Foto: Vojta Herout, www.vojtaherout.com

Pestrá krajina na statku Vodňanský

První zmínky o dnešním Statku Vodňanský na Českolipsku je z roku 1371. Dějinné mezníky dvacátého století však málem znamenaly jeho zánik – když na něm v roce 1991 mohla opět začít hospodařit rodina původních vlastníků, bylo vše zchátralé, poničené a rozkradené. Rodině se však podařilo na hospodářskou tradici navázat. A v posledních letech navazují i na tradice svých předků, které se týkají přístupu a vztahu k půdě a hospodaření na ní.

Vodňanští se věnují rostlinné výrobě a chovu masného skotu a zároveň kladou obrovský důraz na potřeby krajiny. Narozdíl od dnes běžných postupů hospodaří na menších půdních blocích, samozřejmostí jsou biopásy s pestrou skladbou plodin a biokoridory osázené původními dřevinami. Farma je zároveň otevřená všem, kteří se chtějí o těchto šetrných způsobech hospodaření něco dozvědět. Ukazuje, že se dá na zemědělské půdě hospodařit šetrně a v souladu s přírodou i v konvenčním zemědělství.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Statek obhospodařuje 557 hektarů plochy. Kromě toho patří ke statku vodní plochy, mokřadla, neevidované remízky a lesní porosty.

Rodinná filosofie hospodářů vychází z tradic převzatých od předchozích generací. Zemědělství tehdy nebylo vnímáno jen jako produkce potravin a cesta k ekonomickému zisku. Jeho nedílnou součástí byla i zodpovědnost za ekologickou stabilitu a tvář krajiny. Tomu je na Statku Vodňanských přizpůsobeno obhospodařování zemědělských ploch. Všechny postupy směřují k tomu, aby zde fungovala biodiverzita produkčních ploch, byla zajištěna půdní ochrana, zlepšil se vodní režim a omezilo se používání chemických ochranných prostředků i umělých hnojiv.
 
Jak to funguje
Původní větší celky polí jsou rozčleněné na menší, případně plošně zmenšené založením biopásů. Osevní postup je diverzifikovaný, vedle hlavních produkčních plodin pšenice, řepky, ječmene a žita má významný podíl jetel, peluška a bílkovinné plodiny. Vodňanští zařazují i meziplodiny.

Seče na travnatých porostech provádí vždy po částech a v určitých časových odstupech, aby zvěř na těchto plochách stále nacházela dostatek potravy a úkrytu. Místa s výskytem vzácných druhů rostlin při seči cíleně vynechávají.

Velkou pozornost zemědělci věnují také péči o stromy a remízy v krajině. Pravidelně provádí udržovací zdravotní řezy stromů a remízů a zároveň postupně vysazují další stromy a zakládají nové remízy. Volbu vhodných dřevin konzultují s CHKO Kokořínsko-Máchův kraj a zohledňují při ní nejen stanovištní vhodnost, ale i krytovou a potravní atraktivitu pro lokálně rozšířené druhy zpěvných ptáků. Kromě toho statek dále úzce spolupracuje s CHKO Kokořínsko-Máchův kraj při podpoře některých ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů, a vzácných druhů rostlin.
 
Původní stav
Při obnově hospodářství začínala rodina hospodařit na 100 hektarech bez adekvátní zemědělské techniky. Provozní a historické budovy byly po desetiletích komunistického hospodaření v nepoužitelném stavu. Krajina byla v důsledku kolektivizace a intenzivního zemědělství bez struktury, půda byla degradovaná.

Hlasovat
{{projects[6103] != undefined ? projects[6103].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6103].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6103] != undefined ? projects[6103].votes != undefined ? decline_votes(projects[6103].votes) : "" : ""}}
Lokalita:
Blíževedly, okres Česká Lípa
Realizace:
2012 – dosud
Autor:
Mag. Erich Vodňanský
Zhotovitel:
Mag. Erich Vodňanský
Investor:
Statek Vodňanský s.r.o.
Kontakt:
Mag. Erich Vodňanský
statekhaha.@vodnansky.eu
Hlasovat

Finálové projekty 2020

AKADEMIE Libchavy

Horní Libchavy 127, okres Ústí nad Orlicí
{{projects[6091] != undefined ? projects[6091].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6091].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6091] != undefined ? projects[6091].votes != undefined ? decline_votes(projects[6091].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Biocentrum Mokroš

Mořice, okres Prostějov
{{projects[6092] != undefined ? projects[6092].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6092].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6092] != undefined ? projects[6092].votes != undefined ? decline_votes(projects[6092].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

ČSOB Kampus

Praha 5 Radlice, NHQ – Radlická 333/150, SHQ – Výmolova 3/353
{{projects[6093] != undefined ? projects[6093].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6093].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6093] != undefined ? projects[6093].votes != undefined ? decline_votes(projects[6093].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Dům vody a tónů

Pěnčín – Jistebsko, okres Jablonec nad Nisou
{{projects[6094] != undefined ? projects[6094].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6094].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6094] != undefined ? projects[6094].votes != undefined ? decline_votes(projects[6094].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Environmentální park Škrlovec

sídliště Olšava, Uherský Brod
{{projects[6095] != undefined ? projects[6095].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6095].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6095] != undefined ? projects[6095].votes != undefined ? decline_votes(projects[6095].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Hospodaření se srážkami Na Bahně

Bratčice, okres Brno-venkov
{{projects[6096] != undefined ? projects[6096].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6096].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6096] != undefined ? projects[6096].votes != undefined ? decline_votes(projects[6096].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Krajinný park V Ladech

Praha-Horní Počernice, okres Hlavní město Praha
{{projects[6097] != undefined ? projects[6097].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6097].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6097] != undefined ? projects[6097].votes != undefined ? decline_votes(projects[6097].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Hospodaření s vodou na Máchově statku

Kváskovice, okres Strakonice
{{projects[6098] != undefined ? projects[6098].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6098].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6098] != undefined ? projects[6098].votes != undefined ? decline_votes(projects[6098].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Mokřady Jablonné – ráj pro lidi i přírodu

Jablonné v Podještědí, okres Liberec
{{projects[6099] != undefined ? projects[6099].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6099].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6099] != undefined ? projects[6099].votes != undefined ? decline_votes(projects[6099].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Nový prostor pro řeku Dyji

Břeclav, hranice s Rakouskem, okres Břeclav
{{projects[6100] != undefined ? projects[6100].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6100].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6100] != undefined ? projects[6100].votes != undefined ? decline_votes(projects[6100].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Obnova Královské obory Stromovka v Praze

Královská obora Stromovka, okres Hlavní město Praha
{{projects[6101] != undefined ? projects[6101].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6101].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6101] != undefined ? projects[6101].votes != undefined ? decline_votes(projects[6101].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Park u Rakováčku v Rokycanech

Šťáhlavská, Rokycany
{{projects[6102] != undefined ? projects[6102].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6102].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6102] != undefined ? projects[6102].votes != undefined ? decline_votes(projects[6102].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Pestrá krajina na statku Vodňanský

Blíževedly, okres Česká Lípa
{{projects[6103] != undefined ? projects[6103].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6103].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6103] != undefined ? projects[6103].votes != undefined ? decline_votes(projects[6103].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Plužiny – šetrné zemědělství v Praze

Dolní Počernice, okres Hlavní město Praha
{{projects[6104] != undefined ? projects[6104].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6104].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6104] != undefined ? projects[6104].votes != undefined ? decline_votes(projects[6104].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Rekonstrukce a otevření areálu SVATOPETRSKA

Svatopetrská 725/7a, okres Brno-město
{{projects[6105] != undefined ? projects[6105].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6105].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6105] != undefined ? projects[6105].votes != undefined ? decline_votes(projects[6105].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Znovuoživení Staré Ponávky v Brně

Brno-Komárov, okres Brno-město
{{projects[6106] != undefined ? projects[6106].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6106].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6106] != undefined ? projects[6106].votes != undefined ? decline_votes(projects[6106].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Ozdravení vodního režimu na Lesnovských mokřadech

Lesnovské mokřady, Jihlava
{{projects[6107] != undefined ? projects[6107].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6107].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6107] != undefined ? projects[6107].votes != undefined ? decline_votes(projects[6107].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Hospodaření s dešťovkou v SUOMI Hloubětín

Laponská, Granitova, Saarinenova, Praha 9 Hloubětín
{{projects[6108] != undefined ? projects[6108].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6108].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6108] != undefined ? projects[6108].votes != undefined ? decline_votes(projects[6108].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Systém malých tůněk a mezí k zadržování vody

Dřevniště, Sedlčany, okres Příbram
{{projects[6110] != undefined ? projects[6110].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6110].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6110] != undefined ? projects[6110].votes != undefined ? decline_votes(projects[6110].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Téměř soběstačný slaměný dům

Dobřejovice, okres Praha-východ
{{projects[6111] != undefined ? projects[6111].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6111].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6111] != undefined ? projects[6111].votes != undefined ? decline_votes(projects[6111].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Zdravý dům z přírodních materiálů

Chodouň, okres Beroun
{{projects[6113] != undefined ? projects[6113].votes == undefined ? "Počet hlasů je tajný" : projects[6113].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[6113] != undefined ? projects[6113].votes != undefined ? decline_votes(projects[6113].votes) : "" : ""}}
Hlasovat
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.