Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea Foto: Nadace Partnerství, Vojta Herout

Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Historie se opakuje – platí v pozitivním slova smyslu pro veřejná prostranství v blízkosti budov Národního muzea. Na podzim roku 1890 navrhl „urychleně“ František Thomayer úpravu sadů v návaznosti na právě dokončenou stavbu muzea. Stejně tak rychle se rozhodlo na podzim 2017 o proměně okolí budovy muzea ve spojitosti s jeho generální rekonstrukcí. V minimálním čase vznikl skvěle fungující tým architektů, krajinářů, dopravních inženýrů i technických projektantů. Společně změnili místo odříznuté od centra velkoměsta rušnou silnicí v reprezentační veřejný prostor – muzejní oázu – která přivádí zpět obyvatele i turisty. Neopomněli při tom na zlepšení podmínek pro stávající stromy, doplnění zeleně či retenci vody v území. Úspěšná revitalizace v okolí Národního muzea pak získala 2. místo v soutěži Park roku 2019.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Hlavním záměrem projektu a návrhu řešení bylo propojit celý veřejný prostor kolem Národního muzea s centrem města, zpřehlednit a vytvořit místo, které bude svým charakterem a dlouhodobou udržitelností navržených opatření odpovídat svému významu.

Z krajinářského hlediska pak došlo ke změně stanovištních podmínek doslova na každém čtverečním metru. Podařilo se eliminovat nebo alespoň zmírnit zdroje civilizačního stresu pro stromy, které jsou v centru velkoměsta zapotřebí i kvůli syndromu tepelného ostrova. Zlepšila se také retenční kapacita veškerých dlážděných ploch, což poskytuje ochranu před suchem i přívalovými srážkami.
 
Jak to funguje
Zasakování srážkových vod

Veškeré zpevněné plochy mezi budovami Národního muzea a v Čelakovského sadech jsou dlážděné, mají propustnou spáru a podloží pro aktivní sběr dešťové vody. Mezi velkými dlažebními kostkami se nachází spáry o velikosti 1 cm. U nově vysazených stromů je spára mezi užšími dlaždicemi větší (3,5 cm), aby dobře zaváděla vodu i k okrajům stromů (vsak až 1000 l/6 min/2 m²). Spáry tvoří kombinace dvou frakcí štěrku a žulových klínků, které pomáhají roznést zatížení bez omezení vsakování.

U měkkých ploch pak autoři projektu dbali na ochranu a zmírňování zhutňování půdy. Pomohlo mimo jiné jasné vymezení trávníkových ploch na pohledové (chráněné nízkým plůtkem), pobytové a psí louku.

Podpora biodiverzity

Autoři krajinářského konceptu dbali na to, aby v parku byly věkově i druhově pestré stromy a keře, ale zároveň nenarušovaly památkový záměr a kulturní dědictví. V parku se nyní nachází 182 stromů ve 21 druzích, zhruba 100 keřů a 100 tisíc rostlin. Nalezeneme mezi nimi rostliny dobře snášející sucho, historické sortimenty (např. šeříky, tulipány či trnovník pražský), chráněné druhy (hořec tolitovitý, ladoňka dvoulistá) a dokonce i druhy u nás vyhynulé (např. hvězdnice sivá). K výzvám patřilo například zachování a přesadba 144 původních tisů, které jsou ale velmi dobře adaptované na místní podmínky v centru.

Podpora životního prostoru pro zeleň

Kvůli podzemním konstrukcím, inženýrským sítím a dalším urbánním zásahům bylo potřeba vnímat park jako „zeleň na konstrukci“ a změnit charakter půdních profilů, aby byl vzdušnější a lépe pracoval s vodou.

V místech extrémního protkání sítěmi a velkých vibrací z kolejového provozu se vysadilo 6 stromů do kořenových buněk. V parku v dlažbě s mříží roste také jeden platan zasazený do strukturálního substrátu s kořenovými cestami pod dlažbou k přilehlým záhonům a trávníku. Aby se zabránilo zhutnění půdy, použili pracovníci arboristických firem k jejímu zkypření u vybraných dřevin supersonický rýč (AirSpade). Osvědčila se také sonda k diagnostice potřeby vody s možností doplňkové zálivky, která zachránila jeden z jerlínů před uschnutím, či kovová ochrana kmenů stromů před kontaminací psí močí a okopáváním.

Všechny stromy se s výjimkou jednoho (asi vnitřní vada ze školky) ujaly a mají uspokojivou vitalitu. Velmi dobře se daří jerlínům, mahalebkám, javorům klenům i nově založené aleji trnovníků pražských, která nahradila vykácenou lipovou alej. Koruny trnovníků již objemem koruny přesáhly původní padesátileté lípy.Autoři projektu:

Ing. arch. Jakub Hendrych (hlavní architekt), MgA. Viktória Mravčáková, Rozálie Kašparová, MSc. (IPR Praha); Ing. Ondřej Fous, Ing. arch. Michaela Sinkulová, David Hora, DiS. (autoři krajinářského řešení);

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s., METROPROJEKT Praha a.s., Artechnic - Schréder a.s., ZI Projekt

Zhotovitel:

Sdružení Metrostav a.s. – PRŮMSTAV, a.s. – IMOS Brno, a.s. (zhotovitel části Národní muzeum); INPROS PRAHA a.s. / DPP a.s. (zhotovitel dopravní části); GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. (zhotovitel krajinářské části)
 
Původní stav
Prostranství v okolí Národního muzea, které ročně navštíví 3-5 milionů návštěvníků, třicet let postupně chátrala. Byla odtržena od centra města magistrálou, nezajišťovala přehlednost a bezpečnost, nevybízela obyvatele a turisty k užívání, naopak umožňovala rozvoj drogové scény (při realizaci se odvážel 3,5 m³ kontejner jehel a kontaminovaného materiálu po narkomanech).

Původní kompozici parku Čelakovského sady definoval v roce 1890 František Thomayer, v roce 1973 jej pak znovuzaložil Jiří Novotný. Celková rozloha parku činí 1,3 ha. Samotný park v posledních 30 letech výrazně ovlivnil civilizační stres – vibrace (auta, metro), sešlap a následné zhutnění půdy, také znečištění solí, exhalacemi, obrusem z pneumatik i odpadky. Opakovaně se zde vykopávaly sítě v souvislosti s budováním a opravami podzemních konstrukcí. Nevhodné podmínky spolu s obdobím sucha v letních měsících vedly ke ztrátě vitality stromů (pokáceno jich muselo být celkem 35) a poškození keřů.

Před realizací

Lokalita:
Čelakovského sady, Praha 1
{{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17157].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes != undefined ? decline_votes(projects[17157].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Realizace:
2018
Autor:
Ing. arch. Jakub Hendrych, VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zhotovitel:
Sdružení Metrostav a.s. – PRŮMSTAV, a.s. – IMOS Brno, a.s., INPROS PRAHA a.s.
Investor:
Národní muzeum, Hlavní město Praha, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Kontakt:
Ing. arch. Jakub Hendrych
hendrych@ipr.praha.eu

Finálové projekty 2022

Adaptace krajiny obce Vohančice

Adaptace krajiny obce Vohančice

Vohančice, okres Brno-venkov
{{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17167].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes != undefined ? decline_votes(projects[17167].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Český soběstačný dům

Český soběstačný dům

Kyselov, Vyšší Brod
{{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17153].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes != undefined ? decline_votes(projects[17153].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
DADA Distrikt

DADA Distrikt

Brno, Sekaninova 3
{{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17154].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes != undefined ? decline_votes(projects[17154].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Jizerská 237, Liberec
{{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17169].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes != undefined ? decline_votes(projects[17169].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Stvolny, obec Manětín, okres Plzeň-sever
{{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17176].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes != undefined ? decline_votes(projects[17176].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Flight Park Javorový

Flight Park Javorový

Třinec – Oldřichovice
{{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17171].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes != undefined ? decline_votes(projects[17171].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
{{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17172].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes != undefined ? decline_votes(projects[17172].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Lesopark Líchy u Židlochovic

Lesopark Líchy u Židlochovic

Líchy, Židlochovice, okres Brno - venkov
{{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17175].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes != undefined ? decline_votes(projects[17175].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Nová radnice Praha 12

Nová radnice Praha 12

Generála Šišky 2375/6, Praha 12
{{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17155].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes != undefined ? decline_votes(projects[17155].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Prevence povodní v krajině Šardic

Prevence povodní v krajině Šardic

Šardice, okres Hodonín
{{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17165].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes != undefined ? decline_votes(projects[17165].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Residence Sakura

Residence Sakura

Praha 5, Košíře
{{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17164].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes != undefined ? decline_votes(projects[17164].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Borkovických blat

Revitalizace Borkovických blat

Borkovická blata u Soběslavi, okres Tábor
{{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17156].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes != undefined ? decline_votes(projects[17156].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Ořechov, Brno-venkov
{{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17166].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes != undefined ? decline_votes(projects[17166].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

niva toku Libuňky, Karlovice - Sedmihorky, okres Semily
{{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17168].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes != undefined ? decline_votes(projects[17168].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Českobrodská 32a, Praha 9
{{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17162].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes != undefined ? decline_votes(projects[17162].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Jihlava, ulice Vrchlického, Masarykovo náměstí
{{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17158].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes != undefined ? decline_votes(projects[17158].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Brno-Bohunice, Švermova 255/8
{{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17160].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes != undefined ? decline_votes(projects[17160].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Finálové projekty rakouské 2022

Hlasujte pro maximálně dva české a jeden rakouský projekt
Vybrané projekty
Hlasujte alepsoň pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český a jeden rakouský projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden rakouský projekt
Odeslat hlasy
Odeslat hlasy