Náš domov
Hospodaření s vodou na Máchově statku Foto: Vojta Herout, www.vojtaherout.com

Hospodaření s vodou na Máchově statku

V podhůří Šumavy v Kváskovicích najdete jeden neobyčejný historický statek. Dříve rozpadlá ruina a zanedbané pozemky využívané pro intenzivní pastvu se změnily v dům vytápěný kotlem na dřevo s akumulační nádrží, který se připravuje na zavedení fotovoltaiky. Odpadní vodu majitelé čistí ve vertikální kořenové čistírně. Dešťovou vodu ze střech svádí do přírodního jezírka, kde se zvolna zasakuje. Dešťovou vodu využívají i pro závlahu. Ve velké přírodní zahradě vysadili místní stromy, keře a staré odolné druhy ovocných stromů. Využívají mozaikovou seč trávy a zároveň ponechávají mnoho zahradního klestí volně ležet, aby vytvořili úkryty pro hmyz, ještěrky a další zvířata. Navíc je jejich zahrada prostupná s okolím, není tedy divu, že sem jednou za čas zavítají i srnky.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Máchův statek prošel rozsáhlou rekonstrukcí a přeměnou jeho okolí z intenzivní pastvy v přírodní oázu života. Díky zadržování dešťové vody, využívání odpadní vody a přírodním zasakovacím plochám na statku řeší dlouhodobá sucha, přívalové deště i vlny veder. Obnova okolí statku také předchází povodním, jelikož má voda na pozemku i ve svahu dostatek prostoru pro zasakování. Navíc díky jezírku a velkému množství vegetace je podporovaná druhová rozmanitost živočichů i rostlin. Velké množství zeleně a jezírko současně reaguje na zvyšování teplot a slouží k ochlazování okolí.
 
Jak to funguje
Zadržování vody
Odpadní voda ze statku nejprve putuje do dvou septiků, ve kterých se mechanicky přečistí. Poté pokračuje do pulsní šachty, která, když se naplní, pustí vodu do malých trubek s dírkami vedoucí do vertikální kořenové čistírny dimenzované na množství vody pro 10 osob. Tam se voda skrz kořenový filtr zasakuje do země. Ale jenom částečně. Část vody majitelé zrecyklují a pomocí čerpadla posílají zpět na začátek procesu, aby se voda ještě více pročistila. Toto opětovné čištění dovolilo majitelům menší rozlohu kořenové čistírny. Navíc díky recyklaci vody systém automaticky zavlahuje rostliny v kořenové čistírně v měsících, kdy na statku nikdo nepřebývá.

V horní části zahrady leží přibližně 30 kubíkové přírodní jezírko. Do něj majitelé svádí dešťovou vodu ze střechy statku. Dešťovka prvně putuje do kubíkové podzemní akumulační nádrže a pomocí čerpadla stoupá do 30 metrového převýšení 80 metrů daleko do jezírka. Voda z jezírka zároveň slouží pro závlahu rostlin i nově vysazeného ovocného sadu. Odčerpávání vody z jezírka při zavlažování využívají majitelé zároveň k jeho vyčištění.

Přebytky dešťovky, které se nevejdou do akumulační nádrže, se volně zasakuje do půdy okolo statku, jelikož dům nemá okapy. Dříve zabahněný dvůr majitel vyštěrkoval, zakačírkoval a nechal zarůst. Okolí domu včetně dvora statku tak tvoří nezpevněné plochy s propustnými vrstvami, které umožňují volné zasakování vody.

Zvyšování teplot
Velká část pozemku je pokryta vegetací, aby byla půda chráněna před vysycháním. Své okolí ochlazuje jezírko, kořenová čistírna i stromy v sadu.

Druhová rozmanitost
Na pozemku majitelé ponechali mnoho náletových rostlin a vysadili další druhy, které jsou v Česku původní. Na pozemku ponechávají plochy nesekané trávy, hromady klacků, listí a sena, staré stromy a kmeny, což umožňuje život mnoha druhů živočichů, jako jsou ježci, včely samotářky, čmeláci, ptáci. Jezírko poskytuje životní prostor pro vodní hmyz, jako jsou vážky, potápníci, vodoměrky a dále pro čolky, žáby i plazy (užovka). Na louce, která byla intenzivně obhospodařovaná, je nyní vytvořený sad a louka je sekána dvakrát ročně s ponechanými nesekanými částmi. Díky tomuto opatření viditelně přibylo kvetoucích rostlin.
 
Původní stav
Statek byl v roce 2007 rozpadlý a jeho okolí bylo zanedbané a z části sloužilo pro intenzivní pastvu. Na pozemku se nevyskytovala voda kromě zabahněného dvora po deštích a bylo zde minimum živočichů a druhů rostlin.
 
Údržba
Náklady na údržbu domu a zahrady se pohybují v běžném rozhraní.
 
Proč to není jinak
Jednotlivé části vznikly postupně a organicky dle aktuálních potřeb a znalostí
 
Největší výzvy a překážky
V případě budoucího umístění fotovoltaiky bylo třeba vymyslet systém, který bude v souladu s památkovou ochranou domu. Na střeše domu totiž památkáři fotovoltaiku zakázali. Nakonec byl po dohodě se Státním fondem pro životní prostředí pro umístění fotovoltaiky zvolený systém přístřešků na dřevo, na jejichž střeše bude fotovoltaika umístěná. Přístřešky budou designově řešené jako barevné včelí úly.
 
Zkušenosti z provozu
Stále vznikají další nápady, co lze zlepšit.
 
Kolik to stálo
Rekonstrukce statku a zvelebení jeho okolí financovali majitelé z vlastních zdrojů ve výši 1 milionu korun.

Rodinné a bytové domy Čištění a recyklace vody Využití dešťové vody Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Povodně a přívalové srážky Nedostatek vody a sucho 

Lokalita:
Kváskovice, okres Strakonice
Realizace:
2008 – 2020
Autor:
Michal Šperling, Karolína Šůlová
Zhotovitel:
Kořenovky.cz
Investor:
Michal Šperling, Karolína Šůlová
Kontakt:
Michal Šperling
michal.sperlinghaha.@gmail.com
„Kombinace tradičního statku a nových technlogií je řešena tak, aby tyto aspekty nebyly v konfliktu. Majitelé využili potřeby zásadní rekonstrukce, a vytvořili stavbu nenáročnou z hlediska dopadů na životní prostředí, aniž by tím porušili tradiční charakter. A ke cti jim slouží, že stejným směrem uvažují i do budoucna (např. využití fotovoltaiky).“
Ing. Michael Hošek
Odborný garant soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.