Foto: Vojta Herout

Znovuoživení řeky Nivničky u Uherského Brodu

Vodní poměry na Uherskobrodsku dnes zlepšuje znovuoživená řeka Nivnička. Kromě rozvolnění koryta vodního toku je okolí řeky doplněno mokřady. Obnovený je i kdysi zaoraný Mlýnský náhon. Všechny kroky vedou k zadržování vody, která dříve rychle odtékala pryč z území. Okolí řeky se tak stalo lákavou oázou nejen pro mokřadní ptáky, ale i místní výletníky, kteří mohou okolí zkoumat z ptačí pozorovatelny.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Hlavním přínosem znovuoživení řeky Nivničky je zvýšená schopnost místní krajiny zadržovat vodu. Výsadba stromů, rozčlenění území na menší celky spolu s rozvětvením Mlýnského náhonu zmírňuje vysoušení zemědělské půdy a zpomaluje rychlý odtok srážek z polí. Tím zabraňuje erozi a splachu půdy, zastavuje její znehodnocování a zvyšuje její schopnost vsakovat vodu. Zároveň poskytuje útočiště rostlinám a živočichům. Navíc projekt chrání město před povodněmi. Díky vodním plochám je dnes lokalita vítanou výletní destinací obyvatel nejen Uherského Brodu.
 
Jak to funguje
Řeka Nivnička byla obnovena v úseku přibližně 2,5 kilometru, hlavně v její dolní části před ústím do Olšavy. Nedílnou součástí díla byla obnova starého Mlýnského náhonu. Díky svému rozvolnění náhon rozvádí vodu do širokého okolí a přivádí dešťovku stékající z polí od Černé Hory. Zároveň jsou přes náhon odkláněny mimořádné přítoky z řeky Nivničky.

Podél vytvořených mokřadů byly na okraji Uherského Brodu za Slováckými strojírnami vysázeny stovky stromů. Ty rozčlenily velké pásy polí do menších celků.

Podoba místa se dnes blíží přírodním tokům, přirozeným vodním plochám a tůním. Celková délka obnoveného koryta říčky dosahuje přes 7 700 metrů, objem zadržené vody je více než 22 tisíc metrů krychlových. Plocha zakládaných mokřadních biotopů dosáhla 1,4 hektaru.
 
Původní stav
Před obnovou zaoraného Mlýnského náhonu se podél říčky Nivničky nacházely velké lány zemědělsky běžně využívané půdy. Dešťové srážky z polí rychle odtékaly a půda zůstávala vysušená. Situace vedla ke zvýšení větrné i vodní eroze a ztrátě kvality půdy. Mokřady v oblasti, kam již nezasahuje území Natura 2000, chyběly. Území nedokázalo pojmout vodu při přívalových deštích. Povodně v minulosti dokonce zaplavily blízký výrobní areál. Do vyprahlé krajiny nikdo kromě zemědělců v minulosti nezavítal.

Hlasovat
{{projects[2493] != undefined ? projects[2493].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2493].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2493] != undefined ? projects[2493].votes != undefined ? decline_votes(projects[2493].votes) : "" : ""}}
Lokalita:
Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
Realizace:
20.12.2010-20.03.2012
Autor:
Ing. Tomáš Horký
Zhotovitel:
STAVEKO, s.r.o.
Investor:
Město Uherský Brod
Kontakt:
Mgr. Pavel Chramosta
pavel.chramostahaha.@ub.cz
Hlasovat

Finálové projekty 2019

Biocentrum Ostrůvek u Kobylí

Kobylí, okres Břeclav
{{projects[2499] != undefined ? projects[2499].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2499].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2499] != undefined ? projects[2499].votes != undefined ? decline_votes(projects[2499].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Dům s mokřadní střechou v Praze

Praha 7, okres Hlavní město Praha
{{projects[2495] != undefined ? projects[2495].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2495].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2495] != undefined ? projects[2495].votes != undefined ? decline_votes(projects[2495].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

ulice Karla Pokorného, Ostrava-Poruba
{{projects[2497] != undefined ? projects[2497].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2497].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2497] != undefined ? projects[2497].votes != undefined ? decline_votes(projects[2497].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Kozmické ptačí louky

Kozmice u Hlučína, okres Opava
{{projects[2498] != undefined ? projects[2498].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2498].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2498] != undefined ? projects[2498].votes != undefined ? decline_votes(projects[2498].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Nová podoba řeky Moravy na jihu Olomouce

Olomouc - k.ú. Nové Sady, k.ú. Hodolany, okres Olomouc
{{projects[2500] != undefined ? projects[2500].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2500].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2500] != undefined ? projects[2500].votes != undefined ? decline_votes(projects[2500].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky

Zálúčí u Blatničky, okres Hodonín
{{projects[2494] != undefined ? projects[2494].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2494].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2494] != undefined ? projects[2494].votes != undefined ? decline_votes(projects[2494].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Park pod Plachtami v Brně

Brno - Nový Lískovec, okres Brno-město
{{projects[2501] != undefined ? projects[2501].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2501].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2501] != undefined ? projects[2501].votes != undefined ? decline_votes(projects[2501].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Ptačí park Josefovské louky

Jaroměř, okres Náchod
{{projects[2504] != undefined ? projects[2504].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2504].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2504] != undefined ? projects[2504].votes != undefined ? decline_votes(projects[2504].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Rekonstrukce rodinného domu v Brně

Brno - Židenice, okres Brno-město
{{projects[2496] != undefined ? projects[2496].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2496].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2496] != undefined ? projects[2496].votes != undefined ? decline_votes(projects[2496].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Zelená výrobní hala Železný

Jíloviště, okres Praha-západ
{{projects[2503] != undefined ? projects[2503].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2503].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2503] != undefined ? projects[2503].votes != undefined ? decline_votes(projects[2503].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Znovuoživení řeky Nivničky u Uherského Brodu

Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
{{projects[2493] != undefined ? projects[2493].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2493].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2493] != undefined ? projects[2493].votes != undefined ? decline_votes(projects[2493].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Živá výrobní hala LIKO-VO

Slavkov u Brna, okres Vyškov
{{projects[2502] != undefined ? projects[2502].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2502].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2502] != undefined ? projects[2502].votes != undefined ? decline_votes(projects[2502].votes) : "" : ""}}
Hlasovat
logo NP

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

Adaptační projekty Nadace Partnerství

Adapterra
Otevřená zahrada
Strom roku
Zelené oázy
LIFE TreeCheck

Kontaktní údaje

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno
IČ: 457 73 521

adapterra@nadacepartnerstvi.cz

© 2019 | Nadace Partnerství