Adapterra Awards
Hledá nejlepší příklady
adaptací na změnu klimatu

Chceme, aby byl náš život příjemný
v každé roční době

Změna klimatu mění naše životy a je jen na nás, jak planetu připravíme na budoucnost. Soutěž Adapterra Awards vyhlášená Nadací Partnerství hledá a oceňuje projekty, které ochlazují naše města a pomáhají zadržovat vodu v krajině.

dnů stačí kořenovce na přečištění šedé vody

tisíc hektarů mokřadů zmizelo v Česku od roku 1950

litrů vody odpaří vzrostlý strom za jeden den

Aktuální dění

 

Známe vítěze roku 2021!

Gratulujeme všem vítězům i finalistům!

Letos jsme mohli ocenit celkem 8 projektů. Vítěze jednotlivých kategorií, vítěze Ceny Prahy a Ceny sympatie, a díky přeshraniční spolupráci také vítěze Cen českého a rakouského příhraničí.

Zajímá vás, kdo to je?

Chci poznat vítěze

Katalog inspirativních nápadů 2021

Stáhněte si katalog inspirativních řešení a projděte si hravou formou adaptacemi ve městě a na budovách

Chci si stáhnout katalog

Harmonogram

26. 1.–31. 3. 2021
Přihlašování projektů do soutěže
12. 4. 2021
Zveřejnění přihlášených projektů
13. 4.–31. 7. 2021
Hodnocení projektů
3. 8.–7. 10. 2021
Veřejné online hlasování
8. 10.–15. 10. 2021
Tajné online hlasování
4. 11. 2021
Konference a slavnostní vyhlášení

Odborná komise

 

Přihlášené projekty zhodnotí odborná komise.

RNDr. Milan Svoboda
RNDr. Milan Svoboda
Praktikující urbanista a krajinář. Zabývá se plánováním sídel a krajiny a projekty krajinářských staveb, v nichž uplatňuje principy zelené infrastruktury a adaptace na změnu klimatu. Aktivně pracuje v České komoře architektů, zejména v oblasti architektonických soutěží. Mezi architekty se dostal díky praktickému působení, vzdělání má ale přírodovědecké, vystudoval krajinnou ekologii a ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, PhD.
Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, PhD.
Místostarostka pro rozvoj architektury, urbanismu a veřejného prostoru Prahy 7, odborná asistentka na Ústavu urbanismu FA ČVUT. Studovala architekturu na FA VUT v Brně a TU Karlsruhe a hospodářské a sociální dějiny na FF UK a Universität Wien. Pracovala v architektonické kanceláři 3+1 architekti a také jako specialistka na urbanismus měst v Národním památkovém ústavu. Je členkou pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA.
Ing. Arch. Igor Kovačević, Ph.D.
Ing. Arch. Igor Kovačević, Ph.D.
Pochází z Bosny a Hercegoviny. Na Fakultě architektury ČVUT absolvoval obor architektura a urbanismus. V současnosti vede architektonickou platformu MOBA. Spoluzaložil první nezávislé centrum architektury v České republice Centre for Central European Architecture (CCEA). Přednáší na vysokých školách Archip a North Carolina State University. Podílí se na řadě mezinárodních projektů, je činný jako architekt, urbanista, kurátor a teoretik.
RNDr. Jakub Horecký, Ph.D.
RNDr. Jakub Horecký, Ph.D.
Úředník MŽP z odboru obecné ochrany přírody a krajiny, který má od roku 2012 na starost přípravu národních strategických dokumentů v oblasti adaptace na změnu klimatu. Vzdělání v oborech ekologie a ochrana životního prostředí získal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zkušenosti z oblasti změny klimatu doplnil na četných konferencích a workshopech.
Mgr. Zuzana Rajchlová
Mgr. Zuzana Rajchlová
Výzkumná pracovnice v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde se věnuje tématu změny klimatu, jejího dopadu na zemědělství a také výzkumu adaptačního chování z pohledu sociologie. Je absolventkou oboru Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde také nyní studuje v doktorském programu Environmentální studia.
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Specialista na krajinnou ekologii, ekologické aplikace v krajině, ekologickou újmu a environmentální problémy venkovské krajiny, působí od roku 1992 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Mimo jiné zpracoval přes 130 ekologických expertíz, expertních stanovisek a konzultačních vyjádření k vlivům investičních záměrů na životní prostředí.
Ing. Vlastimil Karlík
Ing. Vlastimil Karlík
Odborník na ochranu přírody, působí ve spolcích Koalice pro řeky a Arnika. Je řešitelem řady projektů zaměřených na podporu revitalizací vodních toků a niv, zvyšování biodiverzity a zavádění přírodě blízkých adaptačních opatření pro zmírňování sucha a povodní.
Lucie Langová, M.Sc.
Lucie Langová, M.Sc.
Krajinný architekt, který se v projektech snaží uplatňovat principy šetrné k přírodním zdrojům a doprovázet tak místa k rovnováze. Studovala krajinnou architekturu a urbanismus na TU München, kde se věnovala revitalizaci postindustriálních krajin a zelené infastruktuře. Přednáší a píše články o nových, k přírodě šetrných trendech v zahradní a krajinné architektuře.
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.
Přední český klimatolog působící na Českém hydrometeorologickém ústavu je řadu let expertem na klimatologická data a databáze ve Světové meteorologické organizaci (WMO), od roku 2014 zastupuje Českou republiku v Mezivládním panelu pro klimatickou změnu (IPCC) a dále publikuje a přednáší s cílem popularizovat klimatologii.

Historie soutěže

 

Máme na co navazovat

Adapterra Awards pokračuje v soutěži Adaptační opatření roku, kterou v roce 2015 uspořádala Integra Consulting s.r.o. Odborná porota soutěže vybrala čtyři vítěze z celkem 29 přihlášených projektů. Více informací o projektech najdete zde.

V roce 2019 jsme poprvé zorganizovali soutěž způsobem, jaký jej dnes známe. Do prvního ročníku se zapojilo 24 projektů. V roce 2020 pak 78 projektů z celé České republiky a v roce 2021 počet narostl na 101. Podívejte se na ně v naší inspirativní databázi.

Newsletter

 

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima

Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Staňte se partnerem

 

Prezentujte se v soutěži, která oslovuje pokrokové odborníky ve vaší sféře.

Partneři

Pořadatel

Hlavní partner

Odborný garant

Partner

Pod záštitou

Podpora

Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.