Foto: Vojta Herout

Kozmické ptačí louky

Příroda dnešních Kozmických ptačích luk to měla v sedmdesátých letech minulého století těžké. Krajina byla odvodněna a terén srovnán, aby se dal jednoduše obhospodařovat. Dnes zde díky obnově původní říční krajiny najdeme opět tůně a pestré kvetoucí louky, které jsou vyhledávaným domovem hlavně pro ptáky, obojživelníky i chráněnné rostliny.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Kozmické ptačí louky fungují jako “houba": dokáží v krajině účinně zadržet vodu. Pomáhají nejen v období sucha, ale i při jarním tání, deštích a možných záplavách. Mokřady navíc efektivně pomáhají vyrovnávat teplotu v oblasti. Díky postupnému uvolňování vody umožňují květnaté louky v obdobích sucha život nejen v mokřadu, ale i jeho okolí. Opět zde zahlédnete ptáky jako čejku chocholatou, břehouše černoocasého nebo hohola severního, řadu obojživelníků a bzučící hmyz. Mokřady tak zvyšují hodnotu místní kulturní krajiny.
 
Jak to funguje
Už v první etapě na jaře 2014 tvořila vodní hladina 35-40 % ze 13 hektarů Kozmických ptačích luk. Součástí přestavby byly i tůně určené mimo jiné pro kuňky obecné, blatnice skvrnité a čolky velké, kteří dnes v lokalitě nacházejí velmi vhodná stanoviště. Dříve neohleduplný pokos trávy byl přizpůsoben potřebám modrásků i bahňáků. Pro vzdělávací i rekreační účely byla vybudována ptačí pozorovatelna, díky které návštěvníci neruší klid opeřenců.

V průběhu zimy mezi lety 2017 a 2018 prošly louky druhou etapou úprav. Bylo vytvořeno celkem jedenáct vodních objektů různých hloubek, velikostí a s pozvolným sklonem břehů. Soustava pravidelně zaplavovaných tůní z potoka Přehyně a stálých vodních ploch navazuje na první etapu a hned v pilotní sezóně zde zahnízdila řada druhů ptáků. Nové tůně využily i ropuchy zelené nebo skokani. Mokřadní plocha dnes dosahuje 52 hektarů.

S ohledem na obnovu stávajících podmáčených ploch je připravována třetí etapa, která umožní přirozený rozliv vody do luk a podpoří nejen bohaté mokřadní rostlinné společenstvo, ale otevře také široký jídelníček pro bahňáky, kteří vypichují potravu právě z vlhké zeminy a bahna.
 
Původní stav
V sedmdesátých letech minulého století proběhlo na Hlučínsku rozsáhlé odvodnění a srovnání terénu. Tok řeky byl odkloněn. Vysušení území sice vytvořilo pravidelný zdroj sena, ale původní plán přeměnit louky na ornou půdu zkrachoval. Postupným znehodncením území byly louky ochuzené o orchidej prstnatec májový a další druhy. Příčinou bylo hnojení, mulčování, nevhodně načasované sekání trávy nebo výsadba smrků. Kozmické louky také dříve patřily k významným hnízdištím břehouše černoocasého. Před odvodněním v lokalitě hnízdily také bekasiny otavní a vodouši rudonozí.

Hlasovat
{{projects[2498] != undefined ? projects[2498].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2498].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2498] != undefined ? projects[2498].votes != undefined ? decline_votes(projects[2498].votes) : "" : ""}}
Lokalita:
Kozmice u Hlučína, okres Opava
Realizace:
2006 - současnost
Autor:
Ing. Kamil Lisal
Zhotovitel:
ZO ČSOP Ochránce
Investor:
Ing. Kamil Lisal, Semix Pluso s r.o., Fondy MPŽ, EU, ČSOP, Net4Gas
Kontakt:
Ing. Michal Čižmár
cizmarhaha.@semix.cz
Hlasovat

Finálové projekty 2019

Biocentrum Ostrůvek u Kobylí

Kobylí, okres Břeclav
{{projects[2499] != undefined ? projects[2499].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2499].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2499] != undefined ? projects[2499].votes != undefined ? decline_votes(projects[2499].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Dům s mokřadní střechou v Praze

Praha 7, okres Hlavní město Praha
{{projects[2495] != undefined ? projects[2495].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2495].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2495] != undefined ? projects[2495].votes != undefined ? decline_votes(projects[2495].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

ulice Karla Pokorného, Ostrava-Poruba
{{projects[2497] != undefined ? projects[2497].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2497].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2497] != undefined ? projects[2497].votes != undefined ? decline_votes(projects[2497].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Kozmické ptačí louky

Kozmice u Hlučína, okres Opava
{{projects[2498] != undefined ? projects[2498].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2498].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2498] != undefined ? projects[2498].votes != undefined ? decline_votes(projects[2498].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Nová podoba řeky Moravy na jihu Olomouce

Olomouc - k.ú. Nové Sady, k.ú. Hodolany, okres Olomouc
{{projects[2500] != undefined ? projects[2500].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2500].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2500] != undefined ? projects[2500].votes != undefined ? decline_votes(projects[2500].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky

Zálúčí u Blatničky, okres Hodonín
{{projects[2494] != undefined ? projects[2494].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2494].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2494] != undefined ? projects[2494].votes != undefined ? decline_votes(projects[2494].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Park pod Plachtami v Brně

Brno - Nový Lískovec, okres Brno-město
{{projects[2501] != undefined ? projects[2501].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2501].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2501] != undefined ? projects[2501].votes != undefined ? decline_votes(projects[2501].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Ptačí park Josefovské louky

Jaroměř, okres Náchod
{{projects[2504] != undefined ? projects[2504].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2504].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2504] != undefined ? projects[2504].votes != undefined ? decline_votes(projects[2504].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Rekonstrukce rodinného domu v Brně

Brno - Židenice, okres Brno-město
{{projects[2496] != undefined ? projects[2496].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2496].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2496] != undefined ? projects[2496].votes != undefined ? decline_votes(projects[2496].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Zelená výrobní hala Železný

Jíloviště, okres Praha-západ
{{projects[2503] != undefined ? projects[2503].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2503].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2503] != undefined ? projects[2503].votes != undefined ? decline_votes(projects[2503].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Znovuoživení řeky Nivničky u Uherského Brodu

Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
{{projects[2493] != undefined ? projects[2493].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2493].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2493] != undefined ? projects[2493].votes != undefined ? decline_votes(projects[2493].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Živá výrobní hala LIKO-VO

Slavkov u Brna, okres Vyškov
{{projects[2502] != undefined ? projects[2502].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2502].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2502] != undefined ? projects[2502].votes != undefined ? decline_votes(projects[2502].votes) : "" : ""}}
Hlasovat
logo NP

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

Adaptační projekty Nadace Partnerství

Adapterra
Otevřená zahrada
Strom roku
Zelené oázy
LIFE TreeCheck

Kontaktní údaje

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno
IČ: 457 73 521

adapterra@nadacepartnerstvi.cz

© 2019 | Nadace Partnerství