Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna Foto: Nadace Partnerství, Vojta Herout

Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

V roce 2000 koupili manželé Hruškovi starou zničenou roubenku ve vesničce Stvolny na Manětínsku a začali budovat svůj sen – ekologickou farmu. Povoláním policistka a záchranář, které spojuje vášeň pro ornitologii, si stále více uvědomovali, jak zásadní vliv mají zemědělci na krajinu. V jejich okolí se totiž nacházely velké lány polí, meliorované mokřady, vytrhaná stromořadí, zničená boží muka a staré cesty.

Společně změnili přístup, začali na půdě hospodařit jinak – v souladu s přírodou, s vizí budoucnosti pro příští generace, rostliny i živočichy. Lány rozdělili na menší pole, vysazují aleje starých odrůd ovocných stromů, zachraňují staré ovocné sady, budují mokřady a na pozemcích města Manětína vytváří nové biokoridory. Největší radost jim přináší moštárna, v níž zpracovávají ovoce z okolí. Se zemědělci se dnes už nehádají, ale raději debatují. A na argument, že něco nejde, mají jednoduchou odpověď: „Přijeďte se podívat.“

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Návrat stromořadí do krajiny přispívá k zadržování dešťové vody, protože tyto liniové výsadby vždy doplňuje asi 2 m široký, nesekaný travnatý pás. Stromy snižují teplotu, vytváří stín, kam ulehají v době letních měsíců i pasoucí se krávy. Vybudovaný rozsáhlý mokřad již dnes viditelně mění mikroklima ve svém okolí, ochlazuje louky, k večeru se zde tvoří mlhy a porosty mají vyšší a stabilní výnosy sena i v období sucha. Rozdíly teplot oproti okolí jsou minimálně 2 až 3 stupně, což lze pocitově zaznamenat například i při jízdě na kole. V neposlední řadě všechny zmíněné prvky přispívají k zachování rozmanitosti druhů v lokalitě.
 
Jak to funguje
Stromořadí a biokoridory

Na počátku manželé nabídli městu Manětín pomoc s výsadbou stromů kolem historických cest a později i se vznikem biokoridorů. Během tří let se podařilo vysadit přibližně 2,5 km stromořadí zahrnujících zároveň dlouhověké i krátkověké dřeviny. Zasadili se také o zanesení těchto prvků do katastrálních map včetně jejich názvů, které stromořadí získala podle dominujícího druhu – např. Dubovka, Klenovka, Lipovka. Několika liniovými výsadbami ovocných dřevin (cca 1,5 km) Hruškovi rozdělili i vlastní půdní bloky. Celkově se jim podařilo vysadit 906 stromů, z toho 153 listnatých dřevin pak přibylo do nového biokoridoru o rozloze 2,1 ha.

Tůně a mokřady

Protože dlouholetým koníčkem manželů je ornitologie a ochrana přírody, přemýšleli, jak ptákům a dalším druhům v intenzivně zemědělsky obdělávané krajině pomoci. Napadlo je vyhloubit na svých pastvinách tři tůně v místech odvodněných meliorací. Jedná se o vzájemně kaskádovitě propojené zemní tůně o celkových rozměrech cca 20 x 70 m. Pravidelně je obydlují obojživelníci včetně kuňky obecné.

V blízkosti svého statku pak namísto zamýšleného rybníka vytvořili 1,5 ha rozlehlý mokřad, jehož zhruba dvě třetiny tvoří mělká zátopa. Nátok do mořadu vznikl jako nově meandrující koryto se třemi bočními tůněmi. Dnes ho pravidelně využívá bobr evropský, orel mořský, jeřáb popelavý, bekasin otavní a chřástal vodní. Mokřad se nachází v místě, kde se dříve těžila rašelina. Při budování mokřadu se jí vytěžilo asi 10 tisíc m³ a rozvezlo na sousedící ornou půdu, čímž se výrazně zvýšila její zasakovací schopnost při vydatných srážkách.

Záchrana starých sadů

V okolí Stvolna se zachovalo pár starých sadů, o které nikdo z místních neměl zájem. Manželé Hruškovi zakoupili 2 ha těchto sadů, staré stromy prořezali a dosázeli sem krajové odrůdy ovocných stromů, umístili hnízdní budky pro krutihlava obecného i kamenné zídky pro plazy. Trávu v sadech pravidelně spásají ovce. V roce 2020 a 2021 pak ještě založili nové sady na dvou plochách o výměře 0,9 a 0,8 ha. Ovoce Hruškovi zpracovávají ve vlastní moštárně pod vlastní značkou Stvolenský mošt. Na každé krabici balení moštu můžeme nalézt text, který vysvětluje důležitost starých stromů v krajině.
 
Původní stav
Vesnička Stvolny na Manětínsku se nachází v otevřené krajině mezi stolovými horami Vladařem a Chlumskou horou. Okolní krajinu poznamenaly důsledky intenzivního zemědělství. Kritika současného hospodaření místních zemědělců se však bohužel míjela účinkem, a tak se Hruškovi sami rozhodli změnit přístup.

Před realizací

Lokalita:
Stvolny, obec Manětín, okres Plzeň-sever
{{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17176].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes != undefined ? decline_votes(projects[17176].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Realizace:
2008-2021
Autor:
Jaroslav Hruška
Zhotovitel:
Jaroslav Hruška, Agrotrans s.r.o., Prostrom Bohemia s.r.o., Wolf System
Investor:
Jaroslav Hruška
Kontakt:
Jaroslav Hruška
info@biomostarna.cz

Finálové projekty 2022

Adaptace krajiny obce Vohančice

Adaptace krajiny obce Vohančice

Vohančice, okres Brno-venkov
{{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17167].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes != undefined ? decline_votes(projects[17167].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Český soběstačný dům

Český soběstačný dům

Kyselov, Vyšší Brod
{{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17153].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes != undefined ? decline_votes(projects[17153].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
DADA Distrikt

DADA Distrikt

Brno, Sekaninova 3
{{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17154].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes != undefined ? decline_votes(projects[17154].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Jizerská 237, Liberec
{{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17169].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes != undefined ? decline_votes(projects[17169].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Flight Park Javorový

Flight Park Javorový

Třinec – Oldřichovice
{{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17171].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes != undefined ? decline_votes(projects[17171].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
{{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17172].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes != undefined ? decline_votes(projects[17172].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Lesopark Líchy u Židlochovic

Lesopark Líchy u Židlochovic

Líchy, Židlochovice, okres Brno - venkov
{{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17175].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes != undefined ? decline_votes(projects[17175].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Nová radnice Praha 12

Nová radnice Praha 12

Generála Šišky 2375/6, Praha 12
{{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17155].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes != undefined ? decline_votes(projects[17155].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Čelakovského sady, Praha 1
{{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17157].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes != undefined ? decline_votes(projects[17157].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Prevence povodní v krajině Šardic

Prevence povodní v krajině Šardic

Šardice, okres Hodonín
{{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17165].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes != undefined ? decline_votes(projects[17165].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Residence Sakura

Residence Sakura

Praha 5, Košíře
{{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17164].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes != undefined ? decline_votes(projects[17164].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Borkovických blat

Revitalizace Borkovických blat

Borkovická blata u Soběslavi, okres Tábor
{{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17156].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes != undefined ? decline_votes(projects[17156].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Ořechov, Brno-venkov
{{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17166].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes != undefined ? decline_votes(projects[17166].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

niva toku Libuňky, Karlovice - Sedmihorky, okres Semily
{{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17168].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes != undefined ? decline_votes(projects[17168].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Českobrodská 32a, Praha 9
{{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17162].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes != undefined ? decline_votes(projects[17162].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Jihlava, ulice Vrchlického, Masarykovo náměstí
{{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17158].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes != undefined ? decline_votes(projects[17158].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Brno-Bohunice, Švermova 255/8
{{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17160].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes != undefined ? decline_votes(projects[17160].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Finálové projekty rakouské 2022

Hlasujte pro maximálně dva české a jeden rakouský projekt
Vybrané projekty
Hlasujte alepsoň pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český a jeden rakouský projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden rakouský projekt
Odeslat hlasy
Odeslat hlasy