App
Pracovní prostředí
Video: Radovan Kramář

Živá výrobní hala LIKO-Vo

Zelená střecha a fasády pokryté rostlinami jsou symbolem moderní stavby připravené na budoucnost. Najdete je na nové výrobní hale LIKO-Vo ve Slavkově u Brna. Rostliny ochlazují a zkrášlují prostředí. Přitom zalévány jsou přečištěnou odpadní vodou přímo z provozu. Navíc místo nabízí prostor pro mnohem více zeleně než před výstavbou.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Zastavěné oblasti se přehřívají. Venkovní plochy jsou rozpálené a teplota vzduchu uvnitř budov bez klimatizace šplhá do nepříjemných výšin. Společnost LIKO-S při stavbě nové výrobní haly LIKO-Vo na nepříjemné dopady zhoršujícího se klimatu nezapomněla. Ozeleněná průmyslová hala na rozdíl od těch běžných nepodporuje oteplování okolí a pomáhá dostat město mimo srážkový stín. Zelené fasády zabraňují přehřívání interiéru, zadržují vodu v krajině a navíc vytváří příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance. Výrobní hala má sloužit jako ukázka toho, jak dnes přistupovat ke stavebnictví.
 
Jak to funguje
Nová hala společnosti LIKO-S je ukázkou dobře propojených současných potřeb výroby a reakce na projevy klimatické změny. Výrobní hala LIKO-Vo je opláštěna zelenými fasádami a zelenou střechou. Budova zabírá plochu 1200 čtverečných metrů. Pozitivní vliv má ale na území o rozloze až půl hektaru. Dlouhá období sucha řeší hala čištěním odpadní vody z provozu ve střešních a fasádních kořenových čistírnách. Vyčištěnou vodu pak znovu využívá k zalévání zeleného pláště haly. Použitá voda tedy neodchází do kanalizace, ale je využita přímo v místě. Díky odparu vody rostlinami dochází k ochlazení okolí, ale i vnitřních prostor budovy. Během letních měsíců je tak teplota uvnitř až o 10 °C nižší než v obvyklých provozech.
 
Původní stav
Na území se před výstavbou nacházely nezastavěné louky.
 
Údržba
Zelené fasády vyžadují stálou péči. Standardně se jedná o řez fasád, který probíhá třikrát ročně. Biomasu využívá firma LIKO-S k výrobě kompostu. Rostliny zalévá přečištěnou odpadní vodou z provozu, proto se nezvyšují náklady na spotřebu vody.
 
Největší výzvy a překážky
Výstavbě předcházela velmi dlouhá příprava a firma LIKO-S vypracovala detailní projekt. Díky tomu realizace proběhla poměrně hladce.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady se vyšplhaly na 50 milionů korun. Halu kompletně financovala společnost LIKO-S. Návratnost investice firma předpokládá v roce 2035. Předpokládaná životnost investice je 50 let.

Výrobní areál Čištění a recyklace vody Zelená střecha Vlny horka a tepelný ostrov Nedostatek vody a sucho 

Lokalita:
Slavkov u Brna, okres Vyškov
Realizace:
10/2018 – 5/2019
Autor:
Libor Musil a Zdeněk Fránek
Zhotovitel:
LIKO-S a.s.
Investor:
Libor Musil
Kontakt:
Rostislav Dvořák
rostislav.dvorakhaha.@liko-s.cz
„"Zelená" hala představuje unikátní technologie, je vzorem výstavbu budov, adaptovaných na nedostatek vody a vlny veder. “
Mgr. Zuzana Rajchlová
Odborný porotce soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.