Volná krajina
Video: Radovan Kramář

Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky

Intenzivně využívaná orná půda, kam až oko dohlédne. Na Zálúčí nedaleko vesničky Blatnička na jižní Moravě už ne. Dnes na Farmě Blatnička uvidíte pole, která křižují aleje stromů a zatravněné kvetoucí pásy. Voda se díky nim lépe zasakuje a neodtéká bez užitku pryč, úrodná půda je chráněna před odnosem vodní nebo větrnou erozí a pole zároveň viditelně ožila. Slyšet je bzukot včel a křikot čejek, v dálce se prohánějí zajíci, zahlédnout můžete i volavku, která si sem pro hraboše odskočila z nedalekého rybníka.

This site uses cookies. By clicking on “I accept” you agree with GDPR.
logo NP

Nadace Partnerství

Nadace Partnertsví (The Environmental Partnership Foundation) helps people care for the environment. It provides them with grants, professional services and inspiration from abroad. It encourages public involvement in tree planting, creation of high-quality public spaces, traffic calming, and sustainable tourism and cycling. It is based in Brno, Czech Republic, in Open Garden.

www.nadacepartnerstvi.cz

Adaptation Projects of the Environmental Partnership Foundation

LIFE TreeCheck
Open Garden
Tree of the Year
European Tree of the Year
Plants for the future

Contact Information

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno,  Czech Republic
Company Identification Number: 457 73 521

adapterra@nadacepartnerstvi.cz
© 2021 | Nadace Partnerství