Pracovní prostření
Video: Radovan Kramář

Živá výrobní hala LIKO-VO

Zelená střecha a fasády pokryté rostlinami jsou symbolem moderní stavby připravené na budoucnost. Najdete je na nové výrobní hale LIKO-Vo ve Slavkově u Brna. Rostliny ochlazují a zkrášlují prostředí. Přitom zalévány jsou přečištěnou odpadní vodou přímo z provozu. Navíc místo nabízí prostor pro mnohem více zeleně než před výstavbou.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Zastavěné oblasti se přehřívají. Venkovní plochy jsou rozpálené a teplota vzduchu uvnitř budov bez klimatizace šplhá do nepříjemných výšin. Společnost LIKO-S při stavbě nové výrobní haly LIKO-Vo na nepříjemné dopady zhoršujícího se klimatu nezapomněla. Ozeleněná průmyslová hala na rozdíl od těch běžných nepodporuje oteplování okolí a pomáhá dostat město mimo srážkový stín. Zelené fasády zabraňují přehřívání interiéru, zadržují vodu v krajině a navíc vytváří příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance. Výrobní hala má sloužit jako ukázka toho, jak dnes přistupovat ke stavebnictví.
 
Jak to funguje
Nová hala společnosti LIKO-S je ukázkou dobře propojených současných potřeb výroby a reakce na projevy klimatické změny. Výrobní hala LIKO-Vo je opláštěna zelenými fasádami a zelenou střechou. Budova zabírá plochu 1200 čtverečných metrů. Pozitivní vliv má ale na území o rozloze až půl hektaru. Dlouhá období sucha řeší hala čištěním odpadní vody z provozu ve střešních a fasádních kořenových čistírnách. Vyčištěnou vodu pak znovu využívá k zalévání zeleného pláště haly. Použitá voda tedy neodchází do kanalizace, ale je využita přímo v místě. Díky odparu vody rostlinami dochází k ochlazení okolí, ale i vnitřních prostor budovy. Během letních měsíců je tak teplota uvnitř až o 10 °C nižší než v obvyklých provozech.
 
Původní stav
Na území se před výstavbou nacházely nezastavěné louky.
 
Údržba
Zelené fasády vyžadují stálou péči. Standardně se jedná o řez fasád, který probíhá třikrát ročně. Biomasu využívá firma LIKO-S k výrobě kompostu. Rostliny zalévá přečištěnou odpadní vodou z provozu, proto se nezvyšují náklady na spotřebu vody.
 
Největší výzvy a překážky
Výstavbě předcházela velmi dlouhá příprava a firma LIKO-S vypracovala detailní projekt. Díky tomu realizace proběhla poměrně hladce.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady se vyšplhaly na 50 milionů korun. Halu kompletně financovala společnost LIKO-S. Návratnost investice firma předpokládá v roce 2035. Předpokládaná životnost investice je 50 let.

Výrobní areál Čištění a recyklace vody Zelená střecha Vlny horka a tepelný ostrov Nedostatek vody a sucho 

Lokalita:
Slavkov u Brna, okres Vyškov
Realizace:
10.2018 - 5.2019
Autor:
Libor Musil a Zdeněk Fránek
Zhotovitel:
LIKO-S a.s.
Investor:
Libor Musil
Kontakt:
Rostislav Dvořák
rostislav.dvorakhaha.@liko-s.cz
„"Zelená" hala představuje unikátní technologie, je vzorem výstavbu budov, adaptovaných na nedostatek vody a vlny veder. “
Mgr. Zuzana Rajchlová
Odborný porotce soutěže
logo NP

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

Adaptační projekty Nadace Partnerství

Adapterra
Otevřená zahrada
Strom roku
Zelené oázy
LIFE TreeCheck

Kontaktní údaje

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno
IČ: 457 73 521

adapterra@nadacepartnerstvi.cz

© 2019 | Nadace Partnerství