Adaptace krajiny obce Vohančice Foto: Výsadby ve Vohančicích; Nadace Partnerství, Vojta Herout

Adaptace krajiny obce Vohančice

Pro obyvatele Vohančic je výsadba stromů dvakrát do roka společenskou událostí, kterou si většina z nich nenechá ujít. Jejich zapojení i aktivita obce přináší výsledky – okolní krajina změnila svůj vzhled. Tam, kde se během výrazných lijáků splachovala ornice z polí do obce, vznikly louky, rozsáhlé sady, polní cesty. Obec osela travní směsí více než 43 ha nejohroženějších ploch, přibyly stovky nových stromů a tisíce keřů.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Soubor komplexních opatření se nachází na území o rozloze 2,5 km² a pomáhá snižovat dopady intenzivně obdělávaných polí na Vohančice i okolní obce. Prudké deště totiž dříve smývaly ze zemědělských ploch ornici a ohrožovaly i zástavbu. Díky rozsáhlému zatravnění se podařilo také zlepšit situaci s vysycháním vodních zdrojů v letních měsících severně od obce v trati Haltýře a dochází k postupnému naplňování zdejších podzemních štol (haltýřů) vodou. Přirozené zarůstání lokality navíc poskytuje úkryt a potravní možnosti ptákům a dalším drobným živočichům. Aktuálně se zde vyskytuje 22 kusů volavek.
 
Jak to funguje
K prvním opatřením se řadí ambiciózní projekt protierozního valu a rozsáhlých krajinářských úprav svahů. V roce 2019 se zpracovalo erozní posouzení a následně se zatravnily plochy orné půdy nad obcí druhově bohatými travními směsmi. Vznikl tak základ svahu s obecními sady. Další sad obyvatelé vysadili nad novým obecním sportovištěm. Postupně se také začala dosazovat přestárlá stromořadí podél hlavních silnic i polních cest (zejména ořešáky).

V roce 2020 rozčlenila nová polní cesta zemědělské plochy v lokalitě K Žernůvce. Cestu doplňuje stromořadí složené z habrů a babyk. Na konci léta pak přišla první výsadba na zaloučeném svahu Nad Závistí. Rok 2021 přinesl Karlátkový sad v lokalitě nad Haltýřem, kam přibyla více než stovka převážně ovocných stromů. Vznikly také dvě nové polní cesty zpřístupňující lesní pozemky, kolem nichž obyvatelé vysadili ovocné stromy, habry, babyky a další druhy stromů původních na tomto území.

Během tří let se tedy podařilo osít cca 43 ha erozně nejohroženějších pozemků různými travními směsmi. Síť polních cest se rozšířila o 2.2 km a rozčlenila krajinu vegetačními pásy s doprovodnou zelení. Do volné krajiny obec vysázela celkem 278 stromů (stromořadí, solitéry, menší shluky, remízky, ovocné sady).

Adaptace obce Vohančice na klimatickou změnu se nyní nachází přibližně v polovině plánovaného rozsahu opatření. V roce 2023 by se měla v nivě Heroltického potoka realizovat soustava malých vodních nádrží a tůní. V lokalitě Kozí doly by v budoucnu mělo vzniknout biocentrum o rozloze 2,8 ha. S protierozním valem by ho měl propojit biokoridor. Zbývá také osázet celou centrální část protierozního valu, kterou by měl tvořit rozsáhlý genetický sad zahrnující většinu starých tradičních odrůd Tišnovska.
 
Původní stav
Vohančice leží v blízkosti města Tišnova a mají 194 obyvatel. Zástavba se nachází na jižní hranici katastru. Směrem od severu se do obce svažují desítky hektarů intenzivně obdělávaných polí. Na východě a západě se rozkládají lesní porosty. Kvůli stávajícím klimatickým změnám je území teplotně nadprůměrné a srážkově chudé. Pokud zaprší, jedná se převážně o přívalové deště směřující vodu do obce a společně s ní i bahno (ornici smytou s povrchu polí). Stávající smrkové lesní porosty navíc napadl kůrovec a stromy zhruba na 20 ha ploše se budou muset odtěžit. Tím se zvýší rozsah ploch se sníženou retencí srážkové vody a ohrožených erozí.

Obec trpí silným nedostatkem vody. V minulých letech se voda musela do Vohančic dokonce dovážet. V roce 2018 proto obec vydala veřejnou vyhlášku (platnou i v zimních měsících), která upravuje spotřebu vody na obyvatele a den množstvím 100 litrů. Zakazuje také využití pitné vody k napouštění bazénů a pro zálivku. V trati Haltýře severně od obce se nacházejí podzemní štoly (haltýře), které v minulosti zásobovaly části obce vodou. V současnosti jsou tyto zdroje vyschlé, což omezuje možnost nové výstavby. Nedostatek vody se obec pokouší řešit vrtem hlubokým 225 m, ten je zatím vyhlouben do 203 m.

Před realizací

Lokalita:
Vohančice, okres Brno-venkov
{{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17167].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17167] != undefined ? projects[17167].votes != undefined ? decline_votes(projects[17167].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Realizace:
1/2019 - 31/12 2021
Autor:
Zahradní a krajinářská tvorba spol. s r.o.; Design for landscape s.r.o.; VZD Invest s.r.o.
Zhotovitel:
Agrostis s.r.o.; VZD Invest s.r.o., KAVYL s.r.o., obyvatelé obce, Spolek přátel Vohančice, z.s.
Investor:
obec Vohančice
Kontakt:
Petr Blahák
obec@vohancice.cz

Finálové projekty 2022

Český soběstačný dům

Český soběstačný dům

Kyselov, Vyšší Brod
{{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17153].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17153] != undefined ? projects[17153].votes != undefined ? decline_votes(projects[17153].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
DADA Distrikt

DADA Distrikt

Brno, Sekaninova 3
{{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17154].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17154] != undefined ? projects[17154].votes != undefined ? decline_votes(projects[17154].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Jizerská 237, Liberec
{{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17169].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17169] != undefined ? projects[17169].votes != undefined ? decline_votes(projects[17169].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Stvolny, obec Manětín, okres Plzeň-sever
{{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17176].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17176] != undefined ? projects[17176].votes != undefined ? decline_votes(projects[17176].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Flight Park Javorový

Flight Park Javorový

Třinec – Oldřichovice
{{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17171].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17171] != undefined ? projects[17171].votes != undefined ? decline_votes(projects[17171].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
{{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17172].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17172] != undefined ? projects[17172].votes != undefined ? decline_votes(projects[17172].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Lesopark Líchy u Židlochovic

Lesopark Líchy u Židlochovic

Líchy, Židlochovice, okres Brno - venkov
{{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17175].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17175] != undefined ? projects[17175].votes != undefined ? decline_votes(projects[17175].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Nová radnice Praha 12

Nová radnice Praha 12

Generála Šišky 2375/6, Praha 12
{{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17155].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17155] != undefined ? projects[17155].votes != undefined ? decline_votes(projects[17155].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Čelakovského sady, Praha 1
{{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17157].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17157] != undefined ? projects[17157].votes != undefined ? decline_votes(projects[17157].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Prevence povodní v krajině Šardic

Prevence povodní v krajině Šardic

Šardice, okres Hodonín
{{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17165].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17165] != undefined ? projects[17165].votes != undefined ? decline_votes(projects[17165].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Residence Sakura

Residence Sakura

Praha 5, Košíře
{{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17164].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17164] != undefined ? projects[17164].votes != undefined ? decline_votes(projects[17164].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Borkovických blat

Revitalizace Borkovických blat

Borkovická blata u Soběslavi, okres Tábor
{{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17156].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17156] != undefined ? projects[17156].votes != undefined ? decline_votes(projects[17156].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Ořechov, Brno-venkov
{{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17166].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17166] != undefined ? projects[17166].votes != undefined ? decline_votes(projects[17166].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

niva toku Libuňky, Karlovice - Sedmihorky, okres Semily
{{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17168].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17168] != undefined ? projects[17168].votes != undefined ? decline_votes(projects[17168].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Českobrodská 32a, Praha 9
{{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17162].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17162] != undefined ? projects[17162].votes != undefined ? decline_votes(projects[17162].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Jihlava, ulice Vrchlického, Masarykovo náměstí
{{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17158].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17158] != undefined ? projects[17158].votes != undefined ? decline_votes(projects[17158].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}
Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Brno-Bohunice, Švermova 255/8
{{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[17160].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[17160] != undefined ? projects[17160].votes != undefined ? decline_votes(projects[17160].votes, 'cs-CZ') : "" : ""}}

Finálové projekty rakouské 2022

Hlasujte pro maximálně dva české a jeden rakouský projekt
Vybrané projekty
Hlasujte alepsoň pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český a jeden rakouský projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden český projekt
Můžete hlasovat ještě pro jeden rakouský projekt
Odeslat hlasy
Odeslat hlasy