Volná krajina
Video: Vojta Herout

Ptačí park Josefovské louky

Vítěz Ceny sympatie 2019

Milovníci historie se v Jaroměři zabaví prohlídkou pevnosti Josefov, milovníci přírody si pak přijdou na své v Ptačím parku Josefovské louky. K životu tam totiž Česká společnost ornitologická přivedla sto let starý závlahový systém, který fungoval na Metuji na začátku 20. století pro zvýšení výnosu tehdejších luk. Hradítka a stavítka dnes opět slouží pro regulaci přítoku vody. Dnes je ale hlavním cílem podpora výskytu mokřadních ptáků. Zadržování vody na Josefovských loukách zároveň pozitivně ovlivňuje místní mikroklima a pomáhá předejít povodním na toku Metuje a Labe.

This site uses cookies. By clicking on “I accept” you agree with GDPR.
logo NP

Nadace Partnerství

Nadace Partnertsví (The Environmental Partnership Foundation) helps people care for the environment. It provides them with grants, professional services and inspiration from abroad. It encourages public involvement in tree planting, creation of high-quality public spaces, traffic calming, and sustainable tourism and cycling. It is based in Brno, Czech Republic, in Open Garden.

www.nadacepartnerstvi.cz

Adaptation Projects of the Environmental Partnership Foundation

LIFE TreeCheck
Open Garden
Tree of the Year
European Tree of the Year
Plants for the future

Contact Information

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno,  Czech Republic
Company Identification Number: 457 73 521

adapterra@nadacepartnerstvi.cz
© 2021 | Nadace Partnerství