Zastavěná území
Hospodaření se srážkami Na Bahně Foto: Vojta Herout, www.vojtaherout.com

Hospodaření se srážkami Na Bahně

Dešťová voda z rodinných domů a veřejných ploch okolo bratčické návsi už nově neputuje do kanalizace, ale do jezírka, které kdysi bývalo nevyužívanou hasičskou nádrží v havarijním stavu s neprostupným zabahněným okolím. Díky přestavbě nádrže na přírodní jezírko se značně zvýšila schopnost zadržet vodu. Novou dešťovou kanalizaci a jezírka doplnily dřevěné lávky s moly, díky kterým se dá přiblížit k vodě i přejít po zamokřených částech parku. Voda z jezírka slouží i pro závlahu místních rostlin. Nechybí vodní herní prvky, se kterými si zařádí nejen děti, i decentně osvětlené lavičky, které vytváří z návsi příjemné místo pobytu nejen ve dne, ale i v noci.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Na Bahně. Tak říkají lidé v Bratčicích prostoru, který měl díky své poloze ambici být návsí. Místo toho byl donedávna neutěšeným zabahněným prostorem s tuctovou požární nádrží. Ta byla kvůli sedimentům i stáří v havarijním stavu, voda v ní často v létě kvetla a zapáchala a neopečovávané stromy v jejím okolí začínaly být nebezpečné.

Namísto pouhého vyspravení požární nádrže se místní rozhodli pro proměnu celého prostoru tak, aby opravdu začal sloužit jako příjemné centrum obce zvoucí k setkávání, procházkám i posezení. Vše směřovalo k tomu, aby revitalizace obnovila náves s respektem k lidem i k přírodě a aby nebylo nutné území odvodnit. Naopak začali s vodou hospodařit ještě šetrněji.

Nově upravená dvouhektarová oblast Na Bahně nyní umožňuje zadržet srážkovou vodu tak, aby mohla sloužit k závlaze a zásadním způsobem zlepšovala mikroklima v celém okolí.
 
Jak to funguje
Při revitalizaci lokality byla klíčovým prvkem voda. Vodní nádrž obec proměnila na jezero s hloubkou 90-120 centimetrů, zbavila jej 400 tun sedimentu do hloubky 3 metrů, zpevnila břehy a opravila výpustný objekt. Díky zavedeným opatřením jezero zadrží až o 90 % více vody. Nová dešťová kanalizace do ní navíc přes menší předčišťovací jezírko směřuje i srážkovou vodu z okolních domů a zasakuje ji tak přímo v lokalitě. Srážková voda se jímá z území přibližně 2,5 hektaru.

Obec ošetřila také zdejší stromy. Právě kombinace vody a stromů umožnila vytvořit jedinečnou stezku nad vodou, kterou tvoří metr a půl široké dřevěné chodníčky a dřevěné lavičky. Na dřevěné prvky obec použila 120 metrů krychlových dubového a akátového dřeva. Na jednohektarovém trávníku obec vysadila 39 stromů, 250 keřů a 6 tisíc trvalek.

Část vody z jezírka se přečerpává do jímací nádrže s kapacitou 45 kubíků a rozvádí pro závlahu nových výsadeb stromů, keřů, trvalek a trávníků pomocí 110 trysek. Čerpadlo přitom spotřebuje minimální množství energie, a tak je systém finančně téměř zanedbatelný. Bratčice zavlažují náves dvakrát denně – 9 kubíků cody ráno a 9 kubíků vody večer.

Lokalita Na Bahně nyní slouží jak k odpočinku ve stínu stromů, tak k různým volnočasovým aktivitám. Najdeme zde herní prvky přímo na hladině jezírka. Dětské vodní hřiště s Archimedovým šroubem či sestavou vodních koryt se stavítky zabaví i rodiny s malými dětmi. Prostor lze využít také pro kulturní a sportovní akce. Pravidelně zde obec pořádá závody dobrovolných hasičů.
 
Původní stav
Prostor Na Bahně před rekonstrukcí reprezentoval starší doby, kdy nebylo cílem, aby místo plnilo požadavky místa k relaxaci a setkávání. Vodní nádrž byla zpevněná betonovými bloky a obklopená neudržovanými stromy. Stojatá voda v nádrži plné sedimentů v létě nevábně zapáchala, dešťová voda z okolí bez užitku příliš rychle odtékala do potoka Lejtna. Chyběly zde lavičky či hřiště, obyvatele obce do jejího přirozeného centra nic nelákalo.
 
Údržba
Náklady na údržbu jsou vyčíslené na 30 tisíc korun. Ročně vychází elektřina na provoz čerpadla i s prací na 2 tisíce korun.
 
Proč to není jinak
Jiné varianty vedení města nezvažovalo.
 
Největší výzvy a překážky
Rozpočet na dřevěné prvky byl rozpočtáři naceněný chybně na 8,5 tisíce korun za 1 kubík dřeva včetně spojovacího materiálu a práce, což zhotovitel i vedení města zjistili až po podpisu smlouvy.
 
Zkušenosti z provozu
Úpravou území vznikla odpočinková zóna pro obyvatele, která je využívána pro kulturní a sportovní akce. Součástí stavby byla i nová hasičská dráha, včetně potřebného zázemí, která slouží pro tréninky a závody v požárním sportu.
 
Kolik to stálo
Náklady jsou vyčíslené na 10 milionů korun, které obec Bratčice investovala ze svého rozpočtu.

Životnost opatření odhaduje vedení města na 40 let.

Revitalizace vodních prvků Rodinné a bytové domy Městská zeleň Využití dešťové vody Vlny horka a tepelný ostrov 

Lokalita:
Bratčice, okres Brno-venkov
Realizace:
09/2018 – 05/2019
Autor:
Ing. Jan Varadínek, Ing. Dan Šamánek, Mgr. Lukáš Kratochvíl
Zhotovitel:
EKOSTAVBY Brno, a.s.
Investor:
Obec Bratčice
Kontakt:
Jan Buršík, starosta
starostahaha.@obecbratcice.cz
„Na návsi v Bratčicích je možné vidět, jak může vypadat projekt vycházející z potřeby pouhé opravy požární nádrže, který ale nakonec řeší funkčnost celého prostoru návsi v souladu s potřebami souvisejícími s dopady změny klimatu, ať už se jedná o zvětšení kapacity nádrže, zachytávání a využití srážkové vody nebo zlepšení mikroklimatu a využití místa ke kulturnímu a společenskému využití obyvateli obce.“
Mgr. Zuzana Rajchlová
Odborný porotce soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.