Pracovní prostředí
ČSOB Kampus Foto: Vojta Herout, www.vojtaherout.com

ČSOB Kampus

Vítěz kategorie Pracovní prostředí 2020

ČSOB dokončila v roce 2019 stavbu rozšířené centrály v pražských Radlicích. Ta symbolizuje vše, co dnes charakterizuje moderního zaměstnavatele – inovace, flexibilní pracovní prostředí a odpovědný přístup ke společnosti s důrazem na udržitelnost a ekologii. Nová budova kopíruje reliéf svahu, do kterého je umístěná, a díky použitým materiálům a střešní zeleni dokonale splývá s okolím.

Unikátní je zejména řešení vytápění a ochlazování pomocí rozsáhlé soustavy tepelných čerpadel. Budova tak nepotřebuje klasickou kotelnu. Komplex šetrně hospodaří s pitnou vodou hlavně díky využívání dešťové vody.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Cílem ČSOB bylo vytvoření kvalitního pracovního prostředí, které bude udržitelné a v souladu s přírodou. Díky šetrnému hospodaření s vodou ČSOB úspěšně reaguje na dlouhodobé sucho. Podporuje zdraví okolních zelených ploch a stromů, které přirozeně zabraňují zvyšování teplot a naopak pomáhají snižovat teplotu vzduchu v jinak rozpáleném městě až o několik stupňů. Díky moderním technologickým postupům vytváří z komplexu příjemné prostředí pro trávení pracovní doby v horkých letních dnech.
 
Jak to funguje
ČSOB Kampus je tvořený dvěma propojenými budovami. Původní budova NHQ z roku 2007 byla ve své době velmi unikátní z pohledu udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Novou budovu SHQ ČSOB dokončilo v roce 2019 za použití nejmodernějších technologií tak, aby respektovala Radlické údolí, do nějž je zasazená, plnila vysoké standardy na šetrnost a udržitelnost a zároveň splnila cíl poskytnutí moderního pracovního prostředí pro zaměstnance.

Zelené střechy
Střechy obou budov jsou osázené rostlinami. Z velké části ČSOB využilo intenzivní zelené střechy, na kterých najdeme dokonce vzrostlé stromy. V menší míře využilo i extenzivní. Na střechách je nastavená automatická kapková závlaha, která pomáhá neplýtvat s tolik potřebnou vodou.

Hospodaření s vodou
Dešťovou vodu ze svých střech kampus svádí do akumulačních nádrží a využívá ji k závlaze intenzivních zelených střech a zeleně v okolí budov.

Dle mezinárodní certifikace šetrných a udržitelných budov LEED Gold budova NHQ uspoří 13,9 % pitné vody a budova SHQ dle certifikace LEED Platinum uspoří 47.06 % pitné vody.

Velké množství zelených ploch okolo budov umožňuje přirozené zasakování vody do půdy.

Vytápění a ochlazování
Vytápění a ochlazování zajišťuje soustava 177 geotermických vrtů poháněných 4 kompresorovými chladícími jednotkami s možností pracující v režimu tepelného čerpadla. Vrty mají hloubku 150 metrů a dosahují celkové délky přes 26 kilometrů, čímž se stávají největší soustavou geotermických vrtů v Česku. Tato soustava vznikla spolu se stavbou nové budovy SHQ. Její přebytky však dosahují takových hodnot, že zvládají chladit a vytápět i starší budovu NHQ.

Snižování teploty v budovách i v jejich okolí napomáhá také místní rostlinstvo. Zelené střechy totiž slouží jako přirozená termoregulace budov. Navíc komplex pracuje s přirozenou ventilací vzduchu. Obě budovy komplexu jsou vybavené automatickým klimatizačním systémem, který otevírá okna v noci, kdy je vzduch nejvíce ochlazený.

Podpora biodiverzity
Rostliny na střechách a v okolí budov poskytují vhodné prostředí pro hmyz, ptáky i například houby a původní druhy rostlin. Navíc rostliny vytvářejí příjemné prostředí pro zaměstnance.
 
Původní stav
Na místě současného komplexu ČSOB Kampusu stála pouze budova NHQ na jedné straně Radlické silnice.
 
Údržba
Údržba odpovídá rozsahu a komplexnosti budov. Předpokládané náklady na údržbu jsou však nižší díky využití recyklace některých zdrojů, jako například využití dešťové vody k zavlažování rostlin či akumulace tepla z geotermálních vrtů.
 
Proč to není jinak
Když se banka rozhodla pro pokračování výstavby, proběhlo řádné výběrové řízení, kdy byl kladen důraz, aby nová stavba přirozeně navazovala na stávající budovu NHQ a vytvořila tak jednotný kampus postavený na hodnotách ekologie, udržitelnosti a využití moderních technologií.
 
Největší výzvy a překážky
Jednou z výzev byly drobné prodlevy v rámci výstavby vzniklé využíváním rozsáhlých technologií.

Administrativní budovy Městská zeleň Využití dešťové vody Vytápění Zelená střecha Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Nedostatek vody a sucho Zelená energie 

Lokalita:
Praha 5 Radlice, NHQ – Radlická 333/150, SHQ – Výmolova 3/353
Realizace:
NHQ dokončení 2007, SHQ dokončení 2019
Autor:
Ateliér Josefa Pleskota (NHQ) a Chalupa Architekti (SHQ)
Zhotovitel:
NHQ Skanska, SHQ Hochtief
Investor:
ČSOB
Kontakt:
Pavla Kuklová
pkuklovahaha.@csob.cz
„Centrála ČSOB mohla být postavena i jako obrovská masa, která by významně (podobně jako jiné rozsáhlé monofunkční areály) přispívala k rozšíření oblastí tzv. "tepelného ostrova". To se však nestalo. Intenzivní zelené střechy, flotila tepelných čerpadel a způsob využití dešťové vody byly ve své době odvážným řešením. ČSOB se má v tomto směru čím chlubit.“
Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, PhD.
Odborný porotce soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.