Foto: Vojta Herout

Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky

Intenzivně využívaná orná půda, kam až oko dohlédne. Na Zálúčí nedaleko vesničky Blatnička na jižní Moravě už ne. Dnes tam uvidíte pole, která křižují aleje stromů a zatravněné kvetoucí pásy. Voda se díky nim lépe zasakuje a neodtéká bez užitku pryč, úrodná půda je chráněna před odnosem vodní nebo větrnou erozí a pole zároveň viditelně ožila. Slyšet je bzukot včel a křikot čejek, v dálce se prohánějí zajíci, zahlédnout můžete i volavku, která si sem pro hraboše odskočila z nedalekého rybníka.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Zatravněné pásy slouží k zasakování srážkové vody, která na ně dopadne z nebe nebo steče z okolních polí. Díky tomu dochází k doplnění půdní vláhy a zásob vody v podzemí. Zpomaluje se tak rychlý odtok vody do Bozatinského potoka nebo blízké závlahové nádrže Blatnička. Stejně to funguje i se sněhovými srážkami. Kromě sucha si území dokáže lépe poradit i s přívalovými srážkami a vodní a větrnou erozí. Hluboce kořenící stromy - duby, hrušně, kaštanovníky - se navíc umí dostat k podzemním zdrojům vody, kterou následně převádí do koruny a výparem zlepšují mikroklima pro okolní zemědělské hospodářství.
 
Jak to funguje
Celých 65 hektarů scelené zemědělské monokultury bylo v roce 2015 rozděleno na menší plochy. V území se nyní střídá pestrá směs způsobů hospodaření. Najdete zde ornou půdu, kterou obhospodařují různí majitelé, nenáročné krajinotvorné sady, hrušňové aleje doplněné dřínem obecným, vrbovými a trnkovými remízky. Autor projektu založil v území i zatravněné pásy s rozličnými druhy rostlin, meze a polní úhory. Na části krajiny jsou i ekologické produkční sady.

Rozdělení nepřerušovaného lánu orné půdy na části menší než 10 hektarů přispělo k lepší prostupnosti krajiny a snížení vodní i větrné eroze. Obnova přírodní krajinné struktury zvýšila celkovou ekologickou stabilitu krajiny. Už po 3 letech si místo oblíbila zvířata jako skřivan polní a zajíc polní. Pro laickou veřejnost majitel organizuje komentované procházky hrušňovými sady a jarní procházky v rámci Víkendu otevřených zahrad. Vzdělávací a výchovný význam má symbolické sázení stromků dětmi. V rámci akce Jedna kytka na celý život byl na podzim 2018 založen Sad zamilovaných.
 
Původní stav
Podle archivních leteckých snímků hospodařili v Zálúčí mezi Bozatinským potokem a závlahovou nádrží Blatnička různí vlastníci na drobných políčkách. V době kolektivizace byla scelena do rozsáhlých monokultur orné půdy. Těsně před výsadbou alejí a tvorbou zatravněných pásů nájemce pozemků využíval území k intenzivnímu polnímu hospodaření se všemi průvodními negativními jevy, jako je utužování půdy, ničení půdního života nebo úbytek přirozených živin. Oblast trpěla vodní i větrnou erozí a silnými vysušujícími větry.

Hlasovat
{{projects[2494] != undefined ? projects[2494].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2494].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2494] != undefined ? projects[2494].votes != undefined ? decline_votes(projects[2494].votes) : "" : ""}}
Lokalita:
Zálúčí u Blatničky, okres Hodonín
Realizace:
10/2015 - dosud
Autor:
Martin Smetana
Zhotovitel:
Martin Smetana
Investor:
Martin Smetana
Kontakt:
Martin Smetana
adapterrahaha.@farmablatnicka.eu
Hlasovat

Finálové projekty 2019

Biocentrum Ostrůvek u Kobylí

Kobylí, okres Břeclav
{{projects[2499] != undefined ? projects[2499].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2499].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2499] != undefined ? projects[2499].votes != undefined ? decline_votes(projects[2499].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Dům s mokřadní střechou v Praze

Praha 7, okres Hlavní město Praha
{{projects[2495] != undefined ? projects[2495].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2495].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2495] != undefined ? projects[2495].votes != undefined ? decline_votes(projects[2495].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

ulice Karla Pokorného, Ostrava-Poruba
{{projects[2497] != undefined ? projects[2497].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2497].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2497] != undefined ? projects[2497].votes != undefined ? decline_votes(projects[2497].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Kozmické ptačí louky

Kozmice u Hlučína, okres Opava
{{projects[2498] != undefined ? projects[2498].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2498].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2498] != undefined ? projects[2498].votes != undefined ? decline_votes(projects[2498].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Nová podoba řeky Moravy na jihu Olomouce

Olomouc - k.ú. Nové Sady, k.ú. Hodolany, okres Olomouc
{{projects[2500] != undefined ? projects[2500].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2500].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2500] != undefined ? projects[2500].votes != undefined ? decline_votes(projects[2500].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky

Zálúčí u Blatničky, okres Hodonín
{{projects[2494] != undefined ? projects[2494].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2494].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2494] != undefined ? projects[2494].votes != undefined ? decline_votes(projects[2494].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Park pod Plachtami v Brně

Brno - Nový Lískovec, okres Brno-město
{{projects[2501] != undefined ? projects[2501].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2501].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2501] != undefined ? projects[2501].votes != undefined ? decline_votes(projects[2501].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Ptačí park Josefovské louky

Jaroměř, okres Náchod
{{projects[2504] != undefined ? projects[2504].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2504].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2504] != undefined ? projects[2504].votes != undefined ? decline_votes(projects[2504].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Rekonstrukce rodinného domu v Brně

Brno - Židenice, okres Brno-město
{{projects[2496] != undefined ? projects[2496].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2496].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2496] != undefined ? projects[2496].votes != undefined ? decline_votes(projects[2496].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Zelená výrobní hala Železný

Jíloviště, okres Praha-západ
{{projects[2503] != undefined ? projects[2503].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2503].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2503] != undefined ? projects[2503].votes != undefined ? decline_votes(projects[2503].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Znovuoživení řeky Nivničky u Uherského Brodu

Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
{{projects[2493] != undefined ? projects[2493].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2493].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2493] != undefined ? projects[2493].votes != undefined ? decline_votes(projects[2493].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Živá výrobní hala LIKO-VO

Slavkov u Brna, okres Vyškov
{{projects[2502] != undefined ? projects[2502].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2502].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2502] != undefined ? projects[2502].votes != undefined ? decline_votes(projects[2502].votes) : "" : ""}}
Hlasovat
logo NP

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

Adaptační projekty Nadace Partnerství

Adapterra
Otevřená zahrada
Strom roku
Zelené oázy
LIFE TreeCheck

Kontaktní údaje

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno
IČ: 457 73 521

adapterra@nadacepartnerstvi.cz

© 2019 | Nadace Partnerství