Adapterra Awards
Hledá nejlepší příklady
adaptací na změnu klimatu

Chceme, aby byl náš život příjemný
v každé roční době

Změna klimatu mění naše životy a je jen na nás, jak planetu připravíme na budoucnost. Soutěž Adapterra Awards vyhlášená Nadací Partnerství hledá a oceňuje projekty, které ochlazují naše města a pomáhají zadržovat vodu v krajině.

dnů stačí kořenovce na přečištění šedé vody

tisíc hektarů mokřadů zmizelo v Česku od roku 1950

litrů vody odpaří vzrostlý strom za jeden den

Aktuální dění

 

Hlasování veřejnosti 2022 je tu!

Podpořte vašeho favorita adaptací na klimatickou změnu

I letos vybereme ty nejlepší nápady adaptací na klima změnu z volné krajiny i městského prostředí, jak ve veřejném prostoru, tak na budovách. Svého vítěze však můžete vybrat i vy. Svůj hlas můžete udělit až 2 českým projektům a 1 rakouskému projektu. Český projekt s nejvíce hlasy vyhraje Cenu sympatie.

Vyberte nejsympatičtější nápad

Chci hlasovat

Jak dopadl ročník 2021?

Podívejte se na video vítězů, fotografie z konference či katalog nejlepších adaptačních opatření roku.

Minulý ročník

Harmonogram

25. 1.–31. 3. 2022
Přihlašování projektů do soutěže
12. 4. 2022
Zveřejnění přihlášených projektů
19. 5. 2022
Online konference #jaknaklima
13. 4.–31. 7. 2022
Hodnocení projektů
1. 8.–15. 10. 2022
Veřejné online hlasování
9. 10.–15. 10. 2022
Tajné online hlasování
2. 11. 2022
Konference a slavnostní vyhlášení

Odborná komise

 

Přihlášené projekty zhodnotí odborná komise.

RNDr. Milan Svoboda
RNDr. Milan Svoboda
Praktikující urbanista a krajinář. Zabývá se plánováním sídel a krajiny a projekty krajinářských staveb, v nichž uplatňuje principy zelené infrastruktury a adaptace na změnu klimatu. Aktivně pracuje v České komoře architektů, zejména v oblasti architektonických soutěží. Mezi architekty se dostal díky praktickému působení, vzdělání má ale přírodovědecké, vystudoval krajinnou ekologii a ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, PhD.
Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, PhD.
Místostarostka pro rozvoj architektury, urbanismu a veřejného prostoru Prahy 7, odborná asistentka na Ústavu urbanismu FA ČVUT. Studovala architekturu na FA VUT v Brně a TU Karlsruhe a hospodářské a sociální dějiny na FF UK a Universität Wien. Pracovala v architektonické kanceláři 3+1 architekti a také jako specialistka na urbanismus měst v Národním památkovém ústavu. Je členkou pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA.
Ing. Arch. Igor Kovačević, Ph.D.
Ing. Arch. Igor Kovačević, Ph.D.
Pochází z Bosny a Hercegoviny. Na Fakultě architektury ČVUT absolvoval obor architektura a urbanismus. V současnosti vede architektonickou platformu MOBA. Spoluzaložil první nezávislé centrum architektury v České republice Centre for Central European Architecture (CCEA). Přednáší na vysokých školách Archip a North Carolina State University. Podílí se na řadě mezinárodních projektů, je činný jako architekt, urbanista, kurátor a teoretik.
RNDr. Jakub Horecký, Ph.D.
RNDr. Jakub Horecký, Ph.D.
Úředník MŽP z odboru obecné ochrany přírody a krajiny, který má od roku 2012 na starost přípravu národních strategických dokumentů v oblasti adaptace na změnu klimatu. Vzdělání v oborech ekologie a ochrana životního prostředí získal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zkušenosti z oblasti změny klimatu doplnil na četných konferencích a workshopech.
Mgr. Zuzana Rajchlová
Mgr. Zuzana Rajchlová
Výzkumná pracovnice v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde se věnuje tématu změny klimatu, jejího dopadu na zemědělství a také výzkumu adaptačního chování z pohledu sociologie. Je absolventkou oboru Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde také nyní studuje v doktorském programu Environmentální studia.
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Specialista na krajinnou ekologii, ekologické aplikace v krajině, ekologickou újmu a environmentální problémy venkovské krajiny, působí od roku 1992 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Mimo jiné zpracoval přes 130 ekologických expertíz, expertních stanovisek a konzultačních vyjádření k vlivům investičních záměrů na životní prostředí.
Ing. Vlastimil Karlík
Ing. Vlastimil Karlík
Odborník na ochranu přírody, působí ve spolcích Koalice pro řeky a Arnika. Je řešitelem řady projektů zaměřených na podporu revitalizací vodních toků a niv, zvyšování biodiverzity a zavádění přírodě blízkých adaptačních opatření pro zmírňování sucha a povodní.
Lucie Langová, M.Sc.
Lucie Langová, M.Sc.
Krajinný architekt, který se v projektech snaží uplatňovat principy šetrné k přírodním zdrojům a doprovázet tak místa k rovnováze. Studovala krajinnou architekturu a urbanismus na TU München, kde se věnovala revitalizaci postindustriálních krajin a zelené infastruktuře. Přednáší a píše články o nových, k přírodě šetrných trendech v zahradní a krajinné architektuře.
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.
Přední český klimatolog působící na Českém hydrometeorologickém ústavu je řadu let expertem na klimatologická data a databáze ve Světové meteorologické organizaci (WMO), od roku 2014 zastupuje Českou republiku v Mezivládním panelu pro klimatickou změnu (IPCC) a dále publikuje a přednáší s cílem popularizovat klimatologii.

Historie soutěže

 

Máme na co navazovat

Adapterra Awards pokračuje v soutěži Adaptační opatření roku, kterou v roce 2015 uspořádala Integra Consulting s.r.o. Odborná porota soutěže vybrala čtyři vítěze z celkem 29 přihlášených projektů. Více informací o projektech najdete zde.

V roce 2019 jsme poprvé zorganizovali soutěž způsobem, jaký jej dnes známe. Do prvního ročníku se zapojilo 24 projektů. V roce 2020 pak 78 projektů z celé České republiky a v roce 2021 počet narostl na 101. Podívejte se na ně v naší inspirativní databázi.

Newsletter

 

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima

Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odebírat

Staňte se partnerem

 

Prezentujte se v soutěži, která oslovuje pokrokové odborníky ve vaší sféře.

Chci vědět víc

Partneři

Pořadatel

Odborný garant

Partner

Pod záštitou

Podpora

Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.