Adapterra Awards 2019

Hledáme inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu změnám klimatu. Vytváříme unikátní databázi nejlepších příkladů adaptačních opatření, ve které najde inspiraci domácí kutil i odborník.

O soutěži

Aktuální dění

Odborníci z naší poroty všechna řešení ohodnotí a některé projekty i osobně navštíví. Do 31. července 2019 vybereme ta nejlepší opatření, která zařadíme do unikátní databáze inspirativních adaptačních opatření. Zároveň budou tyto projekty bojovat o Cenu sympatie ve veřejném letním hlasování.

Vrcholem prvního ročníku soutěže bude celostátní odborná konference 4. listopadu, která v Praze představí ty nejzajímavější trendy v oblasti adaptací na změnu klimatu. A právě tady představíme vítěze všech kategorií Adapterra Awards 2019 včetně inspirativních projektů ze zahraniční. 

Nestihli jste přihlásit svoje opatření? Tak ho nezapomeňte přihlásit do druhého ročníku soutěže v roce 2020.
 

Seznam opatření

Bezzálivková předzahrádka rodinného domku

Eva Hauserová
Praha 6
Hlavní město Praha

Biocentrum Ostrůvek

ATELIER FONTES, s.r.o.
Kobylí
Jihomoravský kraj

Dům s mokřadní střechou

Michal Šperling
Praha 7
Hlavní město Praha

Hamrys - nový rekreační park na orné půdě

Magistrát města Olomouce
Olomouc
Olomoucký kraj

Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Ostrava-Poruba
Moravskoslezský kraj

Kozmické ptačí louky

ZO ČSOP Ochránce
Kozmice u Hlučína
Moravskoslezský kraj

Model Zdoňov - zádrž vody v celé ploše povodí a renovace krajiny

Živá voda, z.s.
Zdoňov
Královéhradecký kraj

Mokřadní střechy a fasády na kancelářské budově Liko-Noe

Kořenovky.cz
Slavkov
Jihomoravský kraj

Několik aplikací reagujících na vývoj klimatu

Milan Hrdlička
Velká nad Veličkou
Jihomoravský kraj

Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo

Lesy České republiky, s.p.
okres Znojmo
Jihomoravský kraj

Obnova tradiční, pestré a malebné vesnické krajiny jižní Moravy

Martin Smetana
Zálúčí
Jihomoravský kraj

Od soutoku k železniční trati, nová podoba řeky Moravy na jihu Olomouce

Povodí Moravy s.p., Magistrát města Olomouce
Olomouc, k.ú. Nové Sady, k.ú. Hodolany
Olomoucký kraj

Park pod Plachtami v Brně Novém Lískovci

Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec
Brno-Nový Lískovec
Jihomoravský kraj

Raduňský mokřad

ZO ČSOP Ochránce
Raduň
Moravskoslezský kraj

Rekonstrukce RD v Brně-Židenicích

Ing. Vilém Řiháček
Brno-Židenice
Jihomoravský kraj

Revitalizace Litovického potoka u Hostivic

Město Hostivice
Hostivice
Středočeský kraj

Revitalizace mokřadních biotopů v přírodní památce Olšoveček

Lesy České republiky, s.p.
Jindřichov u Velké Bíteše
Kraj Vysočina

Revitalizace Nivničky a obnova Mlýnského náhonu

Město Uherský Brod
Uherský Brod
Zlínský kraj

Revitalizace retenční nádrže komerční areál Křimice

Kořenovky.cz
Plzeň 5
Plzeňský kraj

Systém recyklace šedé vody v bytovém domě Botanica

Skanska Reality a.s.
Praha 5
Hlavní město Praha

Tůň pro zadržování a zasakování vody Sušetice

Kořenovky.cz
Sušetice
Středočeský kraj

Výrobní hala firmy Železný

Kořenovky.cz
Jíloviště
Středočeský kraj

Zadržování vody na Josefovských loukách

Česká společnost ornitologická
Josefovské louky
Královéhradecký kraj

Zeleň léčí a vzdělává

Ing. Eva Mačurová, MBA
Tábor
Jihočeský kraj

Živá hala LIKO-VO

LIKO-S a.s.
Slavkov u Brna
Jihomoravský kraj

Soutěžní kategorie

Volná krajina

Chceme kolem sebe úrodnou a vlahou půdu, nikoliv vyprahlou step. Adaptační opatření realizovaná v krajině zmírňují dopady klimatických výkyvů i dlouhodobých trendů. Může se jednat o přírodě blízkou protipovodňovou ochranu, protierozní opatření na zemědělské půdě, obnovu a revitalizaci mokřadů a tůní nebo další tradiční a inovativní řešení.

Zastavěná území

Potřebujeme, aby byl život ve městech příjemný nebo alespoň snesitelný za letních veder, stejně jako silných mrazů. Adaptační opatření ve městech a obcích musí přispět ke zmírnění efektu tepelného ostrova města a také umět vhodně využít a zadržet vodu, případně ji rychle odvést za silných krátkodobých srážek. Příkladem takových řešení je budování povrchů propustných pro dešťovou vodu nebo zvětšení ploch zeleně.

Pracovní prostředí

Naším záměrem je, aby se soukromé firmy i veřejné instituce nejen přizpůsobily klimatickým změnám, ale zároveň svými opatřeními aktivně přispívaly k adaptaci na klimatickou změnu tím, jak ovlivňují své bezprostřední okolí i životní prostředí. Jedná se například o nová technologická řešení provozů i kancelářských budov, která se zaměřují na vícenásobné využití vody a využití obnovitelných zdrojů.

Náš domov

Všichni se můžeme přizpůsobit změně klimatu adaptací našich domovů a jejich okolí. Příkladem adaptace na úrovni domu je opakované využití vody včetně šedé a dešťové. Nebo zlepšení mikroklimatu v okolí, kterému pomůže instalace zelené střechy, vytvoření promyšlené přírodní zahrady s koupacím jezírkem nebo domácí kořenová čistírna.

Kritéria

Jak závažné klimatické riziko projekt v dané oblasti zohledňuje? Reaguje na problémy, které z hlediska očekávaného vývoje klimatu v ČR vyžadují řešení? Jde například o povodně, vlny veder nebo jiné rozmary počasí.

Zajímá nás, jestli opatření funguje v různých situacích nebo je naopak velmi flexibilní a umožňuje úpravy podle vývoje změn klimatu a také jestli řeší zároveň více problémů spojených se změnami klimatu. Může dojít i k negativnímu dopadu na další adaptační zájmy?

Jaké vedlejší efekty projekt má? Je přínosný i pro rekreaci obyvatel nebo podpořil prostupnost území? Přispívá i ke snižování emisí skleníkových plynů? Má nějaké další pozitivní vedlejší efekty případně je výrazně ekonomicky výhodný?

Jedním z kritérií je i to, zda předložený projekt má nějaké pozitivní či negativní vlivy na životní prostředí. Například podporuje biodiverzitu nebo přispívá k větší čistotě ovzduší.

Má dané řešení potenciál inspirovat ostatní k tvorbě dalších adaptačních opatření? Také nás zajímá do jaké míry je projekt inovativní. Může vzniklým řešením dojít i k negativnímu dopadu na další adaptační zájmy?

Průběh soutěže

Přihlašování

Do soutěže může svůj projekt přihlásit jednotlivec i organizace, která projekt financovala, projektovala, podílela se na jeho výstavbě nebo ho vlastní. Pokud pozemek není váš, potřebujeme, abyste nám k přihlášce připojili i souhlas majitele pozemku.

Editace a zveřejnění přihlášek

Které projekty letos bojují v soutěži Adapterra Awards? Jejich seznam jsme zveřejnili 1. dubna 2019.

Rozhodování poroty

V naší porotě jsou odborníci na slovo vzatí. Všechny projekty důkladně posoudí a těm nejlepším se 31. července otevřou dveře do finále. Některé projekty také odborná porota osobně navštíví.

Hlasování veřejnosti

Který projekt získá Cenu sympatie? O tom v průběha léta rozhodne veřejnost prostřednictvím online hlasování.

Vyhlášení a konference

Které projekty si odnesou historicky první ocenění Adapterra Awards? To zjistíte 4. listopadu 2019 na celostátní konferenci věnované adaptacím na změnu klimatu. Na programu bude slavnostní vernisáž výstavy oceněných projektů a křest průvodce nejlepšími adaptačními projekty letošního roku.

Ocenění

Vítězný projekt v kategorii Volná krajina obdrží finanční Cenu Nestlé ve výši 100 000 Kč. Vítězi všech kategorií se mohou těšit na zahraniční exkurzi za nejlepšími příklady adaptačních opatření.

Zajímají vás podrobná pravidla?
Podívejte se na ně v pdf.

Podrobné podmínky soutěže