App
Náš domov
Domov Podhradí Foto: Vojta Herout, www.nafotime.cz

Domov Podhradí

Na začátku byla zanedbaná pláň na okraji Týnce nad Labem a manželský pár s neobvyklým nápadem – investovat své prostředky a čas do areálu ubytování pro seniory, který bude vystavěn v pasivním standardu s využitím přírodních a obnovitelných materiálů.

Majitel firmy na stavbu dřevostaveb a zdravotní sestra specializující se na péči o staré lidi začali společně proměňovat dvacet tisíc m² pozemku v areálu nazvaném Podhradí. Nyní zde stojí bytový dům pro komunitní bydlení seniorů, rozrůstá se i permakulturní zahrada se sadem ovocných stromů. Další části areálu se budou dostavovat postupně.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Původně řídce zastavěná pláň s minimem vegetace byla vystavena horku, větru a přívalovým dešťům. Díky výsadbě stromů a založení užitkové zahrady, využití vegetační střechy na novém objektu a zadržení vody na pozemku se klima významně zlepší. Důležitým požadavkem bylo použití přírodních, obnovitelných materiálů, hospodaření s vodou, využití obnovitelných zdrojů energie a důraz na celkovou udržitelnost projektu.
 
Jak to funguje
Domov Podhradí bude v budoucnu tvořit ucelený areál budov, permakulturní zahrady a sadu pro pohodlný a důstojný život s odpovídající péčí nejen pro seniory. Právě senioři a nemocní lidé jsou tou nejohroženější skupinou v době extrémních projevů počasí vznikajících vlivem klimatické změny. Proto kombinace šetrných řešení zajišťující tepelný komfort obyvatel by se měla stát standardem při přípravě obdobných projektů.

Nyní je dokončena první stavba – přízemní bytový dům se zelenou střechou pro osoby se sníženou pohyblivostí a soběstačností se zaměřením převážně na seniory. Ze 14 bytových jednotek je již obsano 9. K dispozici mají uživatelé vedle svých bytů také zastíněné verandy, velkou místnost pro společné setkávání i veškerý prostor okolo budovy, kam majitelé vyseli květnatou louku, vysadili stromy a založili bezúdržbové bylinné záhony. Louku sečou mozaikovitě, aby zachovali prostor pro hmyz, na což si musí uživatelé domu zvykat.

V plánu je výstavba přízemní budovy se čtyřmi bytovými jednotkami, která rozšíří ubytovací kapacity bytového domu. Ve spodní části pozemku jsou naprojektované další budovy pro klienty vyžadující komplexnější a trvalejší péči. Na závěr se má stavět dvoupodlažní bytový dům pro ubytování personálu a rodinných příslušníků klientů.

Stavební řešení vychází z uceleného systému DOMY ATREA navrženého pro energeticky úsporné stavby. Ve značné míře jsou využité přírodní obnovitelné a recyklované materiály. Pro stěny je využité dřevovlákno, obklad je vytvoření z modřínu. To vše je doplněno systémem technických zařízení, který zajišťuje komfortní a zdravé bydlení pro klienty a nízké provozní náklady pro provozovatele.

Tepelný komfort

Pro vytápění budovy majitelé zvolili systém stropního teplovodního vytápění. K uchování teplé užitné vody a vody pro vytápění jsou využívané dva akumulační zásobníky, vyrovnávací pro vytápění o objemu 400 litrů a zásobník pro teplou vodu o objemu 750 litrů se záložní elektro patronou o výkonu 2 kW. Jako zdroj energie slouží především dvě tepelná čerpadla vzduch-voda. Jedno slouží pro ohřev vody pro vytápění, druhé pro ohřev teplé užitkové vody. Tepelná čerpadla fungují přibližně do -15 stupňů Celsia, poté se zapíná elektrokotel. Připravuje se také instalace fotovoltaického systému na střechu budovy.

Větrání bytů je zajištěno pěti rekuperačními jednotkami s čidly oxidu uhličitého – když je v místnosti příliš vydýchaný vzduch, zapne se rekuperace automaticky. Současně je ale možné i větrání oknem.

Hospodaření s vodou

Střechu budovy pokrývají rostliny, které pomáhají budovu izolovat, zadržují dešťovou vodu a zároveň podporují biodiverzitu. Zelené střechy mají rozlohu 980 metrů čtverečních.

Srážková voda se prozatím zasakuje na pozemku, ale do budoucna se počítá s instalací retenčních nádrží. Majitelé ale mají i další plány na snížení spotřeby pitné vody. Pro splachování toalet využijí zdroj vody na sousedním pozemku, který získali až v průběhu stavby první budovy.

V rámci stavebního řízení byla investorovi uložena povinnost napojení na obecní kanalizaci. Splašková voda se tedy z budovy odvádí do odpadní jímky, ze které je přečerpává do obecní kanalizace. Rozvody kanalizace jsou přizpůsobené tak, aby bylo možné alespoň část odpadních vod čistit v kořenové čistírně odpadních vod, jejíž realizace je plánována v dalších etapách projektu.
 
Původní stav
Území se nachází na okraji Týnce nad Labem nedaleko zříceniny gotické tvrze. Bezprostředně navazuje na oblast slepého ramene Labe a plánovaného lesoparku. Původně zde byla řídce zastavěná pláň s minimem kvalitní vegetace s několika starými nevyužívanými a chátrajícími budovami různého charakteru s komplikovanými vlastnickými vztahy.
 
Údržba
S ohledem na rodinný charakter projektu majitelé provádějí běžnou údržbu a opravy ve vlastní režii.
 
Proč to není jinak
Koncepce celé lokality od úvodní myšlenky postupně zrála a průběžně se upravovala. Původně investoři zvažovali i stavbu několika rodinných domů v kombinaci s několika oddělenými budovami pro bydlení seniorů. Postupně vykrystalizovalo současné řešení, na které měly vliv vize budoucího fungování areálu, aktuální možnosti financování a podmínky dotačních programů.
 
Největší výzvy a překážky
Největší výzvou bylo s projektem vůbec začít. A pak také zvládnout administrativu – stavební, dotační i sociální.
 
Zkušenosti z provozu
Provoz domova pro seniory je teprve na začátku, otevřen je od října 2020. Každý obyvatel přináší svůj lidský příběh, přichází se svými radostmi i starostmi a společně s ostatními obyvateli vytváří jednu jedinečnou komunitu – náhradní rodinu.

Již po velmi krátké době užívání se velmi pozitivně projevil efekt vegetační střechy. Srážková voda odtéká výrazně pomaleji, čímž se eliminují rizika spojená s přívalovými srážkami. Část vody se ještě na střeše odpaří, čímž dochází k ochlazení konstrukce i okolního prostředí. Tento efekt má velmi pozitivní vliv na teplotní komfort především v letním období.
 
Kolik to stálo
S ohledem na specifický charakter projektu, kdy je investor zároveň realizátorem a provozovatelem, se náklady obtížně vyčíslují. Náklady dosud realizované první etapy se pohybují kolem 17 až 18 milionů korun.

Náklady na projekt pokryly vlastní zdroje investora a dotační program Nová zelená úsporám.

Snahou investora bylo projekt realizovat nejlépe, jak bylo v době návrhu a výstavby technicky, legislativně a ekonomicky možné.
Předpokládaná životnost stavby je desítky let.

Rodinné a bytové domy Městská zeleň Vytápění Zelená střecha Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Nedostatek vody a sucho Úspory energie 

Lokalita:
Týnec nad Labem
Realizace:
2017 – 2020
Autor:
Ing. arch. Ondřej Novosad; Ing. Stanislav Kolář, Ing. David Chudoba
Zhotovitel:
Hynek Motl – Dřevostavby Motl
Investor:
Dana a Hynek Motlovi
Kontakt:
Petr Dusil
petr.dusilhaha.@atrea.cz
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.