App
Náš domov
Dům vody a tónů Foto: DOMY ATREA (Kateřina Raimová)

Dům vody a tónů

Mít na zahradě celý vodní biotop? Ano, určitě to jde. Dům vody a tónů nese tuto myšlenku už ve svém názvu. Moderní dřevostavba, navržená v energeticky pasivním standardu a využívající obnovitelné zdroje energie, je citlivě zasazená do stávající zástavby v podhůří Jizerských hor. Navazuje na ni přírodní zahrada s koupacím jezírkem, potůčkem a dalším jezírkem v mokřadu. Díky výhledu do kraje, zpěvu ptáků, hry slunce, vody, větru i zeleně vládne v zahradě jedinečná atmosféra.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Záměrem investorů bylo vytvoření nového domova pro aktivní manželský pár se dvěma menšími dětmi. Důležitým požadavkem bylo začlenění domu do krajinného rázu a do okolní zástavby. Stěžejní v tomto projektu je zahrada, která je rozdělena na několik různorodých částí. Díky vodním prvkům v zahradě dům a jeho okolí zvládá vyšší hladinu spodní vody na pozemku, ale i povrchovou vodu stékající z pole nad pozemkem v případě přívalových dešťů. Vodní biotop má schopnost na pozemku udržet vodu, což pomůže při očekávaném nedostatku vody v budoucnu. Vegetace v zahradě a vodní biotop má pozitivní vliv také na snižování teploty v okolí v období veder a podporuje biodiverzitu v území.

Stavba je energeticky úsporná, využívá obnovitelné stavební materiály a obnovitelné zdroje energie pro provoz domu.

Kromě přímých pozitivních vlivů má řešení i vedlejší pozitivní vlivy na širší okolí i pozitivní celospolečenský dopad, jelikož může sloužit jako dobrý příklad a inspirace pro realizaci obdobných staveb.
 
Jak to funguje
Celková rozloha pozemku je zhruba 2500 metrů čtverečních, jeho dominantou je zahrada a vodní prvky. Z podmáčeného terénu majitelé vytvořili jezírko v mokřadu, které zadržuje srážkovou vodu, poskytuje útočiště vodním živočichům a hmyzu a díky odpařování vody má pozitivní vliv na okolní mikroklima.

Koupací jezírko majitelé propojili s jezírkem v mokřadu a vytvořili tak částečně uzavřený okruh. Uspořili tak velké množství vody a zajistili čistotu v koupacím jezírku. K doplňování vody do okruhu slouží užitková voda z vrtané studny v horní části pozemku. Tento zdroj lze využít také k zálivce zahrady v období sucha. Voda ve vrtu nesplňuje parametry pro pitnou vodu, dům je proto napojený na veřejný vodovod.

Pro čištění odpadní vody majitelé používají biologickou čističku se vsakem do prostoru plošného zemního kolektoru tepelného čerpadla. Tam majitelé svádějí i dešťovou vodu. Zvyšuje se tak účinnost tepelného čerpadla, což vede k úspoře energie. Voda z vsaku následně doplňuje vodní biotop.

Rozmanité podmínky v různých částech pozemku lákají mnoho hmyzu, drobných živočichů a ptáků. Díky použitým opatřením výrazně vzrostla druhová pestrost, která má pozitivní vliv na okolní ekosystémy.
 
Původní stav
Na místě současného domu a zahrady byl členitý a svažitý, podmáčený, obtížně využitelný terén nacházející se v řídké zástavbě části malé obce v podhůří Jizerských hor v poměrně vysoké nadmořské výšce 600 m. n. m.

Dům a zahradu architekti naplánovali tak, aby využili potenciálu pozemku, naplnili požadavky investorů a zohlednili poměrně specifické výchozí podmínky jako je členitost pozemku, náročné klimatické podmínky, okolní stávající zástavba a zeleň, komplikované vlastnické vztahy a v neposlední řadě náročné požadavky stavebního úřadu a správců sítí.
 
Údržba
Dům a technologie vyžadují údržbu a servis obvyklé u rodinných domů. Zahrada zpočátku vyžaduje normální údržbu jako u běžného typu stavby. Nějakou dobu trvá, než se jednotlivé rostliny rozrostou, společenství začnou spolupracovat a vznikne rovnováha. Například půdokryvné rostliny začnou časem zamezovat rozrůstání plevele. Časová náročnost spojená s údržbou zahrady a vodních prvků je úměrná její velikosti.
 
Největší výzvy a překážky
Největší výzvou během projektové přípravy byly komplikované podmínky stavebního úřadu a správců sítí z důvodu subjektivních názorů na estetickou kvalitu domu. Proto původní představu vodního hospodaření doplněného o kořenovou čistírnu odpadních vod majitelé neuskutečnili.
 
Zkušenosti z provozu
Při plánování domu zvažovali majitelé doplňkové stínění západní terasy pomocí pergoly. Z estetických důvodů ji ale nevytvořili. Ke stínění v létě slouží primárně venkovní žaluzie, které jsou funkční, ale omezují pohyb a vizuální kontakt se zahradou. Majitelé prozatím řeší doplňkové stínění pomocí velkého slunečníku. V budoucnu však plánují i stavbu pergoly.

Vzhledem k lokalitě výstavby by bylo vhodné předem zvážit použití sítí proti hmyzu. V Domě vody a tónů byly sítě v návrhu zamítnuté a instalované až dodatečně, což bylo komplikované.

S ohledem na celoroční využívání koupacího jezírka, je nutné jeho pravidelné čištění od převážně mechanických nečistot (listí, jehličí). S ohledem na množství vzrostlých stromů na pozemku a blízkém okolí s tímto majitelé počítali. Intenzivněji čistit je potřeba na jaře a na podzim.

I když je to údajně poměrně častý jev, autor návrhu vodních prvků ani majitelé nepočítali s tak intenzivním růstem vodních řas v potůčku. Pravděpodobnou příčinou je extrémně zásaditá voda, vyplavování živin z přilehlého pole a opadaného listí a přílišné okysličování vody v kaskádách. Tento nepříjemný jev by do budoucna měly eliminovat vhodné vodní rostliny, které se teprve postupně rozrůstají.

Dále majitelé plánují vysázet rostliny na ploché střeše.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady si majitelé nepřejí uvádět. Pro financování projektu využili majitelé vlastní prostředky a podporu v dotačním programu Nová zelená úsporám v oblasti podpory B.2 – výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Kvalitně a s respektem zkultivovaná část krajiny jako je tento pozemek představuje nadčasovou hodnotu, která může svou „životností“ přesahovat fyzickou i morální „životnost“ samotného domu.

Rodinné a bytové domy Čištění a recyklace vody Využití dešťové vody Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Povodně a přívalové srážky Nedostatek vody a sucho Zelená energie 

Lokalita:
Pěnčín – Jistebsko, okres Jablonec nad Nisou
Realizace:
2013 – 2016 (studie – dokončení)
Autor:
Ing. arch. Zuzana Novosadová, Symbiosa – atelier architektů; Ing. Petr Halama
Zhotovitel:
Daniel Petříček – Domy Petříček (v licenci DOMY ATREA)
Investor:
Soukromá osoba
Kontakt:
Petr Dusil
petr.dusilhaha.@atrea.cz
„Projekt v sobě spojuje všechny klasické komponenty odpovědného a udržitelného stavění. Koupací jezírko lokálně ovlivňuje biodiverzitu a přístupnost vody pro zvířata žijící v zahradě. Nekomplikovaný design má pak potenciál promlouvat k široké veřejnosti, být inovativní, a zároveň "nerušit".“
Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, PhD.
Odborný porotce soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.