Foto: Vojta Herout

Ochrana před přívalovou vodou Schwertberg

Obec Schwertberg je pravidelně sužována přívalovými dešti, které neobvykle často vedly k velkým záplavám. Silné bouřky a obzvlášť nepříznivé počasí 23. července 2016 se staly podnětem k zajištění ochrany všech problémových zón obce proti přívalové vodě stékající z okolních svahů. Doposud bylo investováno 4 mil. EUR. Kromě vybudování 10 retenčních nádrží, sofistikovaných odvodňovacích kanálů a příkopů uzavřela obec také smlouvy o zelených úhorech se zemědělci, aby se více než 5 hektarů polí ve svazích mohlo změnit na trvale zelené louky a pastviny. Došlo k ekologickému zhodnocení retenčních prostor, založily se kvetoucí louky pro včely a vysadily se stromy a keře na ochranu před erozí.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Obec Schwertberg upozornila úřady na zemské i státní úrovni za vědecké podpory Univerzity Salzburg na své významné topografické a geologické výzvy. Problémy s vodou z přívalových dešťů odtékající ze svahů jsou ve Schwertbergu převážně přírodního původu a méně důsledkem neuváženého rozvoje osídlení.

Kromě mnoha vlastních iniciativ obce (plošné rozdělení kanalizační soustavy na splaškovou a dešťovou kanalizace, u strmých úseků cest vybudování vtokových šachet, stavební opatření na domech nebo stavítka u výtoku k řece Aist, uzavření smluv o zelených úhorech s farmáři a zřízení menších retenčních nádrží) byl s podporou odborníků a částečně s finanční podporou země, státu a EU realizován sofistikovaný komplex retenčních opatření.

Cílem je s konečnou platností zažehnat pro obec Schwertberg nebezpečí velké vody ze svahů. Plánovaná opatření jsou aktuálně již z více než tří čtvrtin zrealizovaná.
 
Jak to funguje
Retenční nádrž Poneggenbach zadrží přibližně 43 000 m³ vody, všechny 3 retenční nádrže u Lesterlu zadrží celkem asi 4 000 m³, retenční nádrž Wingegg má objem 800 m³, nádrž Broat´n 550m³, 3 stávající retenční nádrže u Sommerhaus cca 900m³, nádrž Mühlenweg 3 620m³ - celkem lze zadržet kolem 53 000 m³ v 10 retenčních nádražích.

Asi 20 000 m² pozemků v soukromém vlastnictví se přeměnilo na retenční plochy s veřejnými květinovými loukami, vysadilo se asi 30 stromů a více než 100 keřů. V otevřených příkopech protéká neustále voda (cenné pro ekosystém), v retenční nádrži Mühlenweg vzniklo umělé jezírko. Opatření mají pozitivní efekty na přibližně 60 ha částečně hustě osídleného území.

I přes všechnu nabízenou ochranu musí obyvatelé vždy počítat s určitým malým rizikem a nést i vlastní odpovědnost. Obec proto rovněž podporuje osvětu a informační kampaně, prostřednictvím kterých se obyvatelé dozvídají, jak se sami mohou proti povodním chránit jednoduchými opatřeními.
 
Původní stav
Záplavy v tak neobvyklé intenzitě nejsou v obci Schwertberg žádnou náhodou, ale mají své jasné příčiny. Schwertberg se rozkládá na kopcovitých výběžcích Mühlviertelu na okraji krajiny Machland. Z topografického hlediska se toto území vyznačuje mnoha velkoplošnými segmenty v podobě koryt a kotlin. Tzv. Český masiv je nyní částečně pokryt velmi tenkými vrstvami humusu a na mnoha místech se již v hloubce 70 cm narazí na žulu. Voda se proto nemůže vsáknout do země. Často je navíc půda velmi jílovitá a v případě sucha téměř nepropouští vodu. Při silných srážkách tak povrchová voda stéká do přírodních proláklin a prohlubní. Na přechodu k Machlandu nedochází na rovině k téměř žádnému odtoku vody, v důsledku čehož se pak říčky a potoky Wingeggerbach a Aisthofener Bach i Poneggenbach vylévají ze svých břehů.

Lokalita:
obec Schwertberg
Realizace:
2016-2021
Autor:
Thürriedl & Mayr (Fr. Kammler), LINZ AG (Hr. DI Heindl, Hr. Petschl).
Zhotovitel:
Gewässerbezirk Linz, GLS, Porr (Ausleitung Pergerstraße-Mühlenweg), WLV (RHB Poneggenbach)
Investor:
Gewässerbezirk Linz, Gemeinde Schwertberg, AMA, LE 14-20 Programm für ländliche Entwicklung, WLV
Kontakt:
Bgm. Max Oberleitner
oberleitnerhaha.@schwertberg.at