Foto: SUOMI Hloubětín

Hospodaření s dešťovkou v SUOMI Hloubětín

Z obytné čtvrti SUOMI Hloubětín neteče ani kapka dešťové vody do klasické kanalizace. Zasakuje se totiž přímo v lokalitě. Odtok dešťové vody z areálu je zpomalovaný pomocí retenčních nádrží, vsakovací rigolů okolo cest lemovaných přerušovanými obrubníky, rozlivných vsakovacích luk a přírodě podobného centrálního jezírka. Navíc okolo tekoucí říčce Rokytka investor navrátil původní meandrový charakter s jesepy a mělkými svahy pro lepší přístup lidí i zvířat. Nechybí ani ozeleněný vnitroblok či nově vysazené stromy, které jsou zavlažované pomocí podzemního systému drenáží a samospádem tekoucí vody ze svahu.

Developerský projekt rezidentní čtvrti s odpovědným hospodařením s dešťovou vodou je prvním projektem takového rozsahu na území Hlavního města Prahy. Je příkladem toho, že i bytová výstavba může být vedená s důrazem na kvalitu životního prostředí a může přispívat k minimalizaci klimatických rizik.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Hlavním cílem realizace projektu SUOMI Hloubětín je zpomalit odtok vody z území na 3l/s/ha. Tohoto cíle investor dosáhl důmyslnou kombinací různých opatření jak na budovách, tak ve veřejném prostoru i v návazné volnější krajině, kudy protéká potok.

Zpomalení vody v Rokytce a zadržování vody v areálu SUOMI Hloubětín pomáhá zmenšovat dopady sucha a omezuje možné dopady přívalových dešťů a povodní. Díky velkému množství zeleně se celá oblast ochlazuje při vysokých letních teplotách a navíc vodní plochy a meandry na říčce jsou skvělým místem pro rozvoj biodiverzity. Okolí říčky mimo jiné slouží jako přírodní prostor pro rekreaci.
 
Jak to funguje
Na více než 9 hektarech se nalézá rezidenční čtvrť SUOMI Hloubětín, jejíž součástí je znovuoživená říčka Rokytka.

Pro zadržování vody v oblasti je využit systém takzvaného low impact developmentu tedy hydroekologického managementu území využívajícího přírodní vegetační cykly. Systém pomáhá zvyšovat biodiverzitu, maximalizuje infiltraci, zpomaluje průtok vody a pomáhá vodu šířit a zasakovat v místě tam, kde je potřeba, namísto odvádění vody z krajiny.

Dešťová voda se u většiny domů jímá do retenčních nádrží s přečerpáváním pro zálivku společných zatravněných prostor. Retenční nádrže jsou umístěné pod bytovými domy. Přebytečná voda z jímek pak proudí venkovními rozvody do vsakovacích ploch, otevřených mělkých příkopů se vsakovací funkcí a teprve následně doputuje zbytek vody do centrálního zasakovacího jezírka a odtud přepadem až do nově rozmeandrované Rokytky.

U odvodnění veřejných silnic, chodníků a náměstí je systém podobný. Zpevněné plochy díky přerušovaným obrubníkům svádí dešťovku do přilehlých zelených rigolů se stromy, které jsou propojeny podzemními štěrkovými polštáři, potrubím a koryty. Ty zajišťují samozavlažování stromů po svahu dolů. Dešťová voda je tak opět postupně odváděná do vsakovacích rozlivných luk a následně do centrálního zasakovacího jezírka, kde ve finále končí každá kapka dešťovky ze sídliště.

Využitím systému low impact development se dosáhlo maximálního zpomalení odtoku dešťovky z území a snížení zátěže běžné kanalizace vodami odtékajícími ze zastavěného území na úrovni zhruba 26 l/s z celého území.
 
Původní stav
Na místě, kde nyní stojí rezidenční čtvrť, byl z části náletovými dřevinami zarostlý brownfield, který byl využívaný jako nelegální skládka a kde pobývali lidé bez domova. Tok Rokytky byl zregulovaný s hlubokými zanedbanými břehy, které byly nepřístupné lidem. Okolní vegetace byla ve špatném stavu.

Hlasovat
{{projects[6108] != undefined ? projects[6108].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6108].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6108] != undefined ? projects[6108].votes != undefined ? decline_votes(projects[6108].votes) : "" : ""}}
Lokalita:
Laponská, Granitova, Saarinenova, Praha 9 Hloubětín
Realizace:
2016 – 2023 (2019 dokočena 4. etapa z 10)
Autor:
LOXIA a.s., NĚMEC POLÁK, spol. s r.o., ABM architekti s.r.o.
Zhotovitel:
GEMO a.s., Hinton, a. s.
Investor:
YIT Stavo s.r.o.
Kontakt:
Petr Altmann
petr.altmannhaha.@yit.cz
Hlasovat

Finálové projekty 2020

AKADEMIE Libchavy

Horní Libchavy 127, okres Ústí nad Orlicí
{{projects[6091] != undefined ? projects[6091].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6091].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6091] != undefined ? projects[6091].votes != undefined ? decline_votes(projects[6091].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Biocentrum Mokroš

Mořice, okres Prostějov
{{projects[6092] != undefined ? projects[6092].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6092].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6092] != undefined ? projects[6092].votes != undefined ? decline_votes(projects[6092].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

ČSOB Kampus

Praha 5 Radlice, NHQ – Radlická 333/150, SHQ – Výmolova 3/353
{{projects[6093] != undefined ? projects[6093].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6093].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6093] != undefined ? projects[6093].votes != undefined ? decline_votes(projects[6093].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Dům vody a tónů

Pěnčín – Jistebsko, okres Jablonec nad Nisou
{{projects[6094] != undefined ? projects[6094].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6094].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6094] != undefined ? projects[6094].votes != undefined ? decline_votes(projects[6094].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Environmentální park Škrlovec

sídliště Olšava, Uherský Brod
{{projects[6095] != undefined ? projects[6095].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6095].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6095] != undefined ? projects[6095].votes != undefined ? decline_votes(projects[6095].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Hospodaření se srážkami Na Bahně

Bratčice, okres Brno-venkov
{{projects[6096] != undefined ? projects[6096].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6096].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6096] != undefined ? projects[6096].votes != undefined ? decline_votes(projects[6096].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Krajinný park V Ladech

Praha-Horní Počernice, okres Hlavní město Praha
{{projects[6097] != undefined ? projects[6097].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6097].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6097] != undefined ? projects[6097].votes != undefined ? decline_votes(projects[6097].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Hospodaření s vodou na Máchově statku

Kváskovice, okres Strakonice
{{projects[6098] != undefined ? projects[6098].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6098].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6098] != undefined ? projects[6098].votes != undefined ? decline_votes(projects[6098].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Mokřady Jablonné – ráj pro lidi i přírodu

Jablonné v Podještědí, okres Liberec
{{projects[6099] != undefined ? projects[6099].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6099].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6099] != undefined ? projects[6099].votes != undefined ? decline_votes(projects[6099].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Nový prostor pro řeku Dyji

Břeclav, hranice s Rakouskem, okres Břeclav
{{projects[6100] != undefined ? projects[6100].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6100].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6100] != undefined ? projects[6100].votes != undefined ? decline_votes(projects[6100].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Obnova Královské obory Stromovka v Praze

Královská obora Stromovka, okres Hlavní město Praha
{{projects[6101] != undefined ? projects[6101].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6101].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6101] != undefined ? projects[6101].votes != undefined ? decline_votes(projects[6101].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Park u Rakováčku v Rokycanech

Šťáhlavská, Rokycany
{{projects[6102] != undefined ? projects[6102].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6102].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6102] != undefined ? projects[6102].votes != undefined ? decline_votes(projects[6102].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Pestrá krajina na statku Vodňanský

Blíževedly, okres Česká Lípa
{{projects[6103] != undefined ? projects[6103].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6103].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6103] != undefined ? projects[6103].votes != undefined ? decline_votes(projects[6103].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Plužiny – šetrné zemědělství v Praze

Dolní Počernice, okres Hlavní město Praha
{{projects[6104] != undefined ? projects[6104].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6104].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6104] != undefined ? projects[6104].votes != undefined ? decline_votes(projects[6104].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Rekonstrukce a otevření areálu SVATOPETRSKA

Svatopetrská 725/7a, okres Brno-město
{{projects[6105] != undefined ? projects[6105].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6105].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6105] != undefined ? projects[6105].votes != undefined ? decline_votes(projects[6105].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Znovuoživení Staré Ponávky v Brně

Brno-Komárov, okres Brno-město
{{projects[6106] != undefined ? projects[6106].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6106].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6106] != undefined ? projects[6106].votes != undefined ? decline_votes(projects[6106].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Ozdravení vodního režimu na Lesnovských mokřadech

Lesnovské mokřady, Jihlava
{{projects[6107] != undefined ? projects[6107].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6107].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6107] != undefined ? projects[6107].votes != undefined ? decline_votes(projects[6107].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Hospodaření s dešťovkou v SUOMI Hloubětín

Laponská, Granitova, Saarinenova, Praha 9 Hloubětín
{{projects[6108] != undefined ? projects[6108].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6108].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6108] != undefined ? projects[6108].votes != undefined ? decline_votes(projects[6108].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Systém malých tůněk a mezí k zadržování vody

Dřevniště, Sedlčany, okres Příbram
{{projects[6110] != undefined ? projects[6110].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6110].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6110] != undefined ? projects[6110].votes != undefined ? decline_votes(projects[6110].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Téměř soběstačný slaměný dům

Dobřejovice, okres Praha-východ
{{projects[6111] != undefined ? projects[6111].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6111].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6111] != undefined ? projects[6111].votes != undefined ? decline_votes(projects[6111].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Zdravý dům z přírodních materiálů

Chodouň, okres Beroun
{{projects[6113] != undefined ? projects[6113].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6113].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6113] != undefined ? projects[6113].votes != undefined ? decline_votes(projects[6113].votes) : "" : ""}}
Hlasovat
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.