Nová podoba řeky Moravy na jihu Olomouce

Řeka Morava v Olomouci má novou tvář. Na úseku od soutoku s Mlýnským potokem až po železniční most spojující Olomouc s Prostějovem převádí velkou vodu a tvoří důležitou součást systému ochrany před povodněmi. Pozvolná kaskáda břehů totiž umožňuje rozliv vody při přívalových deštích. Za běžného stavu hladiny se mohou kolemjdoucí v řece osvěžit. Vypařování vody ochlazuje místní mikroklima a spolu s okolní přírodou přispívá k tomu, že se kdysi nepřístupná řeka Morava stala oblíbeným místem pro rekreaci.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Protipovodňové opatření na řece Moravě reaguje na narůstající rozkolísanost počasí - prudké srážky, narušený vodní režim krajiny a povodňové vlny. Přestože opatření řeší zejména riziko povodní, má pozitivní dopad i na život kolem řeky v období sucha. Vznik nového koryta vodního toku, snížení břehů a přiblížení k hladině spodní vody vytváří lepší podmínky pro trvalou vegetaci s příznivými účinky na okolí. Částečně zmírňuje i přehřívání města, takzvaný efekt tepelného ostrova, kterým je Olomouc jako rozsáhlé intenzivně zastavěné sídlo uprostřed zemědělské oblasti Hané zasaženo. Došlo i k nové výsadbě stromů, které se svým stínem a výparem vody také podílí na zlepšování mikroklimu v oblasti.
 
Jak to funguje
Zvýšení kapacity koryta Moravy v rámci II A etapy se týká 1437 metrů dlouhého úseku řeky. Začíná soutokem Moravy s Mlýnským potokem a končí v místě, kde řeka podtéká železniční most na trati Olomouc – Brno. Zahrnuje zvýšení hrází o 80 centimetrů. V úzkých úsecích byly náspy nahrazeny zídkami. Zároveň došlo ke snížení pravého břehu mezi mosty Velkomoravská a U dětského domova v celkové délce 625 metrů. Jeho nová úroveň je tak 2 metry nad úrovní dna řeky. Snížen byl i levý břeh v délce 100 metrů před mostem U dětského domova. Tato snížení umožňují bezpečný rozliv vody do nezastavěné krajiny.

Součástí protipovodňových opatření je i pohyblivý uzávěr na Mlýnském potoce, zvětšení objemu vody, který beze škod protoče pod mostem Velkomoravská a přeložení některých inženýrských sítí. Než se přistoupilo k úpravě, musel být navíc v délce 832 metrů přeložen hlavní kanalizační sběrač o průměru 1,8 metru, a to až za hráz mimo rozlivový prostor případných povodní.

Celá protipovodňová stavba není jen technickým dílem, má i ekologický přesah. Její součástí je rozčlenění hrany břehů, střídání klidných a peřejnatých úseků s vybudováním rybích úkrytů. Díky novému souběžnému korytu řeky vznikl 350 metrů dlouhý ostrov.
 
Původní stav
Před začátkem prací byl vybraný úsek koryta řeky Moravy schopen převést pouze dvacetiletou povodeň. Řeka byla hlouběji zanořená do terénu s obtížně přístupnými břehy oddělenými od okolí.

Hlasovat
{{projects[2500] != undefined ? projects[2500].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2500].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2500] != undefined ? projects[2500].votes != undefined ? decline_votes(projects[2500].votes) : "" : ""}}
Lokalita:
Olomouc - k.ú. Nové Sady, k.ú. Hodolany, okres Olomouc
Realizace:
srpen 2012 - říjen 2013
Autor:
generální projektant: AQUATIS a.s.
Zhotovitel:
„Sdružení Morava II.A“ Vedoucí sdružení: STRABAG a. s. Členové sdružení: OHL ŽS a. s., SATES Morav
Investor:
Povodí Moravy, s.p., finanční spoluúčast Statutárního města Olomouce
Kontakt:
Ing. Ludmila Žaláková, Odbor strategie a řízení, Magistrát města Olomouce; Bc. Petr Chmelař, tiskový mluvčí Povodí Moravy s.p
ludmila.zalakovahaha.@olomouc.eu
Hlasovat

Finálové projekty 2019

Biocentrum Ostrůvek u Kobylí

Kobylí, okres Břeclav
{{projects[2499] != undefined ? projects[2499].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2499].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2499] != undefined ? projects[2499].votes != undefined ? decline_votes(projects[2499].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Dům s mokřadní střechou v Praze

Praha 7, okres Hlavní město Praha
{{projects[2495] != undefined ? projects[2495].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2495].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2495] != undefined ? projects[2495].votes != undefined ? decline_votes(projects[2495].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

ulice Karla Pokorného, Ostrava-Poruba
{{projects[2497] != undefined ? projects[2497].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2497].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2497] != undefined ? projects[2497].votes != undefined ? decline_votes(projects[2497].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Kozmické ptačí louky

Kozmice u Hlučína, okres Opava
{{projects[2498] != undefined ? projects[2498].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2498].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2498] != undefined ? projects[2498].votes != undefined ? decline_votes(projects[2498].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Nová podoba řeky Moravy na jihu Olomouce

Olomouc - k.ú. Nové Sady, k.ú. Hodolany, okres Olomouc
{{projects[2500] != undefined ? projects[2500].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2500].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2500] != undefined ? projects[2500].votes != undefined ? decline_votes(projects[2500].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky

Zálúčí u Blatničky, okres Hodonín
{{projects[2494] != undefined ? projects[2494].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2494].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2494] != undefined ? projects[2494].votes != undefined ? decline_votes(projects[2494].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Park pod Plachtami v Brně

Brno - Nový Lískovec, okres Brno-město
{{projects[2501] != undefined ? projects[2501].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2501].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2501] != undefined ? projects[2501].votes != undefined ? decline_votes(projects[2501].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Ptačí park Josefovské louky

Jaroměř, okres Náchod
{{projects[2504] != undefined ? projects[2504].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2504].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2504] != undefined ? projects[2504].votes != undefined ? decline_votes(projects[2504].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Rekonstrukce rodinného domu v Brně

Brno - Židenice, okres Brno-město
{{projects[2496] != undefined ? projects[2496].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2496].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2496] != undefined ? projects[2496].votes != undefined ? decline_votes(projects[2496].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Zelená výrobní hala Železný

Jíloviště, okres Praha-západ
{{projects[2503] != undefined ? projects[2503].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2503].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2503] != undefined ? projects[2503].votes != undefined ? decline_votes(projects[2503].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Znovuoživení řeky Nivničky u Uherského Brodu

Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
{{projects[2493] != undefined ? projects[2493].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2493].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2493] != undefined ? projects[2493].votes != undefined ? decline_votes(projects[2493].votes) : "" : ""}}
Hlasovat

Živá výrobní hala LIKO-VO

Slavkov u Brna, okres Vyškov
{{projects[2502] != undefined ? projects[2502].votes == undefined ? "počet hlasů je tajný" : projects[2502].votes.toLocaleString() : 0}} {{projects[2502] != undefined ? projects[2502].votes != undefined ? decline_votes(projects[2502].votes) : "" : ""}}
Hlasovat
logo NP

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

Adaptační projekty Nadace Partnerství

Adapterra
Otevřená zahrada
Strom roku
Zelené oázy
LIFE TreeCheck

Kontaktní údaje

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno
IČ: 457 73 521

adapterra@nadacepartnerstvi.cz

© 2019 | Nadace Partnerství