6095] != undefined ? projects[6095].votes != undefined ? decline_votes(projects[6095].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Hospodaření se srážkami Na Bahně

Bratčice, okres Brno-venkov
{{projects[6096] != undefined ? projects[6096].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6096].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6096] != undefined ? projects[6096].votes != undefined ? decline_votes(projects[6096].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Krajinný park V Ladech

Praha-Horní Počernice, okres Hlavní město Praha
{{projects[6097] != undefined ? projects[6097].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6097].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6097] != undefined ? projects[6097].votes != undefined ? decline_votes(projects[6097].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Hospodaření s vodou na Máchově statku

Kváskovice, okres Strakonice
{{projects[6098] != undefined ? projects[6098].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6098].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6098] != undefined ? projects[6098].votes != undefined ? decline_votes(projects[6098].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Mokřady Jablonné – ráj pro lidi i přírodu

Jablonné v Podještědí, okres Liberec
{{projects[6099] != undefined ? projects[6099].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6099].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6099] != undefined ? projects[6099].votes != undefined ? decline_votes(projects[6099].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Nový prostor pro řeku Dyji

Břeclav, hranice s Rakouskem, okres Břeclav
{{projects[6100] != undefined ? projects[6100].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6100].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6100] != undefined ? projects[6100].votes != undefined ? decline_votes(projects[6100].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Obnova Královské obory Stromovka v Praze

Královská obora Stromovka, okres Hlavní město Praha
{{projects[6101] != undefined ? projects[6101].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6101].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6101] != undefined ? projects[6101].votes != undefined ? decline_votes(projects[6101].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Park u Rakováčku v Rokycanech

Šťáhlavská, Rokycany
{{projects[6102] != undefined ? projects[6102].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6102].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6102] != undefined ? projects[6102].votes != undefined ? decline_votes(projects[6102].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Pestrá krajina na statku Vodňanský

Blíževedly, okres Česká Lípa
{{projects[6103] != undefined ? projects[6103].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6103].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6103] != undefined ? projects[6103].votes != undefined ? decline_votes(projects[6103].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Plužiny – šetrné zemědělství v Praze

Dolní Počernice, okres Hlavní město Praha
{{projects[6104] != undefined ? projects[6104].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6104].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6104] != undefined ? projects[6104].votes != undefined ? decline_votes(projects[6104].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Rekonstrukce a otevření areálu SVATOPETRSKA

Svatopetrská 725/7a, okres Brno-město
{{projects[6105] != undefined ? projects[6105].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6105].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6105] != undefined ? projects[6105].votes != undefined ? decline_votes(projects[6105].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Znovuoživení Staré Ponávky v Brně

Brno-Komárov, okres Brno-město
{{projects[6106] != undefined ? projects[6106].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6106].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6106] != undefined ? projects[6106].votes != undefined ? decline_votes(projects[6106].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Ozdravení vodního režimu na Lesnovských mokřadech

Lesnovské mokřady, Jihlava
{{projects[6107] != undefined ? projects[6107].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6107].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6107] != undefined ? projects[6107].votes != undefined ? decline_votes(projects[6107].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Hospodaření s dešťovkou v SUOMI Hloubětín

Laponská, Granitova, Saarinenova, Praha 9 Hloubětín
{{projects[6108] != undefined ? projects[6108].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6108].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6108] != undefined ? projects[6108].votes != undefined ? decline_votes(projects[6108].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Systém malých tůněk a mezí k zadržování vody

Dřevniště, Sedlčany, okres Příbram
{{projects[6110] != undefined ? projects[6110].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6110].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6110] != undefined ? projects[6110].votes != undefined ? decline_votes(projects[6110].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Téměř soběstačný slaměný dům

Dobřejovice, okres Praha-východ
{{projects[6111] != undefined ? projects[6111].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6111].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6111] != undefined ? projects[6111].votes != undefined ? decline_votes(projects[6111].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Zdravý dům z přírodních materiálů

Chodouň, okres Beroun
{{projects[6113] != undefined ? projects[6113].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6113].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6113] != undefined ? projects[6113].votes != undefined ? decline_votes(projects[6113].votes) : "" : ""}}
Hlasovat
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.