Pracovní prostředí
AKADEMIE Libchavy Foto: AKADEMIE Libchavy, s.r.o.

AKADEMIE Libchavy

Školicí středisko AKADEMIE Libchavy nevypadá jako jiná vzdělávací centra. Celý komplex je vybudovaný kreativním způsobem v souladu s přírodou. Na první pohled zaujmou dřevěné sruby se zelenými střechami. Dřevostavby doplňuje i zděná budova ze slámy a hlíny. Všechny budovy přitom vznikaly intuitivně. Najdeme tu kanceláře, kuchyni i ubytování. Hlavním kritériem bylo proudění světla a energie, aby se každý návštěvník mohl uvolnit a otevřít svému rozvoji. Majitelé se mimo jiné zaměřili i na nízkou energetickou náročnost a dlouhou životnost staveb.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
AKADEMIE Libchavy je školicí středisko, kde se v oblasti seberozvoje vzdělávají lidé z celé České republiky i lidé z ostatních Evropských států. Záměrem akademie bylo postavit areál v souladu s přírodou, nízkou energetickou náročností, s dlouhou životností a pozitivním vlivem na lidskou psychiku. Místo slouží jako inspirace pro realizaci staveb z přírodních materiálů a dřevostaveb se zelenými střechami.
 
Jak to funguje
Areál o rozloze 1,5 hektaru je tvořen dřevostavbami se střechami osázenými rozchodníky. Tři osmihranné sruby slouží jako kanceláře pro zaměstnance. Nachází se tu i velký srub, který slouží jako hlavní školicí budova a je obklopen několika malými sruby k práci ve skupinkách a k odpočinku účastníků. V areálu najdeme tančírnu s prosklenými stěnami a budovu, která byla jako jediná přestavěna z původního chléva pro vepře na jídelnu s ložnicemi. Dále se zde nachází souvislá zděná budova s apartmány, pro jejíž stavbu se využila sláma a hlína. To pomáhá přirozenému vyrovnávání teplot a vlhkosti v budově.

Díky zeleným střechám vytvořených na všech budovách a velkým propustným zeleným plochám se v areálu zadržuje voda, ochlazují se interiéry budov i okolní prostředí. Akademie tak úspěšně reaguje na zvyšující se teploty a sucho v okolní krajině.
 
Původní stav
Na místě, kde nyní stojí školicí středisko, se nacházel objekt bývalého zničeného statku Jednotného zemědělského družstva (JZD).
 
Kolik to stálo
Celkové náklady na výstavbu školicího centra tvoří zhruba 42 milionů korun, kdy 34 milionů tvořily vlastní rodinné finanční prostředky a 8 milionů pochází z dotace Czechinvest na školicí prostředí. Předpokládaná návratnost investice je 15 let a životnost 100 let.

Veřejné budovy Zelená střecha Vlny horka a tepelný ostrov Nedostatek vody a sucho Úspory energie 

Lokalita:
Horní Libchavy 127, okres Ústí nad Orlicí
Realizace:
2009 – 2019
Autor:
Zdeněk Štěpánek jako majitel vize s architekty a designéry (Daniel Vlček, Saša Kozák, Ondřej Klouček
Zhotovitel:
Místní firmy, Sruby Pacák
Investor:
Akademie Libchavy s.r.o.
Kontakt:
Denisa Štěpánková
stepankovahaha.@akademiesro.cz
„Akademie Libchavy je především pracovním prostředím - školícím střediskem. Svým charakterem ale hned zaujme. Vše je zde řešeno pokud možno přírodními materiály, a nízkoenergeticky. V kombinaci s nádhernou přírodou okolo se jedná o zajímavý příklad, který propaguje obdobný přístup u všech, kteří zařízení využijí. A těch není málo. “
Ing. Michael Hošek
Odborný garant soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.