Pracovní prostření
Video: Radovan Kramář

Zelená výrobní hala Železný

Víte, jak vypadá obyčejná průmyslová hala a její okolí? V létě je rozpálená, v zimě je v ní chladno a voda odtéká kamsi pryč. Hala firmy Železný na výrobu kajaků stojící nedaleko Prahy vypadá úplně jinak. Střechu tvoří oblouky, mezi kterými kvetou netřesky. Spolu se substrátem zadržují dešťovou vodu a udržují stabilní teplotu budovy. U vchodu se zrcadlí vodní hladina a opodál rostou květiny v kořenové čistírně odpadních vod. Ta připravuje použitou šedou vodu z haly na využití při splachování toalet.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Výrobní hala firmy Železný se podílí na zpomalování odtoku dešťové vody a zadržování vody v krajině. Voda, která se vypařuje ze střechy, vodní nádrže a kořenové čistírny, ochlazuje mikroklima svého okolí. Nádrž je navíc jedinou vodní hladinou v širokém okolí a je tak záchranným místem pro život mokřadních rostlin a vodních živočichů, především vážek a šídel. Vysazené jsou zde i ryby.
 
Jak to funguje
Zelená střecha výrobní haly se rozkládá na ploše 500 metrů čtverečních. Pokrývá ji substrát spolu s vysazenými suchomilnými rostlinami nenáročnými na údržbu. Zelená střecha zadržuje dešťové srážky a přebytečná voda stéká do požární nádrže, která je umístěna u vchodu do areálu firmy.

Vodní nádrž na ploše 250 čtverečních metrů zachytává, odpařuje a pomalu zasakuje vodu. Je osázená mokřadními rostlinami, které vodu pomáhají čistit. Šedá odpadní voda vznikající v objektu vtéká do soustavy podzemních nádrží a následně putuje do kořenové čistírny odpadních vod. Přečištěná voda je v budově využívána ke splachování toalet.
 
Původní stav
Místo, kde dnes stojí výrobní hala, bylo kdysi polem určeným k rozšíření průmyslového areálu v Jílovišti. Přestože území bylo využito pro stavbu výrobní haly, obohatilo své okolí o vodní hladinu i kvetoucí záhony. Okolo areálu se nachází další průmyslové budovy, pole a v dálce lesy.
 
Údržba
Budoucí náklady se týkají pravidelného kosení vzrostlých rostlin v kořenové čistírně odpadních vod a dosazování netřesků na střeše. Finance poputují i na čištění vodní nádrže u vchodu do areálu a nádrží kořenové čistírny. Za pět let se tak konalo pouze jednou.
 
Zkušenosti z provozu
Vlivem silného větru při bouřkách se v prvním roce párkrát stalo, že substrát z jednoho z rohů střechy odlétl. V tomto místě firma Železný nahradila část střechy dlaždicemi a blízké okolí doplnila kokosovou rohoží, která drží substrát a netřesky na místě.

Úspora pitné vody dosahuje 50 % oproti standardnímu řešení.
 
Kolik to stálo
V porovnání s budováním konvenční výrobny byla cena výrobní haly vyšší zhruba o 10 %. Finance putovaly z vlastních zdrojů a z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Předpokládaná životnost opatření je 50 let.

Výrobní areál Čištění a recyklace vody Zelená střecha Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov 

Lokalita:
Jíloviště, okres Praha-západ
Realizace:
2014
Autor:
Antonín Železný - návrh haly - Kořenovky.cz - Hopodaření s vodou
Zhotovitel:
Železný s. r. o. - Kořenovky.cz
Investor:
Železný s. r. o.
Kontakt:
Michal Šperling
michal.sperlinghaha.@gmail.com
„Inspirativní koncept, který demonstruje možnosti adaptace výrobního prostředí na změnu klimatu (zde sucho a vysoké teploty), ale také řešení směřující k minimalizaci negativních vlivů urbanizace na životní prostředí a vodní režim krajiny.“
RNDr. Jakub Horecký, Ph.D.
Odborný porotce soutěže
logo NP

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

Adaptační projekty Nadace Partnerství

Adapterra
Otevřená zahrada
Strom roku
Zelené oázy
LIFE TreeCheck

Kontaktní údaje

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno
IČ: 457 73 521

adapterra@nadacepartnerstvi.cz

© 2019 | Nadace Partnerství