Foto: Vojta Herout

Nový kabátek pro řeku Naarn

Revitalizované úseky na řece Naarn v Horním Rakousku vytvářejí lepší životní prostor pro vodní organismy a obyvatelům žijícím v okolí dopřávají možnost rekreace během horkých dnů. Stín, který poskytují vysázené stromy, se stará o zlepšení mikroklimatu a brzdí oteplování vodních toků. Rozšířený prostor průtoku toku řeky sníží v případě vysoké vody riziko záplav.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Ve smyslu evropské "Rámcové směrnice o vodách" došlo ke zhodnocení některých úseků regulovaného toku řeky Naarn a to rozšířením a stočením toku, založením vedlejších ramen a zálivů i vysázením dřevin, to vše s cílem zlepšit ekologický stav a biodiverzitu. Rychle se ukázalo, že revitalizované úseky s sebou nesou přidanou hodnotu jak ohledně zlepšení povodňové situace, mikroklimatu, tak i pro vyžití obyvatel především v horkých dnech.
 
Jak to funguje
Přibližně 8,4 ha plochy rozdělené na 5 úseků řeky Naarn bylo postupně zrevitalizováno a ekologicky zhodnoceno.

Vytvořená rozšíření toku vedou ke zpomalení průtoku a tímto ke zlepšení stavu hladiny v případě vysoké vody. Pomocí inženýrsko-biologických úprav a rozmanitého tvarování říčního dna (brody, tůně, vodní rostliny) vznikly možnosti úkrytu pro ryby a živočišnou potravu při nízkém stavu vody během období sucha. Revitalizované ozelenění zlepšuje mikroklima, poskytuje místa pro ochlazení a zpomaluje ohřívání vody.
 
Původní stav
Řeka Naarn je hlavním vodním tokem území Machland, kde se provozuje intenzivní zemědělství. Za účelem vytvoření zemědělských užitných ploch došlo v letech 1968 až 1972 k regulaci a vyrovnání toku řeky, kdy bylo koryto řeky v délce cca 11 km upraveno do lichoběžníkového profilu.

Lokalita:
řeka Naarn mezi obcemi Perg a Mitterkirchen
Realizace:
2008-2016
Autor:
Büro PlanGo, ZT-Büro Thürriedl-Mayr, Gewässerbezirk Linz (Land OÖ.)
Zhotovitel:
Gewässerbezirk Linz (Land OÖ), Fa. Hasenöhrl, Fa. Habau, Fa. Petschl
Investor:
Wasserverband Machland (Konsensinhaber - 10% Kostenanteil), Bund (60%), Land Oberösterreich (30%)
Kontakt:
Dipl.-Ing. Wilhelm Somogyi
wilhelm.somogyihaha.@ooe.gv.at